Cultura umanistă și lucrarea Dumnezeu-omenească

Sfântul Justin de la Celie, Biserica Ortodoxă și ecumenismul, Cultura umanistă și lucrarea Dumnezeu-omenească

Stimați urmăritori,
este ultimul fragment din descrierile Sfântului Justin a catastrofei civilizației europene, care după prognozele sau profețiile scriitorilor slavi, cum mărturisește Sfântul Justin, urmează ca civilizația europeană, care se lepădase de Dumnezeu-omul Iisus Hristos, nemaiavând ce să ofere omenirii, să-și afle colapsul total spre finalul secolului XXII. Pe mine mă miră, însă, că scriitorii slavi precum și sfântul Justin, nu fac nici o referire la prognozele recente care descriu populația crescândă islamică în europa până în 2050, când majoritatea statelor europene, printre care la primul loc Germania, Franța… vor fi state majoritar musulmane. În aceeași situație asemănătoare se află și lumea slavă…
ierom. Nectarie


(…)

      Pustiu e cerul, fiindcă Dumnezeu nu mai este în el. Pustiu este pămîntul, fiindcă nu mai e pe el suflet nemuritor. Cultura europeană a făcut din robii săi un cimitir și ea însăși a ajuns cimitir. „Vreau să mă duc în Europa – spune Dostoievski – și știu că merg într-un cimitir …”

      Înainte de primul război mondial, dezastrul Europei era presimțit și prevestit numai de întristații înainte-văzători ortodocși slavi. După primul război mondial, au început să o vadă și să o simtă și unii europeni. Cel mai îndrăzneț și mai sincer dintre aceștia e, fără îndoială, Spengler, care, după primul război mondial, a tulburat lumea cu zguduitoarea sa carte: „Untergang des Abendlandes” („Decăderea Occidentului”). În aceasta, el arată și dovedește – cu toate mijloacele pe care i le pune la îndemînă știința, filosofia, politica, tehnica, arta și religia europeană – că Apusul cade și decade. După primul război mondial, Europa, cu toată strălucirea ei aparentă, își dă duhul. Cultura apuseană (sau „faustică”) a început, după Spengler, în veacul al X-lea după Hristos, iar acum se găsește în starea de descompunere și decădere, și va dispărea pentru totdeauna la sfîrșitul veacului al XXII-lea. După cultura europeană, gîndește Spengler, va veni cultura lui Dostoievski, lucrarea Ortodoxiei.

      Prin toate invențiile sale culturale, omul european moare și se stinge rapid. Narcisismul omenirii europene este mormîntul din care ea nu vrea și de aceea nu poate să învie. Faptul că e îndrăgostită de rațiunea ei, aceasta este boala ei fatală, care o pustiește. Singura mîntuire din aceasta este Hristos, spune Gogol. Dar lumea, răspîndită de milioanele de obiecte strălucitoare care-i împrăștie gîndurile în toate părțile, nu are puterea de a se întîlni nemijlocit cu Hristos.

      Tipul omului european a dat faliment în fața problemelor de temelie ale vieții; Dumnezeu-Omul ortodox le-a dezlegat pe toate, pînă la una. Omul european a rezolvat problema vieții prin nihilism; Dumnezeu-Omul – prin viața veșnică. Pentru omul european darwinist-faustic, lucrul cel mai însemnat în viață este autoconservarea; pentru omul lui Hristos – este jertfirea de sine. Primul spune: „Jertfește-l pe celălalt pentru tine!” – iar cel de-al doilea: „Jertfește-te pe tine însuți pentru ceilalți!”… Omul european nu a rezolvat blestemata problemă a morții; Dumnezeu-Omul a rezolvat-o: prin Înviere.

      Nu încape îndoială că principiile și forțele culturii europene și ale civilizației europene sînt luptătoare împotriva lui Hristos. Timp îndelungat s-a format tipul omului european, pînă cînd L-a înlocuit pe Dumnezeu-Omul Hristos cu filosofia și știința lui, cu politica și tehnica lui, cu religia și etica lui. Europa s-a slujit de Hristos numai ca o punte de la barbaria incultă la barbaria cultă, adică de la barbaria nemeșteșugită la barbaria cea meșteșugită!

      Încheierile mele asupra civilizației europene cuprind o doză bună de catastrofal; dar acest lucru să nu vă mire, fiindcă vorbesc de vremea cea mai pustiitoare din istoria omenească, de apocalipsa Europei, a cărei spaimă frînge atît trupul, cît și duhul ei. Nu încape îndoială că întreaga Europă este amenințată de conflicte vulcanice, care, dacă nu sînt îndepărtate, pot exploda în curînd într- o deplină nimicire a culturii europene.

Sursa: Biserica Ortodoxă și ecumenismul, Sf. Justin (Popovici) de la Celie.

Lasă un răspuns