Zi: 28 august 2020

Cinstită Cuvioasă, a Iaşului păzire… Spiritual life

Cinstită Cuvioasă, a Iaşului păzire…

1. O, Maică mult Miloasă, Divină Cuvioasă,Cinstită Parascheva, Izvor de dar şi milă,Spre tine-n astă vreme şi clipă-anevoioasăCăzând, spre tine, Blândă 'nălțăm rugă umilă!2. O, Albă Porumbiță spre Domnul râvnitoare,Podoabă a pustiei şi-al păcii leagăn sfânt,Spre tine-n aste ceasuri mereu tot mai amareScăpând, chemăm iubirea-ți cea multă pe pământ!3. O, Scumpă Cuvioasă, a Domnului Mireasă,Satanei îngrozire şi răului surpare,Spre…
Cântare de laudă Preacuviosului Părintelui nostru Pimen cel Mare Spiritual life

Cântare de laudă Preacuviosului Părintelui nostru Pimen cel Mare

Avva Pimen fântână este a înţelepciunii,Şi făclie cu lumină aprinsă Domnului Hristos. De când el în spate deşarta lume lepădat-a,Nimănui aspru n-a mai grăit,Niciun reproş cuiva făcând. Odată fraţii de faţă cu el s-au certat,Pe când Avva a rămas tăcut.Atunci ei către el s-au întors şi l-au certat:„Cum stai şi taci ca şi când niciun rău s-a făcut?!”Avva Pimen…