Miloasă Sfântă Xenia, în aste vremi amare…

Miloasă Sfântă Xenia, în aste vremi amare, spre tine-a noastre inimi ‘nălțăm, cu mic, cu mare!
Spre tine, în aste ceasuri de mare tulburare, venind, în rugă-ți cerem și sprijin și-apărare!


1. Din vremea cea de-amaruri, de plâns și strâmtorare…, când parcă în durere mai mult ne afundăm,
Spre tine, Sfântă Xenia, în veac ocrotitoare familiei și celor cercați, noi alergăm!
Din aste vremi cumplite, de-o grea tensiune pline…,când parcă ea, ispita, devine tot mai grea,
Spre tine, Sfântă Mare a Rusiei, în suspine, venind, a noastră rugă pornim a o ‘nălța!

2. Din vremea tulburării și-a multelor nevoi…, când lesne piere pacea din inimi și popoare,
Spre tine, cu nădejde, Cinstită Xenia, noi…, venind, a noastră rugă o tindem fiecare!
Din vremea de sminteală, înșelare și dureri… când nici mai știm ce-i bine sau ce-i doar rău ascuns,
Spre tine, o, Smerită, noi, cei cu mici puteri…venind, ‘nălțăm speranța și-al nostru aspru plâns!

3. Din vremea cea de haos, de moarte și de-amar, când lumea tot mai grabnic pornește spre pierzare,
Spre tine, Sfântă Xenia, cu mila-ți și-al tău har… venind smeriți, îți cerem a ta ajutorare!
Din timpul cel de jale, de boli și războire…, când, des, frate cu frate ajung la pizmuire,
La tine, Râu de daruri și haruri, de iubire, venind, chemăm duioasa-ți, miloasa-ți izbăvire!

4. Acum, în aste vremuri când marea lepădare… se-apropie cu pași repezi și parcă-a și venit,
În tine năzuința în încercări amare…,ne punem, cu trup slab și cu duhul istovit!
Acum, în aste timpuri de mari și mari ispite…, când mii familii -n cursa satanei crunt decad,
Sperând…, ‘naintea unei Icoane Prea Cinstite… a ta, o, Sfântă Xenia, genunchii noștri cad!

5. Acum, în timpul aspru de lacrimi și bolire…, când mulți prădați de case pe stradă-ajung să stea,
Spre tine, Sfântă Blândă, cu lacrimi și iubire, venind, cădem în rugă la mare mila ta!
Acum în vremea cruntă de vrajbă și minciună…, când nici mai știm s-alegem ce-i drept de ce-i murdar,
La tine, o, Mărită Iubită Sfântă Bună, cădem și ajutoru-ți îl cerem, iar și iar!

6. În aste vremi incerte, când parcă tot mai grea…devine crucea Vieții pe-al nostru trudit spate,
Spre tine, Sfântă Xenia, venind noi toți, cu ea…, îți cerem sprijinire și-al tău Sfânt dar în toate!
În aste vremi de molimi, de răni și sărăcie…, când unii mor cu trupul, iar alții-n duhul lor,
Spre tine, o, „Nebună pentru Hristos”, cu-o vie nădejde -n glasuri ruga ‘nălțăm stăruitor!

7. Sunt vremi de mari ispite, sunt vremi de grea pierzare, sunt vremi când des copiii-s RĂPIȚI sau mult SMINTIȚI,
Sunt vremi când pier la suflet mai mulți și când dispare… adesea ea, iubirea, din cei mult ispitiți!
Sunt vremi  de lupte crunte, sunt vremi de grea durere…,când pentru avere, funcții, mai mulți pot chiar s-omoare,
Sunt vremi când răul cată mereu mai mult putere… să ia, voind pe oameni de Domnul să separe!

8. Sunt vremuri de- AMĂGIRE, sunt vremi de decadență…, când, des, SATAN SE-ARATĂ ÎN CHIP DE ÎNGER SFÂNT,
Sunt vremi când mulți din oameni REALA lor esență…o-ASCUND sub mii de forme de MĂȘTI pe-acest pământ!
Sunt vremuri de durere, sunt vremuri de-ncercare.. când des credința noastră e gata să dispară,
Sunt vremi când antihristul dorește dominare… să aibă -n societate: mereu, mereu mai tare!

9. Sunt vremi de crunte CRIME, sunt vremi când mii copii rămân orfani și singuri și plini de-amărăciune,
Sunt vremuri când mii inimi de tineri, zi de zi…, smintite fiind, pe calea spre iad vor a rămâne!
Sunt vremuri când nădejdea se pierde-ncet si moare… și-n locu-i disperarea se ‘nalță-n tronul său,
Sunt vremi când mila -ajunge la FALS  și DETURNARE…adesea, și-i uzată în scop VICLEAN și RĂU!

10. Sunt vremi de mari necazuri, sunt vremuri când RĂPIȚI… .copiii sunt spre trafic de-ORGANE sau CURVIE,
Sunt vremuri de pierzare când mulți sunt amăgiți… de cursele satanei și marea-i VICLENIE!
Sunt vremuri când ajuns-a, el, omul, mai prejos… decât orice-animale, făcând și sodomii,
Sunt vremuri când familia, DE CHIAR DOMNUL HRISTOS, lăsată…, pervertită e-n orișicare zi!

11. Sunt vremi când să conducă mulți vor prin DEZBINARE…, și vremi când neagra URĂ e-n inimi cuibărită,
Sunt vremuri când creștinii ades, de smintitoare… grăiri, sunt luați pe calea cea largă și-osândită!
Sunt vremi când nici mai ști-vom ce-i RĂU ASCUNS sau BINE…, de-atâta grea MINCIUNĂ și-atâta VICLENIE
Și vremi când des PĂCATUL ÎNȘEALĂ pe-orișicine, POZÂND chiar în VIRTUTE cu-a sa FĂȚĂRNICIE!

12…. O, Sfântă Xenia, Mare, familiei ocrotire, sărmanilor hrănire și-a celor plânși alin,
Te pleacă Blând, cu mila -ți și multa ta iubire, spre ruga ce spre tine ‘nălțăm în crunt suspin!
O, Sfântă a SMERENIEI, de Domnul vestitoare…, tu, care pentru Dânsul „nebună” te-ai numit,
Ascultă-a noastră rugă ; și-a noastră disperare… alungă-o și zorii  revarsă negreșit!

13. O, Sfântă Xenia, Blândă, a Rusiei mângâiere, al celor slabi Blând sprijin și-a multora îndreptare,
Ne-ascultă a noastră rugă și-a vremea de durere, spre lumea cea smintită te pleacă -n mila-ți mare!
O, Sfântă a iubirii, tu, ceea ce-ai purtat, pe tine haina celui mort, soț al tău iubit,
Te pleacă, o, Divină în timpul întristat…, familiile -ocrotește cu darul tău cinstit!

14. O, Sfântă Bună, în Domnu-nțeleaptă și aleasă…, tu, care -averea lumii gunoi o-ai socotit,
Fii Blândă ocrotitoare acelor ce nici casă… nu au, și-acelui care de ALȚII-i JEFUIT!
O, Sfântă mult SMERITĂ, tu, ceea ce MUSTRARE… dădeai la negustorii ce pe-alții-i jecmăneau,
Te pleacă lin spre aceia ce-n aste vremi amare… sunt des PRĂDAȚI și -n lipsuri zăcând, pe nimeni au!

15. Te pleacă Blând, Divină Ascetă-a Lui Hristos…, spre-acei ce, plânși, în lipsuri și-n mii de molimi stau,
Te pleacă Blând, o, Sfântă Smerită-n lume, jos, spre-acei ce-n astă lume, la greu, pe nimeni au!
Te pleacă Blând, o, Bună Soție Devotată…, spre orișice FAMILIE la greu și-amar aflată,
Te pleacă, Blândă Xenia, de Domnul insuflată, și-adu vești bune-acelor din vremea tot cercată!

16. ALUNGĂ TU durerea din inimi și trăire…pe cei ce plâng cu milă și-n pace alinând,
Alungă tu tot răul ce cată stăpânire… să ia mereu, pe-aceia de el răniți scăpând!
VĂDEȘTE tu minciuna cea rea și RUȘINEAZĂ pe cei ce-n ea vor pe-alții din lumea-a AMĂGI,
VĂDEȘTE TU TOT RĂUL ce-ASCUNS, ADES, LUCREAZĂ, și FARISEII VREMII pornește a-i OSÂNDI!

17. Alină tu suspinul acelui ce nici poate…, de-atât plâns să mai plângă, de lacrimi istovit,
Ajută-l tu pe-acela ce-n vremile cercate…, în crunta-i deznădejde stă singur, țintuit !
Fii PAZĂ si-NGRĂDIRE FAMILIEI creștine, acum atât de -adesea de alții atacată,
Fii pază și scăpare la tot acel ce vine… și-ți cere ajutorul în vremea tulburată!

18. ADU ÎN LUME PACEA, DE ÎNSUȘI DOMNUL dată, gonind din inimi URA cea grea, DISTRUGĂTOARE,
Adu în lume MILA, de tine chiar lucrată… cu cei sărmani, și-n inimi adu IUBIREA mare!
Fii Mamă Blândă, Bună, COPIILOR din LUME… prea mult cercați și-adesea RĂPIȚI sau TRAFICAȚI,
Și sprijin fii acelor ce-al DOMNULUI Sfânt Nume…îl cheamă plânși în anii de rău mereu pătați!

19. Pe cei ce-s morți la suflet milos îi înviază, pe cei ce-s morți cu trupul în pace odihnind,
Pe cei sărmani cu milă, ca-n viața-ți, protejează, cu darul tău pe-aceștia în viață miluind!
Pe cei pierduți întoarce, pe cei ce sunt RĂPIȚI…scăpând, și vii-i adu înapoi la cei ai lor,
Pe cei  răniți de alții alină-i,… fericiți fă-i TU- n viitor să fie, dând lor Blând ajutor!

20. Alungă pe-Antihriștii ce vor MINȚI a SMINTI prin lucrul de PIERZARE și MOARTE-ADUCĂTOR,
VĂDEȘTE FARISEII ce VOR a-i AMĂGI pe MULȚI, TURMA CREȘTINĂ SĂPÂND DIN INTERIOR !
ALUNGĂ VRĂJMĂȘIA din INIMI și POPOARE…, în locul ei IUBIREA punând, cu mila ta,
VĂDEȘTE VICLENIA din mulți ; și-a ei lucrare, o pierde și-o destramă, cu tot cu voia-i REA !

21. Fii Mamă mult miloasă în aste vremi amare…  orfanilor din LUMEA tot RECE, tot mai REA,
Fii SPRIJIN și-ALINARE și văduvelor care, sub Sfânta Ta Icoană se pleacă-a se ruga!
VĂDEȘTE tu tot RĂUL, pe față pururi dând, tot timpul ADEVĂRUL, de MULȚI des TĂINUIT,
OPREȘTE-i tu și-i mustră pe-acei ce PRETEXT luând : CREDINȚA, RĂU lucrează cu portul lor smintit!

22. Oprește orice MOLIMI, oprește -orice RĂZBOI…,ce mii de VIEȚI prin ele distrug, în rele mii,
O, Sfântă Xenia Mare, te pleacă Blând spre noi…, și dă-ne ocrotirea-ți și mila-ți zi de zi!
Și fă din lumea noastră o lume a IUBIRII…, o lume a CREDINȚEI -REALE, NU FORMALE,
O lume-a PĂCII-n inimi, o lume a gândirii… curate și frumoase pe-a Vieții Sfinte Cale!

23. Și-AJUTĂ-i pe săracii ce REAL SĂRACI ar fi…, VĂDIND pe-acei ce MAFIEI slujind, se DEGHIZEAZĂ
În FALȘI SĂRACI… ca fonduri să-aducă zi de zi…  aceleia, și de-alții, VICLEAN, des, abuzează!
Și împrăștie-n lumea noastră tu mila din IUBIRE, gonind și mila FALSĂ în scop de-a UMILI
Sau „mila” cea făcută prin presă, spre fălire… sau ce contra „SERVICII „MURDARE s-ar plini!

24. VĂDEȘTE pe PĂSTORII cei RĂI cu port VICLEAN…, pe LUPII-n PIEI de OAIE ce RĂU ASCUNS lucrează,
Și fi-le lor MUSTRARE și,-n orice timp sau an, din TURMA cea DIVINĂ GONIND, îi RUȘINEAZĂ!
Și apără CREȘTINII CURAȚI din LUMEA TOATĂ: ȘI de- ANTIHRIȘTII care FĂȚIȘ prin port smintesc,
Dar ȘI de cei ce LUMII, VICLEAN nespus, SE-ARATĂ, drept SCHIMNICI mari sau ÎNGERI (ce, -n TAINĂ, RĂU plinesc!) 

25. Pe cei pierduți îi află, pe cei ce plâng alină…, pe cei răpiți găsește și-adu-i iar înapoi
Pe cei din greu ajută și mila ta divină… o varsă-n lumea noastră cea plină de nevoi!
Și fii cu noi, o, Xenia, Divină Slujitoare a Lui Hristos, și-adu tu, în loc de plâns: alin!
Și RĂUL tot GONEȘTE, și-ascultă pe-orișicare se roagă ție-n viața-i, cinstindu-te. Amin!

de Ana-Georgiana Grigore

Lasă un răspuns