Notă asupra ediției


Mitropolitul Ierothei (Vlahos)
O NOAPTE ÎN PUSTIA SFÂNTULUI MUNTE
Convorbire cu un pustnic despre Rugăciunea lui Iisus


Dragi cititori,
Cei care ați ales să citiți cu noi împreună această carte deosebită despre rugăciunea lui Iisus, dată publicului creștin de mitropolitul Hierotheos din Grecia, vă las din nou „nota asupra ediției”, prezentare a cărții, scrisă de
dl. Radu Hagiu, editorul ediției în limba română, în care el prezintă cartea publicului românesc, interesant de practica ortodoxă a rugăciunii isihaste.
/ ierom. Nectarie

coperta cărții

ediția a V-a
Ediție îngrijită de Radu Hagiu

Copyright (c) 2017 Publicații Creștin Ortodoxe.

Published by Publicații Creștin Ortodoxe at Smashwords.

Această ediție este publicată cu acceptul și colaborarea Editurii Predania. Textul a fost publicat inițial de către Editura Predania, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului.

ISBN: 9781370710263

Martie, 2017.

Fotografia coperții: Autorul împreună cu Arhimandritul athonit Sofronie (Saharov), în anii 1970, la mănăstirea întemeiată de acesta în Essex – Anglia.

Notă asupra ediției

Ar părea o pierdere de vreme să mai zăbovești a scrie câteva rânduri despre o carte ce nu mai are nevoie de nici o prezentare. Poate cea mai citită scriere contemporană pe tema Rugăciunii lui Iisus, socotită pe drept cuvânt un volum de Filocalie pentru zilele noastre, care a cunoscut mai bine de douăzeci de ediții în Grecia și numeroase publicări în felurite alte limbi, vă stă în față în cea de-a cincea ediție în Română, revăzută și adăogită. Nu vom încredința hârtiei alte cuvinte de prisos în privința sa, în afara unor cuvenite precizări.

Trimiterile la Scriptură s’au dat după Biblia adică Dumnezeeasca Scriptură a Legii Vechi și a celei Nouă, Ediția Sfântului Sinod, București, 1914, cu unele îndreptări și uniformizări tacite ale textului. Pentru trimiterile la citatele din Psalmi am folosit Psaltirea diortosită de Ierom. Rafail (Noica), Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2008. Pentru citatele din Sfinții Părinți s’au folosit, unde am avut la dispoziție, textele din traducerea ediției Grecești de la 1782 a Filocaliei, Ed. Universalia, 2001, respectiv cele ale ediției Românești realizate de Pr. Dumitru Stăniloae între 1947 și 1991, Patericul, Arhiepiscopia Ortodoxă Română, Alba Iulia, 1999, precum și traducerile patristice ale Școlii Paisiene de la Mănăstirea Neamț, retipărite la Ed. Predania în colecția „Izvoarele Orthodoxiei.” Acolo unde nu s’a putut identifica sursa citatului sau nu exista o versiune Românească corespunzătoare, am preferat retraducerea sa din original.

Mulțumim în mod deosebit Mitropolitului Ierothei al Nafpaktei, care a răspuns grabnic și cu multă bunăvoință rugăminții noastre de a scrie un Cuvânt Înainte pentru cititorii Români, precum și D-lui Călin Cosma, care ne-a acordat cu multă generozitate dreptul de a folosi traducerea domniei sale ca bază de plecare a ediției de față, lui Maxim Monahul pentru neprețuitul ajutor dat în revizuirea textului, la identificarea citatelor patristice și la alcătuirea glossarului de termeni ascetici, cât și tuturor celorlalți care ne-au sprijinit material și duhovnicește la realizarea acestei cărți, fără de care apariția ei nu ar fi fost cu putință.

Dorim să încheiem cu cuvintele despre Rugăciune ale Arhimandritului Sofronie, care a adeverit afirmația Sfântului Simeon Noul Theolog că „nu poate naște fii duhovnicești decât cel ce însuși este născut de Sus” prin paternitatea duhovnicească purtată asupra autorului cărții de față: „Chemarea Numelui lui Dumnezeu bucură sufletul și ne împărtășește treptat înțelesul acestui Nume; trebuie, dar, să folosim fiecare ceas pentru a înainta în cunoașterea lui Dumnezeu. (…) Prin chemarea Numelui lui Iisus Hristos putem acoperi orice eveniment interior sau exterior și această preaminunată Rugăciune se face atotcuprinzătoare, universală, cosmică. Prin practicarea ei îndelungată, Rugăciunea devine o natură a ființei noastre, o reacție firească la orice fenomen în sfera duhovnicească – în toată vremea și în toate situațiile. Cu o astfel de Rugăciune, nașterea noastră pentru lumea de Sus poate cu adevărat să devină o «naștere fără dureri». (…) A dobândi Rugăciunea înseamnă a dobândi vecĭnicia.”

/ Radu Hagiu

hierom. Nectarius
  • hierom. Nectarius

Lasă un răspuns