• Spiritual life

  Despre aducerea aminte de Dumnezeu | Sbornicul

  Sbornicul – Culegere despre rugăciunea lui Iisus Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţişi din îndrumările oamenilor încercaţi,care au pus rugăciunea în lucrare… Despre aducerea aminte de Dumnezeu Eu ţi-am pomenit adesea, buna mea soră, despre aducerea aminte de Dumnezeu, şi acum din nou îţi spun, că dacă nu te vei osteni şi nu vei asuda ca să se întipărească în inimă şi în mintea ta acest nume de înfricoşare, în deşert te dai liniştei, în deşert mai cauţi, în deşert te dai postului, în deşert priveghezi. Într-un cuvânt, toată osteneala nu va avea nici un preţ fără o asemenea lucrare, fără aducerea aminte de Dumnezeu. Aceasta este începutul isihiei, al liniştei…

 • Spiritual life

  „Din experiențele Sfinților”

  Ultimele însemnări | De Sfântul Ioan de Kronstadt              Îngerii se minunează cutremu-rându-se de milostivirea lui Dumnezeu către noi, care s-a arătat prin întruparea Lui de dragul nostru, prin împreună-vieţuirea Lui cu oamenii pe pământ, prin învăţătura pe care a dat-o nemijlocit, prin minunile fără număr pe care le-a făcut pentru a da încredinţare de Dumnezeirea Sa şi de solia Sa cea dumnezeiască, prin pătimirile şi moartea pentru noi, prin îngroparea şi învierea cea din morţi, prin înălţarea la ceruri însoţită de făgăduinţa celei de-a doua şi înfricoşătoarei Sale veniri, când va să judece viii şi morţii. Iar cei mai mulţi oameni rămân fie necredincioşi, fie plini de îndoieli, nesimţitori,…

 • Spiritual life

  „Din experiențele Sfinților”

  Ultimele însemnări | De Sfântul Ioan de Kronstadt                                 Dacă ţarul sau orice cârmuire îndeobşte, fie ea lumească sau duhovnicească, greşesc în multe privinţe şi calcă legea din slăbiciune de conştiinţă sau din lipsă de caracter, nu îi dispreţui, nu îi defăima, ci roagă-te Domnului pentru ei ca să tămăduiască cele neputincioase şi să plinească cele cu lipsă (vezi rugăciunea la hirotonie), căci fără Dumnezeu nu putem face nici un lucru cu adevărat bun şi folositor. Vrăjmaşul nu doarme: ziua şi noaptea, în vis şi aievea ne atrage la păcat şi hrăneşte în sufletul nostru tot felul de patimi pierzătoare de suflet. Priveghează, omule, răstigneşte patimile – mai ales…