Gânduri


Domnul n-a insistat să-i convingă prin cuvânt pe oameni ceea ce ei nu puteau să creadă. Uneori, le vorbește despre Tatăl Ceresc, dar nu insistă ca ei să primească această convingere peste puterile lor, deoarece știe, că ei n-au cunoștință și putere să facă acest lucru. Dar El le mărturisea, și prin cuvânt și prin faptă, că Dumnezeu este Tatăl Său. Întâlnim de suficiente ori în evanghelii cuvintele „Tatăl meu din Ceruri”, cuvinte spuse de către Hristos, care au convins, și pe cei de atunci și pe cei de acum, despre adevăr. Rugăciunea „Tatăl nostru” n-a fost predată întregii omeniri, din timpul viețuirii sale pe pământ, că nici nu se putea, ci celor mai apropiați, ucenicilor, și aceasta atunci când ei i-au cerut. „Și pe când Se ruga Iisus într-un loc, când a încetat, unul dintre ucenicii Lui I-a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Și le-a zis: Când vă rugați, ziceți: Tatăl nostru…” (Luca 11, 1) Așa procedă Învățătorul. Atunci a fost momentul așteptat de Hristos, care se ruga, de multe ori fără a se retrage, ca și ei să poată să vadă și să „deprindă lucrarea” și să-i urmeze viața, dorind să se facă fii ai Tatălui Ceresc. Atunci a venit timpul ca El să le lasă rugăciunea, care va avea să se transmită ucenicilor din generație și generație, până la judecata finală, când „oile” vor fi despărțite de „capre”. Rugăciunea aceasta pe care marele Învățător a predat-o ucenicilor se va spune, trăi, și transmite până la momentul judecății.  „Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, și toți sfinții îngeri cu El, atunci va ședea pe tronul slavei Sale. Și se vor aduna înaintea Lui toate neamurile și-i va despărți pe unii de alții, precum desparte păstorul oile de capre” (Matei 25, 31-32). Rugăciunea „Tatăl Nostru”, se va extinde printre ucenici și în omenire și va veni vremea când se vor auzi cele mai înfricoșătoare „vorbe” din tot acest timp al istoriei, chiar „vorbe” mai înfricoșătoare și de cât acelea auzite de către Adam la izgonire din Rai, deoarece a ajuns și Dumnezeiasca Înfricoșătoarea Judecată: „Și va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii ș. a. m. d. (Matei 25, 34-46)”.

Lasă un răspuns