• Spiritual life

    „Din experiențele Sfinților” | Sfântul Ioan Kronstadt

    Prietenia cu trupul nostru şi farmecul plăcerilor trupeşti sunt pricina păcatelor noastre, pricina răcelii faţă de Dumnezeu, a împătimirii de lume şi de părutele, trecătoarele, pieritoarele ei bunătăţi, pricina leneviei şi nepăsării noastre sufleteşti. Au dormitat toţi, şi au adormit (Mt. 25,5). Se cere credincioşie şi devotament faţă de Domnul din partea fiecărei făpturi înţelegătoare – iar ca să fim credincioşi şi devotaţi Domnului trebuie să lepădăm împă-timirea de trupul nostru pătimaş şi de lumea preacurvară şi păcătoasă, care ne înşală cu plăceri de o clipă. Trebuie să încetăm a fi robi ai pânte-celui, ai teatrului, ai cărţilor de joc, ai circului, robi ai chefurilor de tot felul, ai tutunului,…