„Din experiențele Sfinților”

Ultimele însemnări | De Sfântul Ioan de Kronstadt

               

                Dacă ţarul sau orice cârmuire îndeobşte, fie ea lumească sau duhovnicească, greşesc în multe privinţe şi calcă legea din slăbiciune de conştiinţă sau din lipsă de caracter, nu îi dispreţui, nu îi defăima, ci roagă-te Domnului pentru ei ca să tămăduiască cele neputincioase şi să plinească cele cu lipsă (vezi rugăciunea la hirotonie), căci fără Dumnezeu nu putem face nici un lucru cu adevărat bun şi folositor.

Vrăjmaşul nu doarme: ziua şi noaptea, în vis şi aievea ne atrage la păcat şi hrăneşte în sufletul nostru tot felul de patimi pierzătoare de suflet. Priveghează, omule, răstigneşte patimile – mai ales lăcomia pântecelui şi toate păcatele trupeşti…

Creştinilor, mai ales celor ortodocşi, care păzesc şi ţin întru curăţie dogmele credinţei lor, li s-au dat de la Dumnezeu atâtea bunătăţi şi puteri spre mântuire, atât de multe taine dumnezeieşti li s-au descoperit, încât celor credincioşi, cu luare-aminte, care se nevoiesc în credinţa lor, le este uşor să se mântuiască şi să se facă moştenitori ai împărăţiei Cereşti şi Veşnice, pentru că jugul Domnului este bun şi sarcina Lui este uşoară (Mt. 11,30).

hierom. Nectarius
  • hierom. Nectarius

Lasă un răspuns