„Minunile Maicii Domnului”

Icoana Maicii Domnului „Umilenie”

Frați în Hristos,
dragi cititori,

Recent, în timpul descărcării unor cărți electronice, am văzut două dintre acestea având titlul „Minunile Maicii Domnului”. Atunci a apărut și gândul amintindu-mi: ce util ar fi dacă, alături de contemporanele minuni continuu săvârșite de sfinții care se petrec în țările creștine ortodoxe și în întreaga lume, am publica spre citire pe blog mărturii despre minuni ale Fecioarei Maria, petrecute în istoria mai îndepărtată sau mai recentă, care cu siguranță, ne-ar aduce multă încredere în activitatea sau lucrarea ocrotitoare a Maicii Domnului, urmată de sentimente de mulțumire, apreciere și recunoștință, de dragoste, aduse de noi celei care depășește toate așteptările noastre – Fecioara minunată a neamului ales, Maica Domnului, Preacurata, Stăpâna, Doamna, Aleasa, Nădejdea, Rugul Aprins al Profetului Moise din Sinai, Scara lui Iacob care atinge cerurile – prin care Dumnezeu avea să se coboare printre noi și să viețuiască cu noi…

Fecioara îndumnezeită, prealăudată, sfințită; aleasă mireasă cerească, rugătoare, apărătoare, ocrotitoare, mângâietoare …

Maică și soră, fiică cerească, prea-glorioasă, admirabilă, splendidă, grațioasă! …

Astfel, am considerat să întreprindem această activitate a postărilor urmânde, despre care credem că o să vă bucure și pe sfințiile voastre/frățiile voastre/dvs. în aceeași măsură ca și pe noi.

ierom. Nectarie,
autorii blogului
.

Minunile Maicii Domnului în profețiile Vechiului Testament

Minunea 1

Făgăduința Răscumpărătorului

După căderea în greșeală a protopărinților noștri, Adam și Eva, Dumnezeu văzându-i groaznic de înfricoșați, îndurerați și rușinați, le-a făgăduit pe universalul Răscumpărător. A blestemat pe șarpe, zicând: „Pentru că ai făcut aceasta (amăgind pe Eva și pe Adam), blestemat să fii tu între toate animalele și fiarele câmpului, pe pământ să te târăști și țărână să mănânci în toate zilele tale”. Apoi, încurajând pe protopărinții noștri, a hotărât șarpelui-diavol: „Dușmănie voi pune între tine și între femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul; iar tu îi vei înțepa călcâiul ei” (Facerea 3, 14-15). Prin aceste cuvinte, Domnul Dumnezeu a spus lui Adam și Evei că din sămânța lor se va naște Preacurata pururea Fecioară Maria, pierzătoarea blestemului lor. Apoi, prin Preasfânta Fecioară Maria se va naște Hristos Dumnezeu-Omul care, cu jertfa Sa de pe Cruce, îi va răscumpăra pe ei și tot neamul omenesc din robia vrăjmașului. Acest Mântuitor și Răscumpărător îi va scoate din legăturile iadului. El le va reda iarăși Raiului, și îi va învrednici Cereștilor locașuri; iar satanicescul cap al șarpelui-diavol îl va călca și-l va zdrobi pentru totdeauna. Aceasta a fost făgăduința adevărată despre Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria, despre Fiul lui Dumnezeu care avea să se zămislească de la Duhul Sfânt, să se întrupeze în pântecele ei pururea fecioresc, să nască și să sfărâme capul șarpelui-diavol. Stabilirea aducerilor de jertfe animalice, preînchipuiau junghierea universalului Miel al lui Dumnezeu, Care ridică păcatul lumii (Ioan 1, 29; Ieșirea 12, 3; Isaia 53, 7-11).

Sursa: Minunile Maicii Domnului, Protosinghel Nicodim (Mândiță)
By Laura SL. S.
  • L. S.

One Comment

  • Hristos a înviat! Minunate sunt „Minunile Maici Domnului!

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: