Laura S.

„День за днем” Spiritual life

„День за днем”

            Будем просить Его всем сердцем, чтобы Он привлекал каждого из нас все более и более к себе; чтобы мы никогда не становились на молитву холодно и рассеянно или с совестью нечистою, с сердцем, не примиренным со всеми, но чтобы молитва наша каждый раз была живой беседой души с Богом. Тогда она не останется бесплодной. Принимая все прямо из…
Viața Maicii Domnului VIII / Sfântul Maxim Mărturisitorul Spiritual life

Viața Maicii Domnului VIII / Sfântul Maxim Mărturisitorul

Photo by Laura             73. Şi când a venit vremea Patimii făcătoare-de-viaţă, când Domnul milostiv şi blând era întrebat de căpeteniile preoţilor şi de dregători, bătut şi răstignit, Preacurata Maică nu numai că nu s-a despărţit de El, dar şi pătimea împreună cu El, şi voi spune, chiar dacă cuvântul este îndrăzneţ, că suferea mai mult decât El, şi…
„Minunile Maicii Domnului” Spiritual life

„Minunile Maicii Domnului”

În vremea în care a voit Domnul nostru Iisus Hristos să mute din lumea aceasta pe Maica Sa cea cu totul Preasfântă, la viaţa cea cerească şi preafericită, ca să împărăţească cu Dânsul veşnic după cum i se cuvenea, a poruncit ca să se adune Apostolii - din toată lumea de pe unde erau risipiţi, propovăduind cuvântul cel de…
Viața Maicii Domnului VII / Sfântul Maxim Mărturisitorul Spiritual life

Viața Maicii Domnului VII / Sfântul Maxim Mărturisitorul

„Florile Iordanului” Photo by Laura             1.   Să ascultăm acum cuvântul descoperii şi botezului Domnului. Iisus avea treizeci de ani şi Ioan ceva mai mult. Atunci, în al cincisprezecelea an al domniei cezarului Tiberiu, fost-a cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Şi a venit el în împrejurimile Iordanului, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor. Atunci…
„Minunile Maicii Domnului” Spiritual life

„Minunile Maicii Domnului”

Palmier Photo by Laura S. Când a venit vremea să moară Precista, s-au arătat îngerii cu stâlpări de finic pe care le-au adus din Rai. Precista a poruncit ca acele stâlpări să se poarte la îngropare înaintea ei, întrucât stâlparea înflorită însemna încoronarea fecioarei (45, Minunile Maicii Domnului 400, de profesor Dumitru Stănescu, ediția 1925).
„День за днем” Spiritual life

„День за днем”

Photo „momente” Отдавай, что имеешь Не одним серебром или золотом можем мы помочь ближнему. Если не всякому даны деньги, то зато каждый, и старый, и малый, и бедный, и богатый, может согреть одинокого приветливым словом, может облегчить чужое горе братским участием. Ни одно доброе движение сердца не пройдет незамеченным пред очами Того, Кто обещал награду даже за стакан воды,…
День за днем Spiritual life

День за днем

Благодарение Богу «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои» (Пс. 102:2–3)             Если бы мы всегда помнили все бесчисленные благодеяния Господа к нам, недостойным, в нас не осталось бы места для ропота и недовольства. Но мы слишком склонны помнить из прошлого одно только тяжелое. И часто, перечисляя все горести…
Viața Maicii Domnului VI / Sfântul Maxim Mărturisitorul Spiritual life

Viața Maicii Domnului VI / Sfântul Maxim Mărturisitorul

45. Iar a patruzecea zi după naştere, L-au adus pe Prunc la Ierusalim ca să-L pună înaintea Domnului, precum este scris în Legea Domnului, că orice întâi-născut de parte bărbătească să fie închinat Domnului. Acum se cunoaşte de către toţi că El este Cel ce curăţă şi deopotrivă Cel curăţit. Dar nu este cunoscut de toţi ceea ce s-a…
„Minunile Maicii Domnului” Spiritual life

„Minunile Maicii Domnului”

Într-o zi, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu era tristă, pentru că nu mai vedea pe Hristos Fiul său, şi plângea cu dor ca să poată vedea faţa Lui. Într-acel ceas i s-a arătat îngerul într-o lumină mare şi i-a zis: „De astăzi în trei zile vei fi luată din trup, căci Fiul tău te aşteaptă cu dor, pe tine Maica…
Viața Maicii Domnului V / Sfântul Maxim Mărturisitorul Spiritual life

Viața Maicii Domnului V / Sfântul Maxim Mărturisitorul

,,Crinii Maicii Domnului'' photo by Laura S. Dragi cititori și urmăritori ai acestui blog, Continuăm seria de articole închinate Maicii Domnului, cu partea a V-a, din cartea ,,Viața Maicii Domnului", a Sfântului Maxim Mărturisitorul, intitulată ,,Vederea și cuvântul". Alegerea aceasta nu este întâmplătoare, deoarece, ne aflăm într-o perioadă binecuvântată, premergătoare marii sărbători creștine Adormirea Maicii Domnului, din 15 August.…
„Minunile Maicii Domnului” Spiritual life

„Minunile Maicii Domnului”

Darul rozelor by Laura S. Uşa încuiată, văzută de Iezechiel, arată luminat pe Născătoarea de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria. „Bărbatul acela luminat, m-a dus - zice el - la uşa (poarta) cea de afară a Bisericii care căuta spre răsărit, şi aceasta era încuiată. Atunci mi-a zis Domnul: „Uşa aceasta va fi încuiată şi nu se va deschide…
„День за днем” Spiritual life

„День за днем”

О талантах Хотелось бы глубоко проникнуться смыслом этим слов. Строгая ответственность лежит на каждом из нас за употребление таланта, вверенного нам Богом! Будь то земное богатство – деньги, силы, здоровье, способности, или духовное, – одному больше, другому меньше, – но все вверено человеку лишь на время и для того, чтобы он применил данное ему к делу, на пользу ближнего…
„Minunile Maicii Domnului” Spiritual life

„Minunile Maicii Domnului”

Proorocul Ieremia, după moartea lui Godolien, s-a dus în Egipt şi a spus egiptenilor cum că idolii lor au să cadă şi au să se sfărâme când va naşte Fecioara Prunc. Pentru aceasta, popii egiptenilor au făcut un chip de fecioară ţinând pruncul în braţe, şi se rugau ei. După aceea, împăratul Egiptului, Ptolemeu a întrebat pe popii egipteni,…
День за днем Spiritual life

День за днем

«Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем, слава!» (Еф. 3:20) Часто приходится слышать, что трудно бывает молиться. И у всех нас, к несчастью, часто ослабевает вера, когда мы находимся в тяжелых обстоятельствах или долго не получаем ответа на нашу молитву. Мы падаем духом и иногда даже перестаем вовсе молиться.…
Viața Maicii Domnului III / Sfântul Maxim Mărturisitorul Spiritual life

Viața Maicii Domnului III / Sfântul Maxim Mărturisitorul

Astăzi este începutul mântui­rii noastre şi arătarea Tainei ce­lei din veac. Fiul lui Dumnezeu, Fiu Fecioarei Se face şi Gavriil Harul Îl binevesteşte. Pentru aceasta şi noi, împreună cu Dânsul, Născătoarei de Dum­nezeu să-i strigăm: Bucură-te, cea Plină de har, Domnul este cu tine! (...)             19. La şase luni de la zămislirea Elisabetei, arhanghelul Gavriil a fost trimis…
„Minunile Maicii Domnului” Spiritual life

„Minunile Maicii Domnului”

Împăratul Ahaz cu tot Ierusalimul şi Iudeea, era în mare strâmtoare şi primejduire. Împăratul Rezin al Sirienilor, însoţit de Pecub, împăratul lui Israel, se suise să cuprindă Ierusalimul. Vestea aceasta s-a răspândit ca fulgerul în tot Ierusalimul şi în toată Iudeea. Inima împăratului, a căpeteniilor şi a poporului, tremura de spaimă în acea zi, precum tremură frunzele şi crengile…
Viaţa Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla „Din experiențele Sfinților”

Viaţa Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla

Această floare duhovnicească şi mireasă a lui Hristos, pe care a odrăslit-o pământul binecuvântat al Moldovei, s-a născut pe la jumătatea secolului al XVII-lea, în satul Vânători - Neamţ, din părinţi binecredincioşi şi iubitori de Dumnezeu. Tatăl ei, Ştefan Joldea Armaşul, avea dregătorie ostăşească, aşa cum şi numele îl arată, fiind paznic al Cetăţii Neamţului şi armaş, adică făuritor…
„Minunile Maicii Domnului” Spiritual life

„Minunile Maicii Domnului”

După răzvrătirea lui Core, Datan şi Aviron cu 250 căpitani cu familiile, casele şi vitele lor, după care au fost arşi şi mistuiţi de un foc mare ieşit de la Domnul; aşijderea după răscoala celor 147.000 de oameni pe care i-au ars focul, Domnul Dumnezeu adevereşte preoţia lui Aaron printr-o mare şi minunată minune.Domnul Dumnezeu a poruncit lui Moise:…
Viața Maicii Domnului II/ Sfântul Maxim Mărturisitorul Spiritual life

Viața Maicii Domnului II/ Sfântul Maxim Mărturisitorul

Dragi cititori, În această perioadă binecuvântată a Postului Adormirii Maicii Domnului, vă invităm să citiți o serie de articole despre viața și minunile Maicii Domnului. Unele articole vor fi cărți sau fragmente din anumite cărți despre Maica Domnului. Astfel, am început ieri, să vă prezentăm aspecte ale vieții Maicii Domnului, din cartea Sfântului Maxim Mărturisitorul, apărută la Editura Deisis,…
„Minunile Maicii Domnului” Spiritual life

„Minunile Maicii Domnului”

Auzind Faraon că mulţimea israeliţilor a plecat din Egipt, i-a părut foarte rău că i-a lăsat. Îndată şi-a adunat 600 de care alese pentru război şi toată călărimea egipteană, şi s-a luat după israeliţi să-i aducă înapoi. El i-a ajuns la ţărmul Mării Roşii. Israelitenii, văzându-se urmăriţi, s-au înspăimântat groaznic. Moise îi încuraja mereu, zicând: „Îndrăzniţi, staţi liniştiţi şi…
„Minunile Maicii Domnului” Spiritual life

„Minunile Maicii Domnului”

Într-o zi, Moise păştea oile socrului său Iotor pe lângă muntele Horeb. Acolo i s-a arătat lui îngerul Domnului într-o mare pară de foc ieşind dintr-un rug, care ardea şi nu se mistuia. Moise s-a apropiat îndată să vadă mai de-aproape minunea aceea. Atunci Domnul a strigat pe Moise din mijlocul rugului care ardea, dar nu se mistuia: „Moise,…
Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ – 5 august Spiritual life

Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ – 5 august

https://youtu.be/cREsZVW4fxw PAZA SUFLETULUI Singur lucrul meu din lumeEste mântuirea meaDacă eu nu văd de dânsaCine altul va vedea?Trup şi suflet dimpreunăDe la Domnul mi s-a datDeci eu singur voi da seamăPentru cele ce-am lucrat.Lucrul mântuirii meleEste pentru veşnicieŞi nu este dat a-l faceDecât numai singur mie.Hotărârea este dată;Trebuieşte ca să mor!Nu ştiu când, poate chiar mâineSau în ceasul viitor.După…
„Minunile Maicii Domnului” Spiritual life

„Minunile Maicii Domnului”

Icoana Maicii Domnului „Umilenie” Recent, în timpul descărcării unor cărți electronice, am văzut două dintre acestea având titlul „Minunile Maicii Domnului”. Atunci a apărut și gândul amintindu-mi: ce util ar fi dacă, alături de contemporanele minuni continuu săvârșite de sfinții care se petrec în țările creștine ortodoxe și în întreaga lume, am publica spre citire pe blog mărturii despre…
Agni Parthene (Fecioară curată)/Sfântul Nectarie de Eghina Spiritual life

Agni Parthene (Fecioară curată)/Sfântul Nectarie de Eghina

„Agni Parthene” (Fecioară curată) – este unul dintre cele mai cunoscute imnuri ortodoxe închinate Maicii Domnului. Textul a fost scris de Sfântul Nectarie de Eghina (1846-1920), în timpul mandatului său de director al Școlii Teologice Rizarios din Atena, un sfânt foarte iubit, mare făcător de minuni, ascet, cărturar și ierarh grec. Tradiția spune că sfântul ar fi scris acest…
Pr. Nicolae Steinhardt-Autobiografie Spiritual life

Pr. Nicolae Steinhardt-Autobiografie

Din porunca ÎPS Sale Arhiepiscopului Teofil Herineanu și după îndemnul Părintelui Arhimandrit Serafim Man, duhovnicul meu, schiţez această scurtă autobiografie spre a fi păstrată în arhiva Mănăstirii Rohia. Sunt născut în anul 1912 într-o margine de Bucureşti, unde tatăl meu, inginer, conducea o fabrică de mobile şi cherestea (comuna suburbană Pantelimon). Din copilărie m-au atras clopotele şi obiceiurile creştineşti.…
Pentru mine călătoria spre Ortodoxie a început în România, spune Jonathan Jackson Spiritual life

Pentru mine călătoria spre Ortodoxie a început în România, spune Jonathan Jackson

Renumitul actor Jonathan Jackson a mărturisit într-un interviu recent faptul că apropierea de Hristos a început în ţara noastră. „Pentru mine călătoria spre Ortodoxie a început în România”, a declarat actorul american. „Și cred că asta s‑a întâmplat grație rugăciunilor credincioșilor din România – și, evident, și celor ale monahilor din Sfântul Munte și ale altora, din alte părți ale lumii,…
Sf. Mucenic Ermolae și cei împreună cu dânsul, Ermip și Ermocrat „Din experiențele Sfinților”

Sf. Mucenic Ermolae și cei împreună cu dânsul, Ermip și Ermocrat

În această lună, în ziua a douazeci și șasea, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Ermolae, și cei împreuna cu dânsul, Ermip si Ermocrat. Sfântul Mucenic Ermolae Acesti sfinti erau preoti din clerul Bisericii Nicomidiei, ramasi dintre sfintii douazeci de mii ce au fost arsi acolo de tiranul Maximian (284-305) in anul 303 (28 decembrie), fiind ascunsi într-o camara. Dar fiind…
Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon – 27 iulie „Din experiențele Sfinților”

Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon – 27 iulie

1. Viata Sf. Pantelimon:       Sfântul si maritul Mucenic al lui Hristos, Pantelimon, s-a nascut la Nicomidia din parintii Eustorgios, senator pagân, si Evula, o crestina; acestia i-au dat numele de Pantoleon. Incredintat spre educatie  lui Eufrosin, medic de renume, el ajunse dupa putina vreme la o cunoastere desavârsita a artei medicale intr-atât incât imparatul Maximian, care ii remarcase…