Ana-Georgiana Grigore

Cinstită Cuvioasă, a Iaşului păzire… Spiritual life

Cinstită Cuvioasă, a Iaşului păzire…

1. O, Maică mult Miloasă, Divină Cuvioasă,Cinstită Parascheva, Izvor de dar şi milă,Spre tine-n astă vreme şi clipă-anevoioasăCăzând, spre tine, Blândă 'nălțăm rugă umilă!2. O, Albă Porumbiță spre Domnul râvnitoare,Podoabă a pustiei şi-al păcii leagăn sfânt,Spre tine-n aste ceasuri mereu tot mai amareScăpând, chemăm iubirea-ți cea multă pe pământ!3. O, Scumpă Cuvioasă, a Domnului Mireasă,Satanei îngrozire şi răului surpare,Spre…
Miloasă Sfântă Xenia, în aste vremi amare… Adiere lirică

Miloasă Sfântă Xenia, în aste vremi amare…

1. Din vremea cea de-amaruri, de plâns și strâmtorare..., când parcă în durere mai mult ne afundăm,Spre tine, Sfântă Xenia, în veac ocrotitoare familiei și celor cercați, noi alergăm!Din aste vremi cumplite, de-o grea tensiune pline...,când parcă ea, ispita, devine tot mai grea,Spre tine, Sfântă Mare a Rusiei, în suspine, venind, a noastră rugă pornim a o 'nălța!2. Din…
Divina Parascheva, Copila Milei Sfinte, cu-orfana cea sărmană ce-n drum plângea fierbinte! Adiere lirică

Divina Parascheva, Copila Milei Sfinte, cu-orfana cea sărmană ce-n drum plângea fierbinte!

1. Pe strada cea pustie, murdară, prăfuită,Prin neaua troienită ce-astupă gropi şi tină,Sărmană şi-nghețată, micuță, zdrențuită,Desculță, o copiliță aleargă şi suspină!2. Pribeagă şi-obosită, firavă, zgribulită,De-abia fugind prin neaua cea mare şi-afânată,De mulți neluată-n seamă, orfană, necăjită,Cu micile-i picioare aleargă tulburată!3. Cu ochii plini de lacrimi, cu buze-nvineţiteDe-atâta frig şi zbucium, cu duhul tot mâhnit,Aleargă ea, micuța, prin satele-mpânziteDe oameni …
Să facem lumea noastră mai bună, mai frumoasă Adiere lirică

Să facem lumea noastră mai bună, mai frumoasă

1. O, biată omenire, nespus de mult cercată..., ce-a lumii patru colțuri, spre țeluri noi, străbați,De ce te pierzi în vrajbe și-n pizma cea-nsetată... de sânge, și-n războaie soluții oarbe cați?!O, tristă omenire, prin mii și mii ispite... purtată crunt pe-al Vieții greu drum anevoios,De ce te pierzi în lupte de-orgolii  și greșite... idei adopți; și pacea gonești nespus, mânios…