• Spiritual life

    Viaţa Sfintei Mironosițe, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena

    Sfânta Maria, din Magdala, a fost uceniţa şi mirono­siţa lui Hristos cea dintâi şi cea mai mare decât toate mironosițele, sau purtătoarele de mir femei. Ea se trăgea din seminţia lui Neftalim, a cărei patrie se cuprinde în hotarele Galileii celei de sus, dintr-un loc ce se numeşte Magdal şi de unde s-a numit şi Magdalena. Aceasta a trăit în vremea venirii pe pământ a Domnului nostru Iisus Hristos, şi din tinereţe ori după judecăţile neajunse ale lui Dumnezeu – ca să se arate lucrurile Fiului lui Dumnezeu întru dânsa, precum însuşi zice despre orbul din naştere -, ori prin îngăduinţa dumnezeiască spre oarecare folos sufletesc, ea era muncită şi…

  • Spiritual life

    Sf. Cuv. Irodion – Luceafărul de la Lainici

    Între marii părinţi duhovniceşti ai monahismului românesc care au strălucit în mănăstirile din Oltenia, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, la loc de frunte se află Cuviosul Irodion (Ionescu) (1821-1900), stareţ al mănăstirii Lainici (jud. Gorj). “Călugăr de mare înfrânare şi neîncetată rugăciune”, Cuviosul Părinte Irodion, cu personalitatea sa aureolată de sfinţenie, a dominat timp de o jumătate de secol viaţa duhovnicească a mănăstirii Lainici. S-a născut la Bucureşti, în anul 1821. Părinţii săi, buni creştini, i-au dat la botez numele de Ioan. De tânăr, a intrat în nevoinţa călugărească la mănăstirea Cernica, de lângă Bucureşti, veche ctitorie a vornicului Cernica Ştirbei (1608). Aici, la Cernica, către sfârşitul secolului al…