Zi: 24 august 2020

Miloasă Sfântă Xenia, în aste vremi amare… Adiere lirică

Miloasă Sfântă Xenia, în aste vremi amare…

1. Din vremea cea de-amaruri, de plâns și strâmtorare..., când parcă în durere mai mult ne afundăm,Spre tine, Sfântă Xenia, în veac ocrotitoare familiei și celor cercați, noi alergăm!Din aste vremi cumplite, de-o grea tensiune pline...,când parcă ea, ispita, devine tot mai grea,Spre tine, Sfântă Mare a Rusiei, în suspine, venind, a noastră rugă pornim a o 'nălța!2. Din…
„Povețe părintești” Spiritual life

„Povețe părintești”

Trebuie să avem luare-aminte și rugăciune. Una ajută pe cealaltă, precum se ajută mâinile una pe alta; luarea-aminte aduce rugăciunea și rugăciunea aduce luarea-aminte.Rugăciunea să fie spusă încontinuu, fie grăită, fie în minte; să nu se oprească niciodată; întreruperea rugăciunii și trândăvia sunt ca și când cineva ar purta arma sa pe umăr, în vreme ce dușmanul îl ucide;…
Divina Parascheva, Copila Milei Sfinte, cu-orfana cea sărmană ce-n drum plângea fierbinte! Adiere lirică

Divina Parascheva, Copila Milei Sfinte, cu-orfana cea sărmană ce-n drum plângea fierbinte!

1. Pe strada cea pustie, murdară, prăfuită,Prin neaua troienită ce-astupă gropi şi tină,Sărmană şi-nghețată, micuță, zdrențuită,Desculță, o copiliță aleargă şi suspină!2. Pribeagă şi-obosită, firavă, zgribulită,De-abia fugind prin neaua cea mare şi-afânată,De mulți neluată-n seamă, orfană, necăjită,Cu micile-i picioare aleargă tulburată!3. Cu ochii plini de lacrimi, cu buze-nvineţiteDe-atâta frig şi zbucium, cu duhul tot mâhnit,Aleargă ea, micuța, prin satele-mpânziteDe oameni …