Gânduri duhovnicești la Înălțarea Domnului, 2021

Fii duhovnicești,
stimați urmăritori,
cititori ai blogului Cultura Duhului ArtăAzi este Ziua Eroilor, azi ziua, când cel mai puternic și mai mare dintre noi, cu putere divină, se înaltă spre ceruri, spre veșnicie, ca să șadă de a dreapta Tatălui Ceresc. O zi a istoriei neamului nostru creștinesc, care este amintită, actualizată, retrăită. Astăzi, mintea sau rațiunea noastră, și sufletul întreg împreună cu trupul, întreagă ființa noastră, participă la bucuria actului eroic al Domului Iisus Hristos. Mintea contemplă evenimentul Înălțării Domnului, iar sentimentele cu toate celelalte forțe ale sufletului i se alătură în bucurie. Trupul se liniștește întru nădejdea nestricăciunii, incoruptibilității viitoare, celei escatologice, adică acelui viitor care urmează după Înviere și Judecată…

Iubiți ucenici,
cei care înțelegeți aceste rânduri, cei care puteți și care vreți …
 
Viața creștină este scumpă, de mare preț, chiar de cel mai mare posibil! Viața creștină urmărește și atinge tot ceea ce cere ființa omul: sensul vieții și al existenței, plinătate și împlinire a tuturor așteptărilor omenești din veac. Ea este aceea ceva ce locuitorii Terrei cer conștient și caută inconștient ca și ființe create de către Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Și, toate acestea, se află în Biserica lui Hristos, Domnul nostru: pocăință și curățire, iluminare și creștere spirituală, desăvârșire sau îndumnezeire, împărățire eternă împreună cu Domnului Iisus Hristos și cu toți Sfinții Săi, tămăduire de boli, luminare a minții și a sufletului, înțelegerea înțelesurilor celor din veac pierdute și acum de om rămase ascunse, bucuria existenței, întregirea întregului om – spirit, suflet, trup – înviere, viață, regăsirea nemuririi și a eternității cândva în decursul timpul pierdute de strămoși …

Așadar, îndemnul a și fost de mult dat, povățuirile primite, catehezele ascultate și confesările făcute. Azi ne-am unit mistic prin Sfintele și Dumnezeieștile Taine ale Trupului și Sângelui lui Hristos, care ni s-a dat în sfânta slujbă euharistică , cu însuși Hristos care s-a înălțat unde stricăciunea nu mai stăpânește. Ne-am unit cu Cel care cu trupul s-a urcat la ceruri și a șezut de a dreapta Tatălui. Am lăsat lumea cu toate mărunțișurile ei, cu știrile vremelnice inutile, pasiunile care ar putea să ne despartă de comuniunea Preasfintei Treimi și trăim pe mai departe ca și oameni înnoiți prin puterea harului Spiritului Sfânt al lui Dumnezeu.

Rămâneți în citiri și studiu, în rugăciuni și contemplație, în tăcere și isihie, în fapte bune și iubirea aproapelui. Rămâneți în bucuria adusă de Cel ce s-a înălțat la Ceruri cum nu-a mai făcut-o altul în folos obștesc.

ierom. Nectarius (R.)


Piatra Înălțării, Jerusalem
Locul înălțării Domnului. Galerie Photo

One Comment

  • Poeziile de pe acest blog pot fi preluate și repostate pe un alt blog de către autor? Întreb și aici…

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: