Canonul Sfintei Împărtășanii | Autori

Autori ai rugăciunilor cuprinse în conținutul Canonului Sfintei Împărtășanii

Ierom. Nectarie | Canonul Sfintei Împărtășanii, Studiu Theologico – Liturghic

Sfântul Ioan Damaschin

Sfântul Ioan Damaschin61 – (gr. Ιωάννης ο Δαμασκηνός ,arab. Yuhanna Al Dimashki), ultimul părinte bisericesc, s-a născut în Damasc – de aici numele de Damaschin – în secolul VII62. În timp ce scriitorii bizantini din secolele VIII- IX îl cunosc pe Damaschin doar în ipostaza de luptător contra iconoclaștilor, cei din secolul XI îl cunosc pe Damaschin mai mult ca melod și imnograf, decât ca teolog. Imnele și cântările sale care cuceriseră lumea creștină erau plăcute atât de mult, încât se spunea de către Suidas, în secolul al XI-lea, că nu au fost egalate și nici nu vor fi egalate, cât va fi lumea și pământul63. Lucrarea sa fundamentală este Πηγη γνωσεως, gr. (Fons cogitationis), iar în limba română – Izvorul Cunoștinței, în trei părți:

Dialectica sau Logica,

  • Despre erezii,
  • Dogmatica.

Operele Sfântului Ioan sunt:

  • polemice;
  • dogmatice;
  • morale-ascetice;
  • oratorice;
  • exegetice;
  • liturgice.64

Sf. Ioan Damaschin a alcătuit următoarele rugăciuni: Rugăciunea a V-a și a XI-a din Canonul Sfintei Împărtășanii.

Sfântul Simeon Metafrastul

Sfântul Cuvios Simeon Metafrastul, cunoscut și sub numele de Simeon Magistrul (secolul al X-lea) a fost un om de stat, istoric și monah bizantin, autorul celei mai importante antologii de Vieți ale Sfinților din Evul Mediu bizantin. Prăznuirea sa se face în Biserica Ortodoxă pe 9 noiembrie.65

Menologion-ul scris de Sf. Simeon Metafrastul a marcat o nouă etapă importantă în dezvoltarea și codificarea hagiografiei, devenind un reper esențial pentru toți hagiografii (răsăriteni și apuseni) de mai târziu.

Compilația Sfântului Simeon Metafrastul este cea mai importantă dintre aceste colecții de vieți ale sfinților, fiind în același timp și cea mai importantă scriere a sa66. Ei i se datorează și supranumele de Metafrast care i s-a dat lui Simeon, fiind principalul motiv pentru care acesta a fost proslăvit ca sfânt încă din secolul al XI-lea. Operele sale sunt: Scrieri aghiografice, scrieri imnografice, scrieri morale, scrieri omiletice, scrieri canonice, scrieri istorice și epistole [67].

Sfântului Simeon Metafrastul a alcătuit rugăciunile III-a, a IV-a precum și rugăciunea a III-a de mulțumire din Canonul Sfintei Împărtășanii.


60 http://www.sophia.ro/130-de-capete-care-cuprind-pe-scurt-toat%C4%83-A%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83tura-Scriptur

61 Despre viata și opera Sfântului Ioan se poate vedea mai mult în: D. Fecioru, Viața Sfântului Ioan Damaschin. Studiu de istorie și literară creștină, București, 1935, p. 193-203

62 D. Fecioru, Viața Sfântului Ioan Damaschin, Studiu de istorie literară creștină, București, 1935, p. 128-129.

63 Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica, traducere din lumba greaca veche, intoducere și note de Preot. Prof. Dumitru Fecioru, Editura Insitutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București – 2005

64 Arhid. Prof. Dr. Constantin Voicu, Patrologie, volumul III, p. 100 -104

65 Simeon Metafrastul 22, 04, 2016, http://ro.orthodoxwiki.org/Simeon_Metafrastul

66 Simeon Metafrastul 22.04. 2016, http://ro.orthodoxwiki.org/Simeon_Metafrastul

67 Arhid. Prof. Dr. Constantin Voicu, Patrologie, volumul III, p. 227-229

Lasă un răspuns