Preacuviosul Serghie de Radonej (25 septembrie)

Pomenirea Sfântului Preacuvios Serghei de Radonej

Sfântul Serghei din Radonej a fost un mare nevoitor și luminător al Bisericii ruse. El s-a născut în anul 1313, la Rostov, din binecredincioși părinți, Chiril și Maria.


După moartea părinților lui, Vartolomeu – căci așa s-a numit Sfântul la naștere – s-a făcut monah și a întemeiat Mânăstirea Sfintei Treimi în codrii Radonejului.


El a fost un rob smerit și blând al lui Dumnezeu, care nu a cunoscut în viață decât nevoințele și rugăciunea. Din pricina curăției inimii lui pe el l-a învrednicit Dumnezeu de darul facerii de minuni, căci a înviat și un mort întru numele lui Hristos. Preasfânta Născătoare de Dumnezeu s-a arătat lui de multe ori.


Cneji și vlădici au venit la el pentru sfat. El l-a binecuvântat pe cneazul Dimitri Donskoy și i-a prorocit biruință în bătălia de eliberare a Rusiei de tătari.


El vedea în inimile oamenilor, precum vedea și evenimentele ce aveau să fie. Mânăstirea lui a fost plină de monahi, încă din timpul vieții lui și veac după veac, a fost unul dintre cele mai importante centre de viață duhovnicească și loc făcător de minuni.


Sfântul Serghie s-a săvârșit către Domnul la anul 1392. După fericita lui adormire, el s-a arătat de multe ori celor mai diverși oameni.

One Comment

  • Hristos a înviat! Sfinte a Lui Dumnezeu silește pentru noi!

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: