Un fragment din cuvântarea Sfântului Ierarh Calinic, rostită în data de 28 ianuarie 1863

Sursa: Lăcașuri Ortodoxe

Iubiților! Dragostea nu este numai poruncă de lege, dar este firească în om, este naturală pentru că toți suntem frați, toți suntem fii ai Aceluiași Părinte, toți avem un Tată, pre Dumnezeu, și, dacă suntem despărțiți prin dogme, forme de religie, și administrație bisericească, aceasta este fapta egoiștilor. Iar a fi despărțiți sub deosebite guverne mirenești este fapta supuitorilor de noroade, fapta despoților. Și dacă aceștia ne apasă și ne împing, sau ne lasă a cădea din rătăcire în rătăcire, o fac cu scopul să ne slăbească, sa ne corupă spre a ne putea târî după dorințele lor, a fi instrumentul lor infernal asupra fraților noștri. Însă nu este vina lor, este a noastră că n-avem dragoste între noi, nu ne iubim decât pentru interes material și de față, iar la viitor și la Dumnezeu, înaintea Căruia avem să dăm seama, nici nu gândim. Om asupra omului, și frate asupra fratelui: ura, vrajba, duhul de răzbunare, egoismul și interesul ne fac slabi, ne despart și aduc suferințe în biata omenire. Iar unirea ne face nebiruiți; iubirea formează societățile și dragostea între frați le susține neînvinse. Morala Bisericii Ortodoxe cultivă spiritul omenesc. Religia lui Hristos a întors omenirea din calea rătăcirii catre cunoștința de Dumnezeu, către cunoștința adevărului, către adevărata dragoste, către fratele său, și a civilizat-o.
Așadar nu este numai poruncă și datorie firească a ne iubi, dar este și un interes social, și omul este făcut pentru societate, el se bucură sau suferă deopotrivă cu cei de subt un guvern. 
(…)

În sfârșit, voi ca păstori adevărați sunteți datori a arăta turmei voastre că orice nație care a slăbit în simțământul religios a fost și este căzută în prada celor mai puternici, a celor mai răi, a celor mai vicleni, și este pre calea pieirii.
Orice nație care nu mai are viață spirituală, morală, nu mai are nici un preț pentru onoare, pentru virtute: nu mai are patrie. Tot face pentru interes chiar contra fraților săi, se face instrumentul străinilor, care vor a ne învrăjbi ca să vie ei să ne împace spre paguba nostră și folosul lor.
(Cuvinte ale Sfântului Ierarh Calinic, rostite în data de 28 ianuarie 1863)

hierom. Nectarius
  • hierom. Nectarius

Lasă un răspuns