L. S.

„Minunile Maicii Domnului” Spiritual life

„Minunile Maicii Domnului”

Litera „I” ne reaminteşte de Iudita cea credincioasă şi virtuoasă, care s-a mărit de tot neamul său, căci a omorât pe Olofern şi astfel i-a scăpat pe israeliţi de vrăjmaşii lor (Iudita capitolele 4-16). Preasfânta şi Pururea Fecioară Maria, prin naşterea şi jertfa Fiului Său, a Domnului nostru Iisus Hristos, a înfrânt şi a zdrobit capul lui Olofern cel…
День за днем Spiritual life

День за днем

«Здоров ли ребенок? – Она сказала: Здоров» (4Цар. 4:26) Этот ответ Сонамитянки, у которой только что умер единственный сын, поражает нас своею несообразностью, и мы недоумеваем, есть ли это выражение ее непоколебимой веры в пророка Елисея, или же горькая насмешка отчаяния при виде разбитых надежд? Как бы то ни было, но и мы, верующие христиане, могли бы сказать то же самое,…
День за днем Spiritual life

День за днем

«Господи! если это Ты, повели мне придти к Тебе по воде» (Мф. 14:28) Вот как вступает человек на чудесный, непостижимый путь веры. Сперва должно быть повеление от Него: «Повели мне». Да, и мы имеем Его повеление – жить по духу. Приняли ли мы решимость его исполнить и вступить на этот путь? Вот безопасный путь и верная цель. Лежит ли перед нами жизнь…
„Minunile Maicii Domnului” Spiritual life

„Minunile Maicii Domnului”

Litera „R” face amintire de Rahila, soţia patriarhului Iacob, care era vestită prin frumuseţea ei în vremurile patriarhale (Facerea 29, 18). Preasfânta Fecioară Maria are întruchipată în fiinţa Sa frumuseţea superioară tuturor frumuseţilor creaturilor cereşti şi pământeşti. Aceasta o adevereşte însuşi Sfântul Arhanghel, zicând: „Bucură-te, ceea ce eşti plină de daruri” (Luca 1, 28).
Emoție de toamnă Adiere lirică

Emoție de toamnă

https://youtu.be/V2-RZJlo2eQ A venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva,cu umbra unui copac sau mai bine cu umbra ta. Mă tem că n-am să te mai văd, uneori,că or să-mi crească aripi ascuțite până la nori,că ai să te ascunzi într-un ochi străin,și el o să se-nchidă cu-o frunză de pelin. Și-atunci mă apropii de pietre și tac,iau cuvintele și le-nec…
„Minunile Maicii Domnului” Spiritual life

„Minunile Maicii Domnului”

Litera „A”, ne reaminteşte de Abigail, soţia bogătaşului Nabal care, smerindu-se prin aducerea de multe daruri de hrană, lui David şi oamenilor lui, după moartea soţului său a devenit împărăteasă (1 Regi 25). Preasfânta Fecioară Maria prin smerenie s-a mărit, şi se laudă prin slava acestei minunate virtuţi, zicând: „Că a căutat spre smerenia roabei Sale” (Luca 1, 48).
День за днем Spiritual life

День за днем

«Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые Ты сотворил рабу Твоему» (Быт. 32:10) Не все теперь кажется нам милостью, но оно окажется таковою, когда мы оглянемся назад на все прожитые бури и скорби, разбившие некогда наш корабль. «Недостоин я всех милостей Твоих», – сказал Иаков, когда шел навстречу Исаву. Но прежде, чем встретиться с братом, ему надлежало принять благословение от Самого…
Începutul Anului Bisericesc / 1 septembrie Spiritual life

Începutul Anului Bisericesc / 1 septembrie

Troparul Începutului de An Bisericesc, sau al Indictionului, glasul al 2-lea:A toată făptura Ziditorule, Cel Ce timpurile şi anii ai pus întru puterea Ta, binecuvintează cununa anului bunătăţii Tale, Doamne, păzind în pace poporul şi ţara aceasta, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu şi ne mântuieşte pe noi. Icoana Mineiului Anului Bisericesc La 1 septembrie este Începutul Anului Bisericesc. Acest…
„Minunile Maicii Domnului” Spiritual life

„Minunile Maicii Domnului”

Litera „M” ne reaminteşte de „Maria”, sora lui Moise şi Aaron, care avea, strălucind în sine, două daruri măreţe: fecioria şi proorocia. Aceste daruri sunt şi rămân pururea în Dumnezeiasca fiică; „Fecioria”: „Cum va fi mie aceasta (zămislirea de fiu), de vreme ce eu nu ştiu de bărbat” şi „Proorocia”: Iată, mă vor ferici toate neamurile…” (Luca 1, 27-55)
День за днем Spiritual life

День за днем

«Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою же мыслию» (1Пет. 4:1) Все мы страдаем, и часто тот страдает всего более, кто менее это выказывает. Одному Богу известны некоторые скорби. Только в Священном Писании находим мы слова утешения, вне Бога ничто не может нас успокоить. У подножия Креста всякая скорбь меняет свой образ, освещается, как бы преображается, соразмерно с…
„Minunile Maicii Domnului” Spiritual life

„Minunile Maicii Domnului”

Pastel - Photo by Laura S. Numirea aceasta de „Maria”, care s-a dat Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, cuprinde în sine un adânc înţeles, pentru ceea ce avea să devină mai târziu. Tâlcuirea numelui „Maria” înseamnă: „Împărăteasă” şi „Comoara Darurilor”. Deasemenea, fiecare literă a cuvântului Maria, reprezintă iniţialele a cinci femei dintre cele mai vestite şi minunate ale Vechiului Testament…
Mireasma Sfintei Liturghii Adiere lirică

Mireasma Sfintei Liturghii

Mănăstirea Putna – Photo by Laura S. Din zorii zilei de Duminici Văd oamenii urcând la cer Prin dangăt lin de clopot sfânt Și tămâieri de chiparos. Luminile din răsărit Vin în mănunchi de chihlimbar Și se înalță în altar Spre Dumnezeul răstignit Care din cer S-a pogorât În cupa plină de Cuvânt Cu Trup și Sânge Preasfințit.
День за днем Spiritual life

День за днем

«Я знаю скорби его» (Исх. 3:7) Человек не мог бы сказать этого. В душе его часто звучат болезненные струны, на которые самое чуткое человеческое сочувствие не сумеет откликнуться. Но Отец скорбящих, который Сам указывает нам путь страдания, знает все, что в нас происходит. Когда, например, мы находимся под гнетом тяжелой разлуки, когда мы не можем открыть тайну нашей скорби даже самому…
„Minunile Maicii Domnului” Spiritual life

„Minunile Maicii Domnului”

A opta zi de la naştere, după datina evreilor, Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana, au chemat acasă pe preoţii Bisericii. După ce i-au ospătat, ei au binecuvântat pe drepţii părinţi şi pe Preasfânta Pruncă, căreia i-au pus numele Maria, aşa cum mai-nainte le vestise lor îngerul Domnului.
Rugăciune Spiritual life

Rugăciune

 „Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te! Ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu Tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui Tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre”.
День за днем Spiritual life

День за днем

«Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая и расцветет как нарцисс» (Ис. 35:1) Однажды, рассказывает один современный писатель, в светлую, звездную ночь в тропиках я услышал как бы неопределенный шорох, пронесшийся мимо меня над пустыней. Какая-то жалобная нота почудилась мне в нем, и я недоумевал: был ли это порыв ветра, или что другое? Нубиец, служивший мне проводником, разрешил мое…
„Minunile Maicii Domnului” Spiritual life

„Minunile Maicii Domnului”

În vremea aceea, după descoperirea îngerului lui Dumnezeu, Sfânta şi dreapta Ana a zămislit pe Preasfânta şi pururea Fecioara Maria, în nouă zile ale lunii decembrie. Lucrul acesta i-a umplut de negrăita bucurie pe Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana, pentru care slăveau neîncetat pe Dumnezeu. Iar după nouă luni şi anume la 8 septembrie, Sfânta Ana a născut pe…
День за днем Spiritual life

День за днем

«Всякий человек да будет... медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией» (Иак. 1:19–20) Гнев не раз уже, и вполне справедливо, сравнивали с сумасшествием. В гневе человек бывает вне себя, как помешанный. Он уже не помнит себя и не властен над собою. Он находится в каком-то нравственном опьянении, мысли его путаются, взгляд не ясен, и он теряет всякое равновесие.…
„Minunile Maicii Domnului” Spiritual life

„Minunile Maicii Domnului”

Dreptul Ioachim, ajungând sus pe munte, a petrecut acolo în plângere mare şi post 40 de zile, fără a gusta măcar pâine. „Nu voi lua - zicea el, tânguindu-se - în gura mea hrană, nici mă voi înapoia la casa mea, până ce nu mă va auzi şi cerceta pe mine Domnul Dumnezeul lui Israil”. După ce şi-a înălţat…
День за днем Spiritual life

День за днем

«И слово их как рак будет распространяться» (2Тим. 2:17) Этими словами апостол Павел хотел указать на постепенное и неизбежное развитие зла, происходящее от непотребного пустословия. «Те, которые ему предаются, – говорит он, – еще более будут преуспевать в нечестии». Всякое нравственное зло действует разрушительно. Когда мы одержимы какой-либо страстью, она делается как бы принадлежностью нашего существа, и мы уже не в…
„Minunile Maicii Domnului” Spiritual life

„Minunile Maicii Domnului”

Mergând într-un loc tăinuit, Sfânta Ana s-a rugat lui Dumnezeu cu tânguire şi cu lacrimi fierbinţi, rostind următoarele: „Doamne Dumnezeule Atotţiitorule, Cel ce numai cu cuvântul Tău ai făcut cerul şi pământul cu toate cele ce sunt într-însele; Dumnezeule, Cel ce ai zis făpturilor Tale să crească şi să se înmulţească, Tu cel ce ai binecuvântat pe Sarra, soţia…
День за днем Spiritual life

День за днем

С какою целью Иисус, говоря о Втором пришествии, упоминает о жене Лота? Подобно тому, как жене Лота было запрещено оглядываться на погибающий Содом, и она за непослушание была превращена в соляной столп, так и в великий день Второго пришествия возврата уже не будет. Оглядываться на протекшую земную жизнь будет уже поздно. Надо будет устремить взор вперед, на небо. Впрочем,…
„Minunile Maicii Domnului” Spiritual life

„Minunile Maicii Domnului”

Cu toate că erau bineplăcuţi lui Dumnezeu, pentru credinţa şi faptele lor cele bune, totuşi, ei treceau printr-o mare încercare şi aveau o mare mâhnire, pentru faptul că ajunseseră în pragul bătrâneţii şi nu aveau nici un fiu sau fiică, fiind sterpi. Pentru aceasta ei înălţau neîncetat rugăciuni la Dumnezeu şi aduceau jertfe la Templul din Ierusalim, ca Dumnezeu…
Sf. Martiri Brâncoveni (16 August) Spiritual life

Sf. Martiri Brâncoveni (16 August)

Istoria românilor este dominată la sfârşitul veacului al XVII-lea şi primele decenii ale celui următor de puternica personalitate a voievodului Ţării Româneşti, Constantin Brâncoveanu. Îndelungata sa domnie, începută la 29 octombrie 1688 şi încheiată în mod tragic în anul 1714, în ziua de 15 august, corespunde unor importante prefaceri economice, sociale, politice şi culturale. Timp de mai bine de…
„Minunile Maicii Domnului” Spiritual life

„Minunile Maicii Domnului”

Sfântul şi dreptul Ioachim, tatăl Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, a fost din seminţia patriarhului Iuda şi a marelui prooroc împărat David, prin Natan proorocul şi seminţia acestuia. Sfânta Ana a fost fiica preotului Aaron, fratele lui Moise, din seminţia patriarhului Levi. Ei duceau o viaţă curată, sfântă şi duhovnicească, fiind plini de fapte bune, milostenii şi binefaceri. Iubeau pe…
„День за днем” Spiritual life

„День за днем”

Послушание «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18:3) Иисус Христос в Своей земной жизни оставил человечеству пример покорного сына. Мы знаем, что «Он был в повиновении» (Лк. 2:51) у земных Своих родителей, и имеем Его свидетельство о полной покорности воле Отца Небесного: «Я сошел с неба не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня…
„День за днем” Spiritual life

„День за днем”

Во век милость Его             «Это Я, не бойтесь» (Мк. 6:50)            Во время бури, когда апостолы были в страхе, вдруг раздался знакомый голос: «Это Я, не бойтесь», – и буря внезапно прекратилась, и ветер утих. Ученики были глубоко поражены этой внезапной переменой. Откуда это удивление, если еще накануне они же были свидетелями не менее дивного чуда? Евангелие отвечает: «ибо не вразумились чудом над…