POST. PREGĂTIRI LA SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL. A 3-a Duminică după Rusalii. Aducerea cinstitelor moaște ale Sfinților Mucenici Chir și Ioan. Sfântul Mucenic Papias și cei dimpreună cu dânsul

LĂUDAT ESTE DUMNEZEU ÎNTRU SFINȚII SĂI!

Astăzi, 28 cireșar 2020, credincioșii ortodocși care respectă cu bucurie învățăturile Bisericii și ale Sfinților Părinți, întemeiaţi în credinţă, întăriţi şi neclintiţi de la nădejdea Evangheliei*, cu toții continuă pregătirile pentru Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Iar aceste pregătiri pe care ei le fac, le fac postind, așa cum se cuvine unor sfinți*. Pentru aceasta, calendarele ortodoxe precizează că astăzi este ZI DE POST, chemându-i pe credincioși la cinstirea Duminicii a 3-a după Rusalii și la cinstirea deosebită a :

 • Pomenirii mutării cinstitelor moaște ale Sfinților Mucenici Chir și Ioan (412)
 • Sfântului Mucenic Papias
 • Dreptului și fericitului Serghie Magistrul
 • Sfântului Mucenic Machedonie
 • Sfântului Cuvios Ulchian
 • Sfântului Pavel din Corint, vindecătorul (sec VII)
 • Sfintilor 2 tineri
 • Sfântului Moise cel depărtat din lume
 • Sfântului Donag, Episcopul Libiei
 • Sfinților 70 de Mucenici din Schitopolis
 • Sfinților 3 Mucenici din Galatia
 • Sfântului Cuvios Magnu
 • Sfântului Zaharia, Episcopul Lyonului (sec. III)
 • Sfintei Tehilda, regina Burgundiei (600)
 • Sfântului Melmon, Episcop de Aleth (v. 658)
 • Sfântului Xenofon de Robeika (1262
 • Sfinților vindecători Serghie și Gherman din Valaam (1353)
 • Sfinților nou-mucenici ai Rusiei: Vasile (Sitnikov), diacon (1918); călugărița Sebastiana (Agueieva-Zoieva) (1938); Grigorie (Samarin), diacon (1940).

ASTĂZI SE MĂNÂNCĂ DE POST (DE SEC: însemnând FĂRĂ carne, ouă, lactate, și alte bucate derivate din acestea). ASTĂZI, însă, este dezlegare la pește (icre și derivate din acestea) pentru cei ce au postit în toată această perioadă, așa încât aceștia pot gusta și puțin vin, dar bineînțeles NU se consumă alte băuturi alcoolice. Au loc înfrânarea poftelor și abținerea de la alte plăceri și desfătări – fie în lucru, fie în minte unde toate încep, fie în vorbă, fie în auz, fie în alte simțiri, fie ele deci trupești de orice fel – care s-ar opune sporirii faptelor și desfătărilor cele bune sufletești. Pe acestea sufletești bune le cunoaștem foarte bine deja cu toții, ca fii botezați ce suntem și cinstitori ai Bisericii, ai învățăturii Mântuitorului nostru Hristos și ai îndrumărilor și descoperirilor Sfinților ei – pe care ni le-au împărtășit doar din adevărata iubire și din dorința de a fi liberi cu totul și a ne bucura deplin:

Nu vă amăgiţi: Dumnezeu nu Se lasă batjocorit; căci ce va semăna omul, aceea va şi secera. Cel ce seamănă în trupul său însuşi, din trup va secera stricăciune; iar cel ce seamănă în Duhul, din Duh va secera viaţă veşnică. Să nu încetăm de a face binele, căci vom secera la timpul său, dacă nu ne vom lenevi. Deci, dar, până când avem vreme, să facem binele către toţi, dar mai ales către cei de o credinţă cu noi.*

Vedeţi cu ce fel de litere v-am scris eu, cu mâna mea.*

Mai multe despre această zi și despre sfinții cinstiți în mod aparte astăzi, precum și cuvintele de povață adresate nouă de Sfinții Părinți ai Bisericii peste veacuriaflați răsfoind Cartea Sfinților (click aici).

Doamne Iisuse Hristoase, cu rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale tuturor Sfinților Români, ale sfinților a căror pomenire se face astăzi și cu ale tuturor sfinților Tăi, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi! Amin.

O alcătuire Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020
(*conf. Epistolei către Colosenia Sfântului Apostol Pavel 1, 22-23; *Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 6, 7-10; *Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 6, 11)

hierom. Nectarius
 • hierom. Nectarius

Lasă un răspuns