„Din experiențele Sfinților”

Ultimele însemnări | De Sfântul Ioan de Kronstadt             Îngerii se minunează cutremu-rându-se de milostivirea lui Dumnezeu către noi, care s-a arătat prin întruparea Lui de dragul nostru, prin împreună-vieţuirea Lui cu oamenii pe pământ, prin învăţătura pe care a dat-o nemijlocit, prin minunile fără număr pe care le-a făcut pentru a da încredinţare de Dumnezeirea Sa şi de solia Sa cea dumnezeiască, prin pătimirile şi moartea pentru noi, prin îngroparea şi învierea cea din morţi, prin înălţarea la ceruri însoţită de făgăduinţa celei de-a doua şi înfricoşătoarei Sale veniri, când va să judece viii şi morţii. Iar cei mai mulţi oameni rămân fie necredincioşi, fie plini de îndoieli, nesimţitori, surzi faţă de cuvântul evanghelic, împătimiţi de cuvântul omenesc cel mincinos şi deşert, de făţărnicie şi teatru, de tot ce este iluzoriu şi efemer, de ceea ce nu ţine decât o zi. Iar de ceea ce este veşnic, de singurul lucru de trebuinţă, uită. Pentru că mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi (Mt. 20,16).

hierom. Nectarius
  • hierom. Nectarius

Lasă un răspuns