Cuvânt despre cea de-a Doua Venire a Domnului nostru Iisus Hristos

Despre cărți și cuvinte

Sfântul Efrem Sirul Despre cea de-a Doua Venire a Domnului nostru Iisus Hristos

Acestă carte a Sfântului Efrem Sirul redă omiliile închinate celei de-a Doua Veniri a Mântuitorului Iisus Hristos. Alte teme abordate în această carte sunt: Judecata, învierea morților, sfârșitul lumii, venirea antihristului, etc.

Cuvânt despre cea de-a Doua Venire a Domnului nostre Iisus Hristos

Veniţi şi apropiaţi-vă, fii ai luminii! Ascultaţi această voce binecuvântată şi glasul cel plin de fericire al Mântuitorului nostru, care ne spune nouă: „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi Împărăţia cerurilor”. Ai grijă, frate al meu, să nu fie lepădat niciunul dintre voi de la această moştenire fericită. Fiindcă, iată, sunteţi aproape de uşă. Lumină din Lumină, Fiul lui Dumnezeu a coborât la noi şi de vreme ce noi ne-am luminat, ne-a oferit spre luminare. Hristos a coborât şi a venit la noi, de vreme ce S-a făcut om, ca şi noi, pentru ca să ne facă asemănători cu El Însuşi. Cel fără de moarte a coborât şi a venit printre oamenii cei muritori. Şi de vreme ce i-a făcut nemuritori, S-a înălţat din nou la Tatăl. Acum vine cu slava Tatălui Celui binecuvântat, ca să judece pe cei vii şi pe cei morţi. El S-a făcut pentru noi Calea plină de lumină şi de slavă, ca noi să mergem în lumină şi să ne îndreptăm spre Tatăl. Veniţi, iubiţilor, să mergem pe drumul pe care ni L-a arătat Domnul, ca să ajungem cu bucurie în Împărăţia Sa. Să luăm merinde şi ulei în candelele noastre, fiindcă lungimea drumului aceluia nu este mică. (…)

Veniţi să aruncăm departe de noi orice preocupare şi grijă a acestei vieţi trecătoare şi cu mare grabă şi cu multă râvnă să ne îngrijim numai pentru El. Fiindcă, iată, ziua s-a apropiat cu adevărat, iar Venirea Lui a ajuns la timpul ei. Veniţi, dar, fraţii mei, să ne pregătim pe noi înşine şi să priveghem, aşteptându-L pe Domnul şi pe Mirele Cel nemuritor. Căci, iată, ziua a luminat! Iată, ziua a răsărit! Iată, ziua a venit! Noaptea a trecut, iar ziua se apropie. Copii ai luminii, veniţi la lumină! Ieşiţi ca să-L întâmpinaţi [pe Hristos] cu bucurie! Arătaţi-I Lui virtuţile voastre. Dăruiţi-I Lui asceza şi cumpătarea voastră; privegherile şi nevoinţele voastre; lacrimile şi sărăcia voastră. Să nu leneviţi, cum nici să dormiţi sau să vă prindă somnul. Nu leneviţi, așadar, nu vă faceţi trândavi, nu vă îngreunaţi cu somnul, cum nici somnul să nu vă fure. Niciunul dintre voi să nu privească în urmă, ci ochii sufletului să îi ridicaţi spre Cel ceresc şi bun. Să aveţi privirea întoarsă spre cele înalte, către acea bucurie a Mirelui Celui fără de moarte, prin care sufletul nostru se desfătează, fiindcă vede slava, şi strălucirea, şi frumuseţea Lui. Cel care flămânzeşte, să aibă răbdare, fiindcă, iată, masa Împărăţiei îl aşteaptă. Cel care însetează, să aştepte cu răbdare, fiindcă, iată, desfătarea paradisului a fost pregătită pentru el. Cel care priveghează, şi cântă, şi se roagă, şi plânge, să ia putere, fiindcă bucuria lui Hristos, Mirele său, îl va mângâia. Pe acestea cunoscându-le, așadar, să nu dobândim nimic pe pământ, fraţii mei cei iubiţi, ci fiecare dintre noi să arate în ziua aceea ce virtute a dobândit aici, sau ce silinţe a îndurat, sau ce luptă, sau ce priveghere a împlinit.

(Sfântul Efrem Sirul- ,, Despre cea de-a Doua Venire a Domnului nostru Iisus Hristos” , Editura Doxologia, 2019, pag.11,16 )

Cuvânt la Venirea Domnului, despre sfârșitul lumii și despre venirea antihristului

Cum eu, Efrem, cel mic și păcătos și plin de căderi,voi putea să povestesc cele care sunt peste puterea mea? Dar fiindcă Mântuitorul nostru, din milostivirea Sa, a propovăduit înțelepciune la cei lipsiți și prin aceștia i-a luminat pe credincioșii care se se găseau în întreaga lume, El va îmbogăți și limba mea ca să vină câștigul și la mine,cel care vorbesc,și la toți ascultătorii mei. Voi vorbi, desigur, cu durere și voi spune cu lacrimi despre sfârșitul lumii și despre fiara cea nerușinată și înspăimântătoare, care va tulbura lumea întreagă, ca să pună în inimile oamenilor lașitatea, și nepăsarea, și necredința cea înfricoșătoare,ca să facă minuni și amăgiri groaznice și înspăimântătoare, încât, dacă poate să-i înșele chiar și pe cei aleși prin false minuni și închipuiri care vor veni la el, Fiindcă prin îngăduința lui Dumnezeu Cel Sfânt va lua putere să înșele lumea, fiindcă s-a înmulțit nelegiuirea lumii și pretutindeni va săvârși tot felul de căderi. Pentru aceasta Stăpânul Cel Preacurat a îngăduit ca lumea să fie ispitită cu duhul păcatului, din cauza nelegiuirii oamenilor, fiindcă oamenii au dorit aceasta, așadar să apostazieze de la Dumnezeu și să-l iubească pe cel rău.

( Sfântul Efrem Sirul- ,, Despre cea de-a Doua Venire a Domnului nostru Iisus Hristos” , Editura Doxologia, 2019, pag.67 )

Despre răbdare, despre (sfârșitul lumii) și despre cea de-a Doua Venire. Despre citirea scrierilor sfinte. Care este câștigul liniștii?

O, liniște, scară a cerurilor! O, liniște, maică a smereniei! O, liniște, oglindă a păcatelor, care arăți omului nelegiuirile sale! O, liniște, care nu împiedici lacrimile! O, liniște, născătoarea blândeții! O, liniște, împreună-locuitoare cu smerenia! O, liniște, care ești unită cu frica de Dumnezeu și luminezi mintea! O, liniște, păzitoarea gândurilor și sprijinitoarea deosebirii! O, liniște, născătoarea oricărui lucru bun, temelia postului și piedică a lăcomiei! O, liniște, cercetarea rugăciunii și a lecturii! O, liniște, calmul gândurilor și limanul cel liniștit! O, liniște, lipsa de grijă a sufletului! O, liniște, câștig îndoit și încărcătură ușoară, care ușurezi și sprijini pe cel care te lucrează! O, liniște, nimicire a laudei și dușman al nerușinării! O, liniște, maică a evlaviei! O, liniște, închisoare a patimilor! O, liniște, înțelepciune a sufletului și a inimii! O, liniște, căpăstru al ochilor, al auzului și al limbii! O, liniște, ajutătoarea oricărei virtuți! O, liniște, ajutor al lipsurilor! O, liniște, ajutor al lipsurilor! O, liniște, ogorul cel purtător de roadă al lui Hristos, care dai roade bune! O, liniște, zid și cetate întărite a celor care doresc să se lupte pentru Împărăția cerurilor.

( Sfântul Efrem Sirul- ,, Despre cea de-a Doua Venire a Domnului nostru Iisus Hristos” , Editura Doxologia, 2019, pag.111 ).

L. S.
  • L. S.

Lasă un răspuns