„Minunile Maicii Domnului”

Minunile Maicii Domnului în profețiile Vechiului Testament

Minunea 3- Rugul aprins nu se mistuia

Într-o zi, Moise păştea oile socrului său Iotor pe lângă muntele Horeb. Acolo i s-a arătat lui îngerul Domnului într-o mare pară de foc ieşind dintr-un rug, care ardea şi nu se mistuia. Moise s-a apropiat îndată să vadă mai de-aproape minunea aceea. Atunci Domnul a strigat pe Moise din mijlocul rugului care ardea, dar nu se mistuia: „Moise, Moise! Nu te apropia. Dezleagă-ţi încălţămintele de la picioarele tale, căci locul pe care stai este sfânt. Eu sunt Domnul Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac şi al lui Iacob”. Moise şi-a acoperit faţa, ferindu-se a privi înainte drept la Dumnezeu (Ieșirea 3; 4). Rugul acesta, care ardea în flăcări mari, fără a se mistui, era o minunată preînchipuire a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria, care a purtat în pântecele ei pe Hristos-Dumnezeu-Omul, care-I foc mistuitor, fără a se arde sau mistui. Aceasta ne-o adevereşte şi Sfânta Biserică Ortodoxă, zicând: „Trecut-a umbra legii vechi şi darul a venit. Precum rugul n-a ars, fiind aprins, aşa Fecioara a născut şi Fecioară a rămas. În locul stâlpului de foc, a răsărit Soarele Dreptăţii; în locul lui Moise, Hristos – mântuirea sufletelor noastre” (Penticostar 83).

L. S.
  • L. S.

Lasă un răspuns