Oare cine poate să le treacă pe acestea? Şi am auzit glas zicându-mi: „Smerenia!”

Zis-a avva Antonie: „Am văzut toate cursele vrăjmaşului întinse pe pământ şi suspinând am zis: Oare cine poate să le treacă pe acestea? Şi am auzit glas zicându-mi: Smerenia!”.

(Patericul, ediția a IV-a rev., Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2004, p. 4)

iubiților,
în unele scrisori, nu-mi amintesc unde, și nu am posibilitatea să le caut acum, sunt descrise aceste „curse” înfricoșătoare, pe care le-a văzut Sfântul Antonie cel Mare. Bătrânul, cum se spune, după ce le-a văzut pe acestea așa de dificile, grele, imposibil de depășit, pline de durere până la moarte, a suspinat, s-a întristat, a plâns, s-a îngrijorat … gândind că ucenicii săi nu vor putea să se mântuiască, și chiar oamenii pe pământ nu pot să facă față la viclenia de nedescris a vrăjmașului și răutatea fără de margine față de ființa umană. Dar s-a mângâiat, când a auzit glasul lui Dumnezeu, care i-a spus, că totuși există o posibilitate pentru a le depășii pe toate ale lui satan: singura smerenia, care mântuiește. Și, s-a mângâiat Sfântul lui Dumnezeu, și a început să-i învețe pe ucenicii săi să să iubească viața smerită …

Fiți bine,
ierom. Nectaius

Lasă un răspuns