• Spiritual life

    „Din experiențele Sfinților”

    Ultimele însemnări | De Sfântul Ioan de Kronstadt Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. Căci cu judecata cu care veţi judeca, cu aceea veţi fi judecaţi (Mt. 7,1). Doamne, dă-ne să nu-i judecăm pe vii, şi cu atât mai puţin pe morţi. Tu, ca Făcător şi Legiuitor, eşti singurul Judecător drept al viilor şi al morţilor. Iar nouă dă-ne să ne osândim cu asprime pe noi înşine şi să cerem pentru cei adormiţi iertarea şi lăsarea păcatelor de voie şi fără voie. Îngrozitor, neînchipuit de stricată e firea omenească cu păcatele de tot felul, despre care şi a vorbi ţi se face ruşine, şi te doare, şi te înspăimântă.…

  • Spiritual life

    „Din experiențele Sfinților”

    Între iadul deznădejdii și iadul smereniei | Sub Ocrotirea Sfântul Cuvios Părintele nostru Siluan Athonitul Așa grăiesc Sfinții Părinți, și experiența multor ani arată că osteneala e de neapărată trebuință. Harul Sfântului Duh face încă de pe pământ pe tot omul asemenea Domnului Iisus Hristos. Cine este în Duhul Sfânt, acela e asemenea Domnului încă de pe pământ, dar cine nu se pocăiește și nu crede, acela se aseamănă vrăjmașului. Domnul ne-a învrednicit să fim asemenea Lui. Și știi cât de blând și de smerit este Domnul! Dacă L-ai vedea, bucuria ta ar fi atât de mare că ai vrea să-i spui: „Doamne, mă topesc de harul Tău!” Dar în…