Sbornicul | Roadele rugăciunii

Sbornicul – Culegere despre rugăciunea lui Iisus

Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţi
şi din îndrumările oamenilor încercaţi,
care au pus rugăciunea în lucrare…

Din experienţele duhovniceşti se poate trage o foarte îndreptăţită încheiere şi anume: cum trebuie să se desăvârşească întru rugăciune. Însăşi osteneala rugăciunii, ţinută aşa cu îndelungată răbdare, îi va duce până la cele mai înalte trepte de rugăciune.

Dar ce trebuie să facă cei neputincioşi, cei lâncezi şi mai ales cei ce, înainte de a ajunge la înţelegerea focului cum trebuie să fie rugăciunea, au izbutit să se întărească în formalismul din afară şi au îngheţat în deprinderea tuturor regulilor cuprinse în tipicul rugăciunilor rostite tare prin cuvânt? Lor le mai rămâne o scăpare: săvârşirea rugăciunii mintale către Dumnezeu în chip meşteşugit. Oare nu pentru ei îndeosebi s-a şi născocit această lucrare meşteşugită sau, cu alte cuvinte, altoirea neobişnuită a rugăciunii lui Iisus în inimă?

„Dincolo de rugăciunea minţii cea lucrătoare nimeni nu poate scăpa de înrâurirea patimilor şi de urzirea gândurilor viclene, din pricina cărora oamenii vor fi chinuiţi în ceasul morţii şi vor da răspuns la înfricoşata judecată”.

Rugăciunea lui Iisus se află cuprinsă în numărul mijloacelor ce duc la izbândă întru deprinderea de a umbla înaintea lui Dumnezeu. şi aceasta mai întâi de toate este: să stai cu luare aminte în inimă şi să-l chemi pe Domnul, care este pretutindeni. Rădăcina unei bune întocmiri lăuntrice este frica de Dumnezeu. Ea trebuie dobândită în aşa fel ca să nu mai fugă de la noi … Ea va ţine toate în încordare şi nu va lăsa să cadăă în delăsare nici mădularele şi nici gândurile, zidind în noi o inimă veghetoare şi un cuget treaz.

Dar noi trebuie să nu uităm niciodată şi să ne dăm seama că izbânda în viaţa duhovnicească şi în toate desfăşurările ei este rodul darului lui Dumnezeu. Noi avem şi duhul, cugetul nostru, dar el este neputincios. El capătă putere, când se va coborî darul peste el.

hierom. Nectarius
  • hierom. Nectarius

Lasă un răspuns