Cultura umanistă și lucrarea Dumnezeu-omenească

Sfântul Preacuviosul Părintele nostru Justin Noul Theolog | Biserica Ortodoxă și ecumenismul
Partea a II-a | Ecumenismul |  Cultura umanistă și lucrarea Dumnezeu-omenească


         Ce scop are lucrarea ortodoxă? Scopul ei e de a aduce și a împlini, în cît mai mare măsură, Dumnezeiescul în om și în lumea din jurul omului, a întrupa pe Dumnezeu în om și în lume. Așadar, „cultura” ortodoxă este cultul lui Hristos Dumnezeu, slujirea lui Hristos Dumnezeu. și, într-adevăr, lucrarea ortodoxă, Dumnezeu-omenească, este neîncetata slujire a lui Hristos-Dumnezeu, neîncetată slujbă adusă lui Dumnezeu. Omul slujește pe Dumnezeu prin ființa lui și prin toată zidirea din jurul său; el aduce, în chip socotit, pe Dumnezeu și ceea ce e Dumnezeiesc în orice lucrare a lui și în tot ce făptuiește; el pune în mișcare tot ce este Dumnezeiesc în fire, ca toată zidirea să slujească pe Dumnezeu, condusă de omul doritor de Hristos. Cu adevărat, toată zidirea ia parte la a-tot-obșteasca slujbă adusă lui Dumnezeu, fiindcă omul care slujește pe Dumnezeu este slujit de fire.

Lucrarea Dumnezeu-omenească schimbă la față pe om din lăuntru, se mișcă de la cele din lăuntru spre cele din afară: ea înnoiește sufletul și, prin suflet, trupul. Ea socotește trupul ca fiind geamănul sufletului, un geamăn care trăiește, se mișcă și există prin suflet. Scoateți sufletul din trup: ce va mai rămîne din el, dacă nu un stîrv împuțit? Dumnezeu-Omul schimbă la față mai întîi sufletul și apoi trupul. Sufletul schimbat la față schimbă la față trupul, schimbă la față materia.

Scopul lucrării Dumnezeu-omenești este acela de a schimba la față nu doar pe om și omenirea, ci, prin aceștia, întreaga zidire. Dar cum poate fi atins scopul acesta? Numai prin mijloacele Dumnezeu-omenești, iar acestea sînt faptele bune evanghelice: credința și dragostea, nădejdea și rugăciunea, postul și smerenia, blîndețea și împreună-pătimirea, dragostea de Dumnezeu și dragostea de frați. Prin lucrarea acestor fapte bune, se întemeiază lucrarea ortodoxă Dumnezeu-omenească. Deprinzînd și lucrînd aceste fapte bune, omul schimbă sufletul său din urît în frumos, din întunecat în luminos, din păcătos în sfînt, din asemănător beznei în asemănător cu Hristos; și trupul său îl preschimbă într-o ramă în care înrămează sufletul său cel asemănător cu Hristos.

Lasă un răspuns