Despre aducerea aminte de Dumnezeu

Sbornicul – Culegere despre rugăciunea lui Iisus

Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţi
şi din îndrumările oamenilor încercaţi,
care au pus rugăciunea în lucrare…

Autorul „Sbornicului”, Părintele Hariton, duhovnicul de la Valaam, scrie despre amintirea continuă de Dumnezeu și despre amintirea de omniprezența lui Dumnezeu, ca și despre o lucrare duhovnicească necesară și chiar obligatorie pentru o persoană care îl caută pe Dumnezeu și comuniunea cu El. Mi-am amintit de această carte (colecție de texte despre rugăciunea lui Iisus) și m-am gândit că ar fi util să reluam citirea acestor texte ale autorului. Ele au putere și profunzime tocmai datorită faptului că sunt scrise de persoană care a scris despre aceea ce trăiește.
ierom. Nectarie

Dacă nu vrei să cazi în această prăpastie, atunci fereşte-te de primul pas, de uitare. De aceea, umblă întotdeauna în aducerea aminte de Dumnezeu, adică despre Dumnezeu şi despre lucrurile lui Dumnezeu. Această amintire va întreţine simţirea pentru El, iar din una şi din alta, se va încălzi mereu râvna. şi aceasta este viaţa.

În ce priveşte rugăciunea minţii fiţi cu băgare de seamă, ca în timpul necontenitei aduceri aminte de Dumnezeu, să nu uitaţi să aprindeţi şi frica de Dumnezeu plină de evlavie şi de dorinţa de a cădea în pulberea pămîntului înaintea feţei lui Dumnezeu, Care este un Tată milostiv, dar şi un Judecător neînfricoşat.

Deasa aducere aminte de Dumnezeu, neîntovărăşită de evlavie, toceşte şi ea simţământul fricii de Dumnezeu şi, prin aceasta, îl lipseşte de acea lucrare mântuitoare pe care o are în sfera de acţiuni duhovniceşti şi pe care, fără ea, nimic nu poate produce.

Întrebaţi de rugăciune. Găsesc la Sfinţii Părinii că, atunci când te rogi, trebuie să izgoneşti toate închipuirile din minte. Eu tocmai aşa mă silesc să fac, străduindu-mă să mă păstrez în încredinţarea că Dumnezeu este oriunde, este şi aici unde e gândul meu şi simţământul meu. Ca să scap cu totul de chinuri nu izbutesc, dar ele se evaporează din ce în ce mai mult.

Cred că este un termen, când ele vor dispare cu desăvîrşire.

hierom. Nectarius
  • hierom. Nectarius

Lasă un răspuns