„Minunile Maicii Domnului”

Minunile Maicii Domnului în profețiile Vechiului Testament

Minunea 6 – Maică pururea Fecioară

Împăratul Ahaz cu tot Ierusalimul şi Iudeea, era în mare strâmtoare şi primejduire. Împăratul Rezin al Sirienilor, însoţit de Pecub, împăratul lui Israel, se suise să cuprindă Ierusalimul. Vestea aceasta s-a răspândit ca fulgerul în tot Ierusalimul şi în toată Iudeea. Inima împăratului, a căpeteniilor şi a poporului, tremura de spaimă în acea zi, precum tremură frunzele şi crengile copacilor pădurii din pricina vânturilor. Atunci Domnul Dumnezeu, văzând acestea, i-a poruncit Proorocului Său, Isaia, zicând: „Ieşi în întâmpinarea lui Ahaz şi-i spune: „Ia aminte, fii liniştit şi nu te teme. Inima ta să nu slăbească, din pricina acelor tăciuni care fumegă… Ceea ce vor ei, nu va fi şi nu se va împlini”. După aceste cuvinte încurajatoare, Proorocul îi zise iarăşi: „Cere un semn de la Domnul Dumnezeul tău, în adâncurile iadului, sau în înălţimile cerurilor”. Ahaz, nedumerit, răspunse: „Nu voi cere şi nu voi ispiti pe Domnul. Atunci Isaia îi vorbi profetic: „Ascultă casa lui David! Oare puţin e pentru voi că obosiţi poporul şi daţi de lucru Domnului Dumnezeului nostru? Deci, Însuşi Domnul vă va da un semn: Iată fecioara va lua în pântece şi va naşte Fiu, şi-I vor pune numele Emanoil” (Isaia 7, 1-14). Această adevărată prezicere profetică o adevereşte şi Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei, zicând: „Naşterea lui Iisus Hristos aşa a fost: Maria, Mama Lui, fiind logodită cu Iosif, mai nainte de a fi ei împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, fiind om drept şi nevrând să o vădească, şi-a pus în minte să o lase în ascuns. Acestea cugetând el, îngerul Domnului i se arătă, în vis, zicându-i: „Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, femeia ta, pentru că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte fiu şi va chema numele Lui Iisus, căci El va mântui poporul său de păcate. Acestea toate s-au făcut, ca să se plinească ceea ce s-a zis de Domnul prin Proorocul, care zice: „Iată, Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu, şi i se va pune numele Emanoil, care înseamnă: „Cu noi este Dumnezeu”. Iosif, sculându-se din somn, a făcut cum i-a poruncit îngerul Domnului. A luat pe femeia sa. Dar n-a cunoscut-o, până ce ea a născut pe Fiul său, Cel întâi născut, şi I-a pus numele Iisus…
(Matei 1, 18-25). Acestea ştiindu-le Biserica lui Hristos Dumnezeu, de pretutindenea, laudă minunea aceasta a Maicii pururea Fecioarei, zicând: „Fecioară ai fost mai-nainte de naştere, întru naştere ai fost Fecioară, şi după Naşterea (Unicului tău Fiu) iarăşi ai rămas Fecioară…” (Paraclisul al 2-lea al Maicii Domnului, Cântarea 7).

Sursa: Minunile Maicii Domnului, Protosinghel Nicodim (Mândiță)
By Laura S

L. S.
  • L. S.

Lasă un răspuns