• Spiritual life

    Cuvinte pentru omul contemporan

    Despre cărți și cuvinte Cuviosul Paisie Aghioritul, Cuvinte duhovnicești. ( vol. I- VI ) O colecție de cărți alcătuită din șase volume: Vol. I – Cu durere si dragoste pentru omul contemporan ; Vol. II – Trezire duhovnicească ;Vol. III – Nevoința duhovnicească ;Vol. IV – Viața de familie ;Vol. V – Patimi și virtuți ;Vol. VI – Despre rugăciune. Introducere din cuvintele Starețului ,, Anii pe care îi străbatem sunt foarte grei și foarte primejdioși, dar în cele din urmă va birui Hristos.” 🪔📖 Din învățătura Cuviosului Paisie Aghioritul „Instruirea exterioară de cele mai multe ori vatămă, pentru că dezvoltă în om o părere înaltă despre el însuși. Apoi…