Omul este chemat să fie rațional și să respingă concepțiile slabe necreștine

Sunt multe concepții slabe în sine, care promit lucruri înalte până la ceruri, ca să se trezească discipolul acelor maeștri scufundat în dezmăț și păcate, din care deja harul lui Hristos, prin Sf. Botez și trăirea creștină scosese popoarele creștine. Toate aceste activități ale lor, prin faptul că se află în afara harului lui Iisus Hristos, sunt din prima respinse de cei duhovnicești, ca unele care promit o îndumnezeire rapidă, fără trudă, o autoîndumnezeire, asemănător evenimentului istoric, cunoscut lumii creștine sfințită de har, dar și lumii necreștine de har nesfințite; la toți le este cunoscută dorința și decizia naivă a omului de la început cu consecințele sale istorice, de a se îndumnezei prea repede, nu prin încredere și ascultare de Tatăl Ceresc, ci singur de la sine și sigur prin sine, prin mâncarea din pomul oprit prezent în mijlocul Raiului. Încălcarea dragostei și încrederii față de Tatăl Ceresc. Așa este neîncrederea și așa sunt consecințele

hierom. Nectarius
  • hierom. Nectarius

Lasă un răspuns