• Spiritual life

    Cuvânt despre cea de-a Doua Venire a Domnului nostru Iisus Hristos

    Despre cărți și cuvinte Sfântul Efrem Sirul – Despre cea de-a Doua Venire a Domnului nostru Iisus Hristos Acestă carte a Sfântului Efrem Sirul redă omiliile închinate celei de-a Doua Veniri a Mântuitorului Iisus Hristos. Alte teme abordate în această carte sunt: Judecata, învierea morților, sfârșitul lumii, venirea antihristului, etc. Cuvânt despre cea de-a Doua Venire a Domnului nostre Iisus Hristos Veniţi şi apropiaţi-vă, fii ai luminii! Ascultaţi această voce binecuvântată şi glasul cel plin de fericire al Mântuitorului nostru, care ne spune nouă: „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi Împărăţia cerurilor”. Ai grijă, frate al meu, să nu fie lepădat niciunul dintre voi de la această moştenire fericită. Fiindcă, iată,…