„Minunile Maicii Domnului”

Minunile despre zămislirea și nașterea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu și pururea fecioarei Maria

Minunea 12 – Rugăciunea şi postul dreptului Ioachim

Dreptul Ioachim, ajungând sus pe munte, a petrecut acolo în plângere mare şi post 40 de zile, fără a gusta măcar pâine. „Nu voi lua – zicea el, tânguindu-se – în gura mea hrană, nici mă voi înapoia la casa mea, până ce nu mă va auzi şi cerceta pe mine Domnul Dumnezeul lui Israil”. După ce şi-a înălţat sufletul său pe aripile rugăciunilor fierbinţi şi a postului adevărat, rugându-se mai aprins decât soţia sa, i s-a arătat şi lui acolo, în pustietatea aceea, Arhanghelul Gavriil, zicându-i: „Bucură-te Ioachime şi te veseleşte, eu sunt trimis a-ţi aduce pace şi mângâiere. Eu sunt îngerul lui Dumnezeu şi am venit să-ţi vestesc bucurie mare. Femeia ta, Ana, va zămisli şi va naşte o fecioară. Aceasta va fi cea mai aleasă dintre toate fecioarele şi femeile pământului, ea va zămisli… şi va naşte pe Împăratul universal al lumii, pe Fiul celui viu, pe Dumnezeu-Cuvântul. De acum lasă scârba ta şi părăseşte amărăciunea sufletului tău, căci a auzit Dumnezeu rugăciunea ta. Încrede-te în cuvântul meu şi mulţumeşte lui Dumnezeu. Spre încredinţare temeinică acesta să-ţi fie ţie semnul adevăratei şi bunei-vestiri: Mergi în Ierusalim la Biserica Domnului; acolo vei afla la porţile cele de aur, pe soţia ta Ana, căreia aceiaşi i sa vestit ca şi ţie”. Acestea zicând, îngerul Domnului s-a făcut nevăzut dinaintea ochilor
lui.

Sursa: Minunile Maicii Domnului, Protosinghel Nicodim (Mândiță)
By Laura S

L. S.
  • L. S.

2 Comments

  • Hristos a înviat! Ce rugăciune au avut,părinți Sfintei Fecioara Maria,ce dar frumos au primit de la Dumnezeu. Cu rugăciunile lor Doamne Iisuse Hristoase Fiul Lui Dumnezeu miluiestene!

  • Adevărat a înviat! Așa este, doamna Monica. Dar a fost al întregii omeniri.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: