• Spiritual life

  „Din experiențele Sfinților” | Sfântul Ioan de Kronstadt

  Ultimele însemnăride Sfântul Ioan                 Omul este atât de adânc vătămat, stricat şi spurcat de către păcat, care e nesfârşit de felurit, încât chiar nevoindu-se multă vreme în vederea duhovnicească şi cugetarea la cele dumnezeieşti, dacă slăbeşte pentru o clipă frâiele duhovniceşti ale minţii şi ale inimii, îndată poate să se pogoare la gânduri şi simţăminte josnice, trupeşti, spurcate, pentru că rădăcinile păcatelor sunt adânci şi în toate părţile pătrund în inima omenească şi se întâmplă nu rareori să rămână în om până la moartea lui, paralizându-i sufletul. Doar prin răb-dare, prin înfrânare, prin rugăciunea neîncetată, prin dureri şi prin suferinţe se dezrădăcinează ele. „Voi fi măcinat de dinţii fiarelor”,…

 • Spiritual life

  Convorbirile de Duminică seară

  În Hristos fii și fiice, credincioși și credincioase, frați și surori, prieteni respectați, Fiind noi în zi de Duminică, ziuă a Învierii, primesc apelurile voastre, a celor care v-ați împărtășit azi. (Voi face acum excepții, și voi vorbi și cu cei care nu v-ați împărtășit, din timp ce Guvernele lumii făcură mare presiune asupra Bisericii și ierarhii se grăbiră cu deciziile. Dumnezeu folosindu-se și de Sultan și de Nabucodonosor ne scoase pe toți cu biciul de ștreanguri din bisericile sale, pe mici și mari..)

 • Spiritual life

  Duminica ziua Învierii Domnului | Sensul Duminicii a 3-a a Marelui Postului

  A treia duminică a Postului Sfintelor Paşti, numită Duminica Sfintei Cruci, punctează relaţia existentă între jertfă şi libertate. Societatea actuală, captivă hedonismului în forme ieftine şi imediate, a eliminat din cadrul ei Crucea. Confortul şi fascinaţia patimilor, iluzia efemerului şi a superficialului înrobitor au decretat absurdă, nebună şi inutilă jertfa. Nu există însă libertate fără jertfă, fără efort propriu şi susţinut împotriva păcatului şi a patimilor. Jertfa şi asceza reprezintă „omorârea morţii din noi” ca firea umană să se elibereze din captivitatea ei, aşa cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, şi să respire aerul libertăţii. Sursa