• Spiritual life

  Despre încrederea cu cunoaștere și neîncredere fără cunoaștere

  Un gând: Oamenii, care au încrede în Dumnezeu, cred și știu că El conduce situațiile și cursul, dar oamenii lumești, fără cunoașterea lui Dumnezeu, oricât de dezvoltat ar fi aparatul lor mental, tot încercă să conducă totul și să organizeze totul cu mintea lor, pentru că ei nu știu că exista o Minte mai mare decât a lor, în care ar putea să se încreadă. Ei nu știu că aceasta Minte/Duh, mai mare decât a lor, este Tatăl lor, și de aceea toată viața lor este grijă și teamă, totul este pustiu și cu sens trecător. Chiar de se va  face un plan pentru câteva sute de ani, care se…

 • Spiritual life

  Prin informație spre viață; prin informații spre moarte

  Ceea ce numim mântuire, cu toate că sensul acestui cuvânt nu este așa de limpede înțeles de multi, ține de informație. Iar informația ține de surse. Din păcate, cu toate că Dumnezeu a predat informațiile necesare, dacă putem să le numim așa, informații, cea mai mare problemă a omenirii, astăzi, poate mai mult ca niciodată, este identificarea surselor autentice de informare. Oh, cât discernământ se cere, câtă înțelepciune în alegerea lor, ce pază, ce lucrare a raționalității! Dar lumea se hrănește din surse care nu au puterea să renască ființa umană, nu aduc viață, nu înalță spiritul și nu curăță sufletul. Ce trist este că unele neamuri au desconsiderat informația-veste…

 • Spiritual life

  Cultura umanistă și lucrarea Dumnezeu-omenească

  Sfântul Preacuviosul Părintele nostru Justin Noul Theolog | Biserica Ortodoxă și ecumenismul Partea a II-a | Ecumenismul |  Cultura umanistă și lucrarea Dumnezeu-omenească          Ce scop are lucrarea ortodoxă? Scopul ei e de a aduce și a împlini, în cît mai mare măsură, Dumnezeiescul în om și în lumea din jurul omului, a întrupa pe Dumnezeu în om și în lume. Așadar, „cultura” ortodoxă este cultul lui Hristos Dumnezeu, slujirea lui Hristos Dumnezeu. și, într-adevăr, lucrarea ortodoxă, Dumnezeu-omenească, este neîncetata slujire a lui Hristos-Dumnezeu, neîncetată slujbă adusă lui Dumnezeu. Omul slujește pe Dumnezeu prin ființa lui și prin toată zidirea din jurul său; el aduce, în chip socotit, pe Dumnezeu…

 • Spiritual life

  Despre aducerea aminte de Dumnezeu

  Sbornicul – Culegere despre rugăciunea lui Iisus Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţişi din îndrumările oamenilor încercaţi,care au pus rugăciunea în lucrare… Despre aducerea aminte de Dumnezeu Toată problema stă în faptul ca să ne deprindem ca să ţinem pururea luarea aminte asupra Domnului, Care este pretutindenea, vede toate, doreşte ca toţi să se mântuiască şi e gata să ne ajute în această lucrare. Această deprindere nu ne face să ne întristăm. Tristeţea lăuntrică sau cea din afară nelinişteşte, pe câtă vreme deprinderea îi procură sufletului o mulţumire deplină, care, hrănind sufletul nu-şi va îngădui nici un simţământ de sărăcie şi de neîmplinire, aruncându-se pe sine însuşi şi toate ale sale…

 • Spiritual life

  „Din experiențele Sfinților” | Sfântul Ioan Kronstadt

  Prietenia cu trupul nostru şi farmecul plăcerilor trupeşti sunt pricina păcatelor noastre, pricina răcelii faţă de Dumnezeu, a împătimirii de lume şi de părutele, trecătoarele, pieritoarele ei bunătăţi, pricina leneviei şi nepăsării noastre sufleteşti. Au dormitat toţi, şi au adormit (Mt. 25,5). Se cere credincioşie şi devotament faţă de Domnul din partea fiecărei făpturi înţelegătoare – iar ca să fim credincioşi şi devotaţi Domnului trebuie să lepădăm împă-timirea de trupul nostru pătimaş şi de lumea preacurvară şi păcătoasă, care ne înşală cu plăceri de o clipă. Trebuie să încetăm a fi robi ai pânte-celui, ai teatrului, ai cărţilor de joc, ai circului, robi ai chefurilor de tot felul, ai tutunului,…

 • Spiritual life

  Despre aducerea aminte de Dumnezeu

  Sbornicul – Culegere despre rugăciunea lui Iisus Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţişi din îndrumările oamenilor încercaţi,care au pus rugăciunea în lucrare… Despre aducerea aminte de Dumnezeu             Aducerea aminte de Dumnezeu este altoită în sufletul nostru de Însuşi Dumnezeu. Dar, pentru ca să ajungă la aceasta, sufletul trebuie să se străduiască şi să se ostenească. Nevoieşte-te silindu-te cu toată puterea în neîncetata aducere aminte de Dumnezeu. şi Dumnezeu, văzând cu câtă osârdie doreşti acest lucru, îţi va da ţie aducere aminte de El. 36. În toată vremea, de la deşteptare şi până la culcare, umblă în aducerea aminte de Dumnezeu, Cel care în tot locul este de faţă, crescând în…

 • Spiritual life

  (†) Buna Vestire

   ,,Iată, roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău” (Luca 1, 38) La Praznicul Bunei Vestiri, Iubitorul de oameni şi milostivul Dumnezeu, Care pururea poartă grijă neamului omenesc, ca un părinte iubitor de fii, văzând făptura mâinilor Sale înrobită de diavolul, atrasă spre patimi şi supusă slujirii idoleşti, a binevoit să trimită pe Unul-Născut Fiul Său în lume, spre mântuirea noastră. El a încredinţat această taină numai unuia din slujitorii Săi, slăvitului Arhanghel Gavriil. Astfel, l-a trimis pe acesta, mai înainte cu nouă luni de Naşterea după trup a Fiului, la Sfânta Fecioară Maria, din Nazaret, curată fiind ea şi vrednică de slujirea aceasta. Şi, venind îngerul în cetatea Nazaret, i-a zis: ,,Bucură-te,…

 • Spiritual life

  Protos. Siluan (Popescu): Modul în care ajungem la liniște sufletească

  Concluzii de protosinghel Siluan (Popescu) | Sursa: Grupul „Dezbateri” Încep să scriu din concluziile mele cu privire la modul în care ajungem la liniște sufletească. Cel mai important lucru în urcușul duhovnicesc mi se pare că este să nu ne grăbim. Al doilea, să fim cât putem noi de realiști, de obiectivi, sinceri cu noi înșine și cu povățuitorul nostru. Aceste două calități ne vor apropia cel mai mult, cred eu, de cea mai importantă virtute: dreapta socotință. (la sah ii spune capacitatea de a aprecia corect pozitia) Ca și la șah, există chestiuni generale, principii, ce țin de strategia duhovnicească. Modul de a rezolva concret anumite ispite ține de…

 • Spiritual life

  Recomandările Ministerului Sănătății către Arhiepiscopia Tomisului | Invitație din partea noastră să luați parte la rugăciune

  A fost adresat astăzi acest act cu recomandări către Arhiepiscopie: Din actul de mai sus se vede că vremurile sunt grele și se înmulțesc necazurile. Se arată necesitata rugăciunii pentru Arhierei. Au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. De ajutorul harului, de puterea Duhului Sfânt. Prin urmare, ne adresăm către toți care sunt dispuși să ajute Biserica în aceste vremuri grele: Aș vrea să vă rog pe toți să facem rugăciune pentru Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie: 33 de ori: Doamne Iisuse Hristos Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-l slujitorul tău, Arhiepiscopul Teodosie 10 sau 33 de ori: „Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te! Ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine.…

 • Spiritual life

  Slujbele și credința Bisericii pe timp de epidemie

  Autorul recentului articol, ierom. Lavrentie analizează situația actuală a problemei epidemii „Coronavirusului” și comunicatele mai multor Biserici Ortodoxe Locală. Sursa Ierom. Lavrentie | 21 mart. 2020 | Ortopraxie  Molima care bântuie acum ne pune într-o postură delicată. Boala este încă necunoscută, reacțiile statului, dar și ale populației sunt în lipsă de informații complete, iar credința noastră se scaldă adesea în această mare a confuziilor. Este foarte important să fie clarificate întâi efectele bolii și modul ei de acțiune, dar, în orice caz, cele ce țin de credință ar trebui să fie mai presus de instabilitățile pământești. Fiecare caută lămuriri încă, dar deocamdată trebuie să ne ținem de ce știm cel mai sigur: pentru orice creștin…

 • Spiritual life

  Comunicatul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Georgiene

  Tradus din limba georgiană; sursa inițială: Site-ul Patriarhiei Ortodoxe GeorgieneNota traducătorilor: Textul este foarte aproape de original. Ne cerem iertare pentru unele greșeli Sursa preluării: Grupul pe whatsapp „Dezbateri”                                          Sfântul Sinod Episcopal al Bisericii Ortodoxe Georgiene După salutare, Sanctitatea Sa a vorbit de problema pandemiei COVID-19 răspândită în toată lumea. El a spus că fără Dumnezeu nimic nu se întâmplă. Conducerea țării a adoptat, în situația creată, toate măsurile necesare pentru a preveni răspândirea rapidă a virusului. Noi avem responsabilitate mare  pentru a lua o decizie corectă. Patriarhul a cerut…

 • Spiritual life

  „Din experiențele Sfinților” | Sfântul Ioan de Kronstadt

  Ultimele însemnăride Sfântul Ioan                 Omul este atât de adânc vătămat, stricat şi spurcat de către păcat, care e nesfârşit de felurit, încât chiar nevoindu-se multă vreme în vederea duhovnicească şi cugetarea la cele dumnezeieşti, dacă slăbeşte pentru o clipă frâiele duhovniceşti ale minţii şi ale inimii, îndată poate să se pogoare la gânduri şi simţăminte josnice, trupeşti, spurcate, pentru că rădăcinile păcatelor sunt adânci şi în toate părţile pătrund în inima omenească şi se întâmplă nu rareori să rămână în om până la moartea lui, paralizându-i sufletul. Doar prin răb-dare, prin înfrânare, prin rugăciunea neîncetată, prin dureri şi prin suferinţe se dezrădăcinează ele. „Voi fi măcinat de dinţii fiarelor”,…

 • Spiritual life

  Convorbirile de Duminică seară

  În Hristos fii și fiice, credincioși și credincioase, frați și surori, prieteni respectați, Fiind noi în zi de Duminică, ziuă a Învierii, primesc apelurile voastre, a celor care v-ați împărtășit azi. (Voi face acum excepții, și voi vorbi și cu cei care nu v-ați împărtășit, din timp ce Guvernele lumii făcură mare presiune asupra Bisericii și ierarhii se grăbiră cu deciziile. Dumnezeu folosindu-se și de Sultan și de Nabucodonosor ne scoase pe toți cu biciul de ștreanguri din bisericile sale, pe mici și mari..)

 • Spiritual life

  Duminica ziua Învierii Domnului | Sensul Duminicii a 3-a a Marelui Postului

  A treia duminică a Postului Sfintelor Paşti, numită Duminica Sfintei Cruci, punctează relaţia existentă între jertfă şi libertate. Societatea actuală, captivă hedonismului în forme ieftine şi imediate, a eliminat din cadrul ei Crucea. Confortul şi fascinaţia patimilor, iluzia efemerului şi a superficialului înrobitor au decretat absurdă, nebună şi inutilă jertfa. Nu există însă libertate fără jertfă, fără efort propriu şi susţinut împotriva păcatului şi a patimilor. Jertfa şi asceza reprezintă „omorârea morţii din noi” ca firea umană să se elibereze din captivitatea ei, aşa cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, şi să respire aerul libertăţii. Sursa

 • Spiritual life

  Biserica Ortodoxă a Georgiei nu crede în coronavirus

  20 martie 2020 Traducere din rusă după sursa: Ecoul Caucazului | Vladimir Unanyants Biserica Ortodoxă a Georgiei a decis să nu urmeze indicațiile medicilor și ale reprezentanților altor credințe După o discuție de șapte ore în spatele ușilor închise, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Georgiene a decis să nu facă modificări la slujbele și ritualurile bisericii. Pandemia de coronavirus , în opinia ierarhilor, nu este o bază suficientă pentru schimbarea tradițiilor vechi de secole și cu atât mai mult pentru oprirea prezenței la slujbe. Poziția Patriarhului a fost exprimată de secretarul de presă al Întâistătătorului BOG, Andrei Dzhagmaidze. Mai mult, în ceea ce privește decizia Patriarhului Ecumenic Bartolomeu privind încetarea temporară a…

 • Spiritual life

  Ierom. Savatie (Baștovoi): Vreau să vă spun câteva cuvinte tuturor celor care sunteți frământați și dezorientați din pricina că nu vă mai puteți aduna în biserici la liturghie, așa cum o făceați întotdeauna

  Dragii mei, iubiții mei! Vreau să vă spun câteva cuvinte tuturor celor care sunteți frământați și dezorientați din pricina că nu vă mai puteți aduna în biserici la liturghie, așa cum o făceați întotdeauna. Nu vă temeți și nu vă neliniștiți. Duhul lui Dumnezeu suflă unde voiește. Ceea ce vă voi spune nu sînt cuvinte născocite de mine pentru o consolare omenească de moment, ci experiența milenară a Bisericii, întemeiată pe descoperirile Sfinților și pe dogmatica marilor noștri dascăli și ierarhi. Mi-am petrecut mai mulți ani citind cărțile sfinților și m-am împărtășit de experiențele lor, lucru pe care puțini mai au ocazia să-l facă în condițiile vieții actuale pline de…

 • Spiritual life

  Informații | Statisticile lumii în timp real | decese și cauzele lor

  În Italia, care are cea mai bătrână populație din lume după Japonia, 58% dintre pacienții Covid-19 care au murit până acum au avut peste 80 de ani, alți 31% aveau peste 70 de ani, potrivit Institutului Național de Sănătate, agenția de control al bolii din Italia. https://www.hotnews.ro/stiri-international-23712744-coronavirus-motivele-pentru-care-rata-mortalitatii-italia-este-atat-mare.htm Autoritățile de la București au informat deja că, în condițiile știute până acum, persoanele cele mai vulnerabile în cazul infectării cu noul coronavirus sunt vârstinicii cu multiple afecțiuni asociate, cum ar fi diabet zaharat, boli pulmonare cronice, boli cardiovasculare sau cancer. Până pe 9 martie, în Italia, statul cel mai afectat de răspândirea noului coronavirus după China, mai mult de jumătate din cazurile…

 • Spiritual life

  Ce gândea Sfântul Nectarie despre Fecioara Maria și ce a învățat el toată Biserica să gândească?

  Nu pot să vă scriu despre aceste pandemii, infecții etc. nu-mi este interesant, și nici nu cred că e nevoie, sunt pline mass-medica care otrăviră oamenii mai rău decât corona însuși. Dar altceva ce se poate scrie în aceste timpuri, așa cum sunt ele, ar fi despre aceea ce gândea un om al lui Dumnezeu, Sfântul Nectarie de Eghina, despre Maica Domnului, Fecioara Mariam. El așa gândea cum auzim în textul cântării scris de el și așa a învățat toată Biserica să gândească și să-i cânte Fecioarei-Maici. Dacă este indicată cântarea pentru aceste vremuri? Este în mod special pentru aceste vremuri și pentru toate vremurile, timpurile și epocile.

 • Spiritual life

  Despre aducerea aminte de Dumnezeu | Sbornicul

  Sbornicul – Culegere despre rugăciunea lui Iisus Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţişi din îndrumările oamenilor încercaţi,care au pus rugăciunea în lucrare… Despre aducerea aminte de Dumnezeu Când în omul cel lăuntric se va statornici pomenirea lui Dumnezeu, atunci se va sălăşlui în tine Iisus Hristos Domnul. Atât una cât şi alta merg împreună. Semnul acesta să-ţi fie semnul cel după care te poţi încredinţa că lucrarea aceasta prea minunată a şi început să se săvârşească în dumneata şi anume – un simţământ deosebit de căldură pentru Domnul. Dacă vei îndeplini toate cele mai dinainte spuse, atunci un astfel de simţământ va începe  să se arate şi din ce în ce…

 • Spiritual life

  „Din experiențele Sfinților”

  Însemnări de Sf. Ioann de Kronstadt Dumnezeul meu! Cum a necinstit vrăjmaşul zidirea pe care Tu ai făcut-o după chipul Tău ! Şi până acum ne necinsteşte pe toţi, ziua şi noaptea, prin nenumărate păcate şi patimi, gânduri necuviincioase, necurate, hulitoare, vătămătoare, tulburătoare de suflete! Ce luare-aminte, ce rugăciune, ce înfrânare, ce luptă trebuie să fie în noi cu vrăjmaşii cei gândiţi! Dumnezeule, ajută-ne tuturor, mai ales celor credincioşi Ţie şi care iau aminte la Tine! Lumea cea de faţă, văzută, este numai o umbră a veacului viitor, duhovnicesc, fără de moarte, al pământului celor vii care va să fie. Are noimă să ne legăm de umbră, nu de Adevărul…

 • Spiritual life

  Episcopii ortodocși din Georgia gândesc altfel despre situația actuală

  La întoarcerea de la plimbare, în Lavră am întâlnit-o pe maica Elena din Georgia. A privit spre mine și s-a apropiat să ia binecuvântare. După care am întrebat-o: – Maica Elena, luați binecuvântare nu vă temeți de corona?– Nu, așa ceva, nuu… Acum a fost întâlnirea Sinodului la noi în Georgia și toți episcopii au hotărât ca la noi să nu se schimbe nimic…– Ce înseamnă că nu se schimbă nimic?– A rămas totul cum a și fost: Sfânta Împărtășanie ca și până acum, slujbele Bisericii la fel…A fost interzis doar traficul, mergem pe jos până la biserică.

 • Spiritual life

  Despre aducerea aminte de Dumnezeu | Sbornicul

  Sbornicul – Culegere despre rugăciunea lui Iisus Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţişi din îndrumările oamenilor încercaţi,care au pus rugăciunea în lucrare… Despre aducerea aminte de Dumnezeu Eu ţi-am pomenit adesea, buna mea soră, despre aducerea aminte de Dumnezeu, şi acum din nou îţi spun, că dacă nu te vei osteni şi nu vei asuda ca să se întipărească în inimă şi în mintea ta acest nume de înfricoşare, în deşert te dai liniştei, în deşert mai cauţi, în deşert te dai postului, în deşert priveghezi. Într-un cuvânt, toată osteneala nu va avea nici un preţ fără o asemenea lucrare, fără aducerea aminte de Dumnezeu. Aceasta este începutul isihiei, al liniştei…

 • Spiritual life

  „Din experiențele Sfinților”

  Ultimele însemnări | De Sfântul Ioan de Kronstadt              Îngerii se minunează cutremu-rându-se de milostivirea lui Dumnezeu către noi, care s-a arătat prin întruparea Lui de dragul nostru, prin împreună-vieţuirea Lui cu oamenii pe pământ, prin învăţătura pe care a dat-o nemijlocit, prin minunile fără număr pe care le-a făcut pentru a da încredinţare de Dumnezeirea Sa şi de solia Sa cea dumnezeiască, prin pătimirile şi moartea pentru noi, prin îngroparea şi învierea cea din morţi, prin înălţarea la ceruri însoţită de făgăduinţa celei de-a doua şi înfricoşătoarei Sale veniri, când va să judece viii şi morţii. Iar cei mai mulţi oameni rămân fie necredincioşi, fie plini de îndoieli, nesimţitori,…

 • Spiritual life

  „Din experiențele Sfinților”

  Ultimele însemnări | De Sfântul Ioan de Kronstadt                                 Dacă ţarul sau orice cârmuire îndeobşte, fie ea lumească sau duhovnicească, greşesc în multe privinţe şi calcă legea din slăbiciune de conştiinţă sau din lipsă de caracter, nu îi dispreţui, nu îi defăima, ci roagă-te Domnului pentru ei ca să tămăduiască cele neputincioase şi să plinească cele cu lipsă (vezi rugăciunea la hirotonie), căci fără Dumnezeu nu putem face nici un lucru cu adevărat bun şi folositor. Vrăjmaşul nu doarme: ziua şi noaptea, în vis şi aievea ne atrage la păcat şi hrăneşte în sufletul nostru tot felul de patimi pierzătoare de suflet. Priveghează, omule, răstigneşte patimile – mai ales…

 • Spiritual life

  „Din experiențele Sfinților”

  Ultimele însemnări | De Sfântul Ioan de Kronstadt Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. Căci cu judecata cu care veţi judeca, cu aceea veţi fi judecaţi (Mt. 7,1). Doamne, dă-ne să nu-i judecăm pe vii, şi cu atât mai puţin pe morţi. Tu, ca Făcător şi Legiuitor, eşti singurul Judecător drept al viilor şi al morţilor. Iar nouă dă-ne să ne osândim cu asprime pe noi înşine şi să cerem pentru cei adormiţi iertarea şi lăsarea păcatelor de voie şi fără voie. Îngrozitor, neînchipuit de stricată e firea omenească cu păcatele de tot felul, despre care şi a vorbi ţi se face ruşine, şi te doare, şi te înspăimântă.…

 • Spiritual life

  „Din experiențele Sfinților”

  Între iadul deznădejdii și iadul smereniei | Sub Ocrotirea Sfântul Cuvios Părintele nostru Siluan Athonitul Așa grăiesc Sfinții Părinți, și experiența multor ani arată că osteneala e de neapărată trebuință. Harul Sfântului Duh face încă de pe pământ pe tot omul asemenea Domnului Iisus Hristos. Cine este în Duhul Sfânt, acela e asemenea Domnului încă de pe pământ, dar cine nu se pocăiește și nu crede, acela se aseamănă vrăjmașului. Domnul ne-a învrednicit să fim asemenea Lui. Și știi cât de blând și de smerit este Domnul! Dacă L-ai vedea, bucuria ta ar fi atât de mare că ai vrea să-i spui: „Doamne, mă topesc de harul Tău!” Dar în…