„Minunile Maicii Domnului”

Minunile Maicii Domnului în profețiile Vechiului Testament

Minunea 5 – Maica Domnului preînchipuită prin toiagul lui Aaron

După răzvrătirea lui Core, Datan şi Aviron cu 250 căpitani cu familiile, casele şi vitele lor, după care au fost arşi şi mistuiţi de un foc mare ieşit de la Domnul; aşijderea după răscoala celor 147.000 de oameni pe care i-au ars focul, Domnul Dumnezeu adevereşte preoţia lui Aaron printr-o mare şi minunată minune.
Domnul Dumnezeu a poruncit lui Moise: „Ia, de la cei 12 mai-mari ai fiilor lui Israil, douăsprezece toiege, câte un toiag de la fiecare seminţie şi trib al lui Israil.
Scrie pe fiecare toiag numele tribului; iar pe toiagul lui Levi scrie Aaron. Toiegele acestea le vei pune în cortul mărturiei, înaintea chivotului Sfânt, unde Eu mă arăt ţie. Şi va fi când toiagul bărbatului pe care îl voi alege va odrăsli. Astfel voi potoli cârtirea israelitenilor care cârtesc împotriva voastră”. Moise ascultând, a făcut drept aşa. A luat câte un toiag de la fiecare seminţie de trib, adică 12 toiege, le-a pus în cortul adunării, înaintea Domnului. A doua zi, Moise cu Aaron şi 11 căpetenii ale poporului au intrat în cortul sfânt. Acolo toţi văd plini de mirare toiagul lui Aaron, din casa lui Levi, înverzit, odrăslit, înmugurit, înflorit şi rodit. Făcuse migdale. Moise a luat toate toiegele căpeteniilor lui Israiel şi a dat fiecărei căpetenii toiagul său. După aceea, Domnul a zis lui Moise: „Ia toiagul lui Aaron şi pune-l înaintea chivotului Sfânt spre păstrare ca semn pentru fiii neascultători, spre a conteni a mai cârti asupra Mea, ca să nu moară”. Moise şi Aaron au făcut aşa cum le-a poruncit Domnul… (Numerii 17). Mare şi minunată a fost minunea săvârşită de Domnul cu toiagul lui Aaron; dar mai mare, nespus de mare şi preaminunată a fost minunea zămislirii, întrupării şi naşterii Pruncului Hristos Dumnezeu-Omul din Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria.

Sursa: Minunile Maicii Domnului, Protosinghel Nicodim (Mândiță)
By Laura S

L. S.
  • L. S.

2 Comments

  • Minunat!

  • Mulțumim!

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: