• „Lucrarea minții”

  Lucrarea minții

  Sbornicul – Culegere despre rugăciunea lui Iisus Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţişi din îndrumările oamenilor încercaţi,care au pus rugăciunea în lucrare… Învățătura Tainică                 De aici urmează că toate mijloacele de aprindere şi de păstrare a duhului de râvnă se pot prescurta aşa: îndată după ce ne deşteptăm să intrăm în noi înşine şi să stăm la locul nostru din inimă, să trecem prin toată viaţa noastră duhovnicească lucrătoare şi, oprindu-ne asupra unui subiect oarecare, să nu ieşim de acolo. Sau încă mai scurt: adună-te şi săvârşeşte în inimă învăţătura tainică. Atunci când inima voastră va arde din căldura lui Dumnezeu, din această clipă se va începe propriu-zis şi prefacerea…

 • „Lucrarea minții”,  Spiritual life

  „Lucrarea minții”

  Sbornicul – Culegere despre rugăciunea lui Iisus Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţişi din îndrumările oamenilor încercaţi,care au pus rugăciunea în lucrare…                 Iubiților, Rugăciunea este lucrarea principală a omului, el fiind creat de la început să prin această lucrare să mențină legătura vie cu Dumnezeiescul Creator și Tată. Ierom. Nectarie              Rugăciunea lui Iisus                 Trebuie să ştii că semnul adevăratei nevoinţe şi totodată, condiţia propăşirii ce se face printr- însa, este suferinţa încercată în osteneală. Cel ce umblă fără suferinţă nu va primi roade. Îndurarea cu inima şi cu osteneala trupească pun în vileag darul Sfântului Duh, ce se dă fiecărui credincios la Sfântul Botez, care din pricina nepăsării…

 • „Lucrarea minții”

  „Lucrarea minții”

  Sbornicul – Culegere despre rugăciunea lui Iisus Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţişi din îndrumările oamenilor încercaţi,care au pus rugăciunea în lucrare…                 Iubitori ai rugăciunii,                fii duhovnicești,                 Dacă suntem atenți la cuvintele sihaștrilor experimentați, cum sunt autorii prezentei colecții – Sbornicul – cuvintele sau învățăturile lor fiind energie sau duh, ne dau putere spre rugăciune. Să zicem așa: este hrană duhovnicească pentru cei care doresc să se roage.                 Dar de ce este recomandată rugăciunea continuu a lui Iisus sau alte rugăciuni asemănătoare scurte? De unde această necesitate? Exemplu cum să ne rugăm l-a dat personal Dumnezeu-Omul Iisus Hristos, El însuși petrecându-și nopțile în rugăciuni dumnezeiești. Despre necesitatea rugăciunii…

 • „Lucrarea minții”

  „Lucrarea minții”

  Sbornicul – Culegere despre rugăciunea lui Iisus Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţişi din îndrumările oamenilor încercaţi,care au pus rugăciunea în lucrare… Rugăciunea lui Iisus                 Nu spun, că ai făcut totul de îndată ce ai ajuns la această stare de legătură simţită. Prin aceasta se pune numai un început pentru o nouă treaptă sau pentru o nouă perioadă de viaţă creştină. De aici începe transfîgurarea, schimbarea la faţă a sufletului şi a trupului în duhul unei vieţi trăite în Iisus Hristos, sau mai bine zis, duhovnicirea lor. Punând stăpânire pe sine însuşi, omul va începe să introducă aevea întru dânsul tot ce este adevăr, tot ce este sfinţenie şi tot…

 • „Lucrarea minții”

  „Lucrarea minții”

  Sbornicul – Culegere despre rugăciunea lui Iisus Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţişi din îndrumările oamenilor încercaţi,care au pus rugăciunea în lucrare…                 Iubitori ai lucrării minții,                                citesc aceste puține rânduri, pe care le postez și pentru frățiile voastre, și mă mir de experiența ce se află la acei care ni le-au lăsat…                Ierom. Nectarie Rugăciunea lui Iisus           Semnul caracteristic ce vădeşte starea aceasta, când se deschide Împărăţia lui Dumnezeu înlăuntrul nostru sau, ceea ce este tot una, când se aprinde focul duhovnicesc în inimă din legătura noastră cu Dumnezeu, este petrecerea cea dinlăuntru. Conştiinţa se aduce mereu pe sine în inimă şi stă în faţa lui Dumnezeu, revărsându-şi…

 • „Lucrarea minții”

  Lucrarea minții

  Sbornicul – Culegere despre rugăciunea lui Iisus Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţişi din îndrumările oamenilor încercaţi,care au pus rugăciunea în lucrare…          Iubiților,          Astăzi fiind ultima zi a anului calendaristic și fiind multe preocupări care distrag atenția, vă lăsăm doar puțin din scrierile Părinților despre „Lucrarea minții”, cu intenția ca inimile voastre, să se aprindă de dragoste sfântă către Dumnezeu și către rugăciune,  asemeni lumânărilor și candelelor care ard în fața sfintelor icoane, sau chiar asemenea luminilor care ard în cinstea trecerii dintre ani, după sfatul și îndemnurile sfinților care au practicat și recomandat această rugăciune.                 Ierom. Nectarie de la Mănăstirea Sfintei apostolic-egale Maria de Magdala Rugăciunea lui Iisus…

 • „Lucrarea minții”

  „Lucrarea minții”

  Sbornicul – Culegere despre rugăciunea lui Iisus Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţişi din îndrumările oamenilor încercaţi,care au pus rugăciunea în lucrare… iubiților, Rugăciunea lui Iisus: „Asta este treaba noastră”.                                Ca să începem să repetăm această rugăciune dimineaţa, seara, când mergem, sau când ne-am aşezat, când stăm culcaţi, în timpul lucrului sau în timpul liber, – asta este treaba noastră; pentru aceasta nu se cere un ajutor deosebit de la Dumnezeu. Ostenindu-ne mereu în aceeaşi direcţie, putem ajunge singuri până acolo încât limba va repeta mereu această rugăciune, chiar fără conştiinţa noastră. După aceasta poate urma o oarecare împăcare a gândurilor şi chiar, în felul ei, o căldură a inimii,…

 • „Lucrarea minții”

  „Lucrarea minții”

  Sbornicul – Culegere despre rugăciunea lui Iisus Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţişi din îndrumările oamenilor încercaţi,care au pus rugăciunea în lucrare…                 În practicile obişnuite de practica evlavioasă cele spuse cu privire la deprinderea rugăciunii lui Iisus sunt îndreptăţite în chip vădit. Într-însa se află puţine cuvinte, dar ele înlocuiesc totul. Este recunoscut din vechime, că deprinzându-te să te rogi cu această rugăciune, poţi să înlocuieşti priritr- însa toate rugăciunile orale. şi este oare cineva dintre cei care râvnesc mântuirea, care să nu cunoască această lucrare? După descrierile Sfinţilor Părinţi, mare este puterea acestei rugăciuni; şi toate acestea vedem din practică cum că nu toţi au deprins-o, nu toţi sunt…

 • „Lucrarea minții”

  „Lucrarea minții”

  Sbornicul – Culegere despre rugăciunea lui Iisus Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţişi din îndrumările oamenilor încercaţi,care au pus rugăciunea în lucrare… Iubiților,                  Vă doresc binecuvântată Sărbătoare a Nașterii Domnului!                               Ierom. Nectarie II. Rugăciune Lui Iisus Citirea face parte din numărul mijloacelor de înnoire şi de înviorare a rugăciunii lui Iisus. Ni se dă sfatul să citim mai mult despre rugăciune Autorul prezentei cărți – Egum. Hariton de la Valaam                       „Fie că mănîncă sau bea, că şade sau slujeşte sau călătoreşte sau orice altceva ar face, monahul trebuie să cheme neîncetat: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă”! pentru  ca numele lui Iisus coborându-se înlăuntrul inimii,…

 • „Lucrarea minții”,  Spiritual life

  „Lucrarea minții”

  Sbornicul – Culegere despre rugăciunea lui Iisus Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţişi din îndrumările oamenilor încercaţi,care au pus rugăciunea în lucrare…  Iubiți practicanți ai rugăciunii,               Cuvintele sfinților călugări care au practicat rugăciunea au putere duhovnicească. De aceea citirea acestor texte alese și acestor cuvinte sfinte trezește și în noi aceleași sentimente nobile și aceleași dorințe sfinte, asemeni acelor trăite de sfinții călugări, atunci când aceste cunoștințe, experiențe și trăiri, au fost așternute în formă scrisă pe hârtie.             Ierom. Nectarie                                                                                                                      II. Rugăciune Lui Iisus Citirea face parte din numărul mijloacelor de înnoire şi de înviorare a rugăciunii lui Iisus. Ni se dă sfatul să citim mai mult despre…

 • „Lucrarea minții”

  „Lucrarea minții”

  Sbornicul – Culegere despre rugăciunea lui Iisus Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţişi din îndrumările oamenilor încercaţi,care au pus rugăciunea în lucrare… Bun-găsit iubiți fii, Suntem la partea a două a cărții. În paginile pe care le-am citit până acum ne-au fost prezentate diferite „Trepte ale Rugăciunii”.  Acum vom citi mai departe despre Rugăciunea lui Iisus. Un detaliu important pe care la-am observat: cartea are un autor care ni se prezintă în introducere ca și „alcătuitorul”, Egum. Hariton de la Valaam; La fel Edițiile noi de la Alba și de la Cluj au introducerea ÎPS Andrei Mitropolit al Clujului, în ediția din trecut Arhiepiscop al Alba Iuliei, dar traducătorii prezentei cărți,…

 • „Lucrarea minții”,  Spiritual life

  „Lucrarea minții”

  Sbornicul – Culegere despre rugăciunea lui Iisus Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţişi din îndrumările oamenilor încercaţi,care au pus rugăciunea în lucrare… Iubiților, Citim ultimele explicații despre „Treptele Rugăciunii” Treptele rugăciunii                                       Anumite chipuri ale rugăciunii nu stau la puterea noastră de alegere. Ele sunt în măsuri felurite ce curg din același har.                                Așa sunt mai mult rugăciunile ce pornesc de la sine atunci, când le află Duhul rugăciunii. Dar și acestea sunt de două feluri: în cel dintâi, omul are puterea să se supună sau nu acestui duh, să conlucreze împreună cu el sau să-l spulbere, iar în celălalt, el nu mai are puterea să se împotrivească, ci…

 • „Lucrarea minții”,  Spiritual life

  ,,Lucrarea minții"

  Sbornicul – Culegere despre rugăciunea lui Iisus Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţişi din îndrumările oamenilor încercaţi,care au pus rugăciunea în lucrare… Iubiți ucenici care urmăriți calea rugăciunii, autorul ,sbornicului” ni se adresează printr-o constatare: ,,Tu ai auzit de multe ori despre rugăciunea prin cuvinte, rugăciunea minții, rugăciunea inimii, dar poate ai auzit și unele explicații despre ele”, și mai departe ne lasă din explicațiile care urmează să aflăm ce sunt aceste ,,feluri” și aceste ,,trepte” ale rugăciunii și de ce se numesc astfel.De observat ar fi un alt loc important de abordare a fazelor rugăciunii: ,,unii își pun toată nădejdea lor în fapte exterioare și nu reușesc deoarece nu se…

 • „Lucrarea minții”,  Spiritual life

  ,,Lucrarea Minții”

  Sbornicul – Culegere despre rugăciunea lui Iisus Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţişi din îndrumările oamenilor încercaţi,care au pus rugăciunea în lucrare… Iubiți fii duhovnicești, Îmi amintesc că am citit la Sfinții Părinți despre faptul că ei consideră rugăciunea a fi ,,Arta artelor și știința științelor”… Ierom. Nectarie Treptele rugăciunii                 Rugăciunea minţii se săvârşeşte când stăm eu mintea în faţa lui Dumnezeu, fie într-un chip simplu, fie prin aducerea cererilor, mulţumirilor şi proslăviilor. E nevoie să ne deprindem cât mai temeinic cu această stare, să ne aflăm în legătură cu Dumnezeu, dincolo de orice chipuri, de orice cugetări, de orice mişcare simţită a gîndurilor. Iată acestea sunt adevăratele expresii! În…

 • „Lucrarea minții”,  Spiritual life

  ,,Lucrarea minții”

  Sbornicul – Culegere despre rugăciunea lui Iisus Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţişi din îndrumările oamenilor încercaţi,care au pus rugăciunea în lucrare… Iubitori de rugăciune,    Îndemnurile Sfinților Părinți au putere. Ele învață, lămuresc, îndrumă și însuflețesc spre activități spirituale necesare creștinului spre a avea realizări.    ierom. Nectarie Treptele Rugăciunii    Mi-aduc aminte că Sf. Vasile cel Mare, pus în faţa întrebării despre chipul în care au putut Apostolii să se roage neîncetat, dă următoarea dezlegare: ei cugetau în toate lucrările lor la Dumnezeu şi trăiau într-o viaţă neîncetat închinată Domnului. Această stare sufletească era pentru  ei o rugăciune neîncetată.    Vă pare rău că rugăciunea lui Iisus nu este…

 • „Lucrarea minții”

  ,,Lucrarea minții”

  Sbornicul – Culegere despre rugăciunea lui Iisus Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţişi din îndrumările oamenilor încercaţi,care au pus rugăciunea în lucrare… Iubiți fii duhovnicești, iubitori ai lucrării duhovnicești a minții,             Citim în umătoarea pagină despre ,,rugăciunea lui Iisus” sau ,,despre lucrarea minții” sfaturi și îndemnuri spre activitate duhovnicească, ca să se arate încurând și rezultatele. Cam așa cumva: dacă vrem acum iarna să fie cald în cameră să depunem efortul și să facem focul…                                                                      ierom. Nectarie de la Sfânta apostolic-egala Maria de Magdala Treptele rugăciunii             De pe urma cugetării de Dumnezeu, un gând oarecare se va alipi mai tare decât toate celelalte de inima ta. Atunci,…

 • „Lucrarea minții”

  ,,Lucrarea minții” și Raiul lui Adam

  Sursa materialului pus la dispoziție: Sbornic/Colectie de învățături despre rugăciunea minții Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţi şi din îndrumările oamenilor încercaţi, care au pus rugăciunea în lucrare… Bun venit fiilor,             Lucrarea rugăciunii este aceea lucrare care i s-a încredințat lui Adam în Rai. Adam primul avea datoria să întrețină grădina Raiul căci această lucrare este comuniune continuă cu Dumnezeu, comuniune din care țâșnește viața.             ,,(…) Şi din Eden ieşea un râu, care uda raiul, iar de acolo se împărţea în patru braţe. Numele unuia era Fison. Acesta înconjură toată ţara Havila, în care se află aur. Aurul din tara aceea este bun; tot acolo se găseşte bdeliu şi…

 • „Lucrarea minții”

  ,,Lucrarea minții”

  Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţişi din îndrumările oamenilor încercaţi, care au pus rugăciunea în lucrare… Iubiților, sunt convins că puținul cu trecerea timpului se face mult. Pace vouă,Ierom. Nectarie Cum a spus Apostolul: „vreau să spun cinci cuvinte cu mintea mea, decât mii cu limba”. Urmează de aici mai întâi de toate, că prin aceste cinci cuvinte trebuie să ne curăţim mintea şi inima, spunând neîncetat din adâncul inimii: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă”! şi astfel să ne ridicăm până la cântarea cea făcută numai cu mintea. Pentru că orice nou îcepător şi supus patimilor poate lucra această rugăciune prin paza inimii, pe câtă vreme cântarea cea duhovnicească…

 • „Lucrarea minții”,  Spiritual life

  ,,Lucrarea minții”

  Când auzim despre ,,trepte” ale rugăciunii ne dăm seamă că rugăciunea este o lucrare progresivă – în care ființa creată de Dumnezeu, omul, înaintează… ca și de altfel toate în această lume: creșterea fizică, învățarea, maturizarea…ierom. Nectarie Treptele Rugăciunii Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţi şi din îndrumările oamenilor încercaţi, care au pus rugăciunea în lucrare. 1. Deprinderea dobândită din obişnuitele rugăciuni săvârşite cu glas tare în biserică şi acasă. 2. Înrudirea gândurilor şi simţămintelor născute din rugăciune, cu mintea şi cu inima. 3. Rugăciunea neîncetată. Rugăciunea lui Iisus poate să se săvârşească pe toate treptele acestea, dar adevăratul ei „loc” se află în rugăciunea neîncetată. Cea dintâi cerinţă pentru buna…

 • „Lucrarea minții”,  Spiritual life

  ,,Lucraea minții”

  Seara să o dăruim rugăciunii și studiul despre rugăcicune căci timpul trece și rămâne doar ceea ce are valoare. De exsemplu: evenimentele geopolitice în fața lui Hristos nu au o mare importanță, chair mai mult, ele se arată a fi mai mult o lucrare a răutății umane decât a bunătății. Ierom. Nectarie Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţi şi din îndrumările oamenilor încercaţi, care au pus rugăciunea în lucrare. Cea mai uşoară cale de înălţare spre rugăciunea neîntreruptă este deprinderea rugăciunii lui Iisus şi înrădăcinarea ei în adâncul fiinţei noastre. Bărbaţii cei mai încercaţi în viaţa duhovnicească, înlelepţiţi de Dumnezeu, au aflat această cale unică şi simplă – care este totodată…

 • „Lucrarea minții”,  Spiritual life

  ,,Lucrarea minții” și ,,Lucrarea mistică”

           Așa cum se cuvine fiecărei științe să fie studiată, tot așa și știința științelor – rugăciunea – va fi studiată cu luare aminte de către cei ce caută căile mistice ale unei împărății tainice, despre care însă, au mărturisit mult că ea există.        Nu că vei înțelege din prima ce se explică în aceste texte, dar nu e nimic. nici nu le postăm că să înțelegi ,,din prima” căci așa ceva nu a reușim nimeni. Experiența, din interiorul căreia ni se dau explicațiile și îndrumările prezentei cărți, sunt din altă lume, o lume spirituală, diferită de cea a patimilor în care se mișcă majoritatea populației. Lămuririle și descrierile…

 • „Lucrarea minții”,  Spiritual life

  ,,Lucrarea minții” și ,,Litere de Aur”

          Aceste pagini despre rugăciune sunt cu ,,Litere de Aur”. Și dacă ni s-ar oferi, în locul acestor litere, ale unui text în formă electronică, o echivalenta cantitate de aur curat , ar urma să fie cheltuit pe cărți, pelerinaje, haine, vacanțe.., elemente și evenimente, după care, ar rămâne puțin din aurul nostru, la început primit.         Aceasta susținere, care unora se arată a fi îndoielnică, se va arată deplin adevărată și în istorie, (văzută ca durată de timp, până la Două Venire) când se vor arăta roadele, dar și mai mult se va adeveri adevărul acestei susținerii în Împărăția Veșnică, când Spiritul nu doar pentru unii ci pentru toți,…

 • „Lucrarea minții”,  Spiritual life

  ,,Lucrarea minții”

  Bun-găsit, iubiți și harnici, Îmi amintesc de o teză a părintelui Teofil de la Sâmbăta de Sus, prin care el susținea spre învățătura noastră, a celor care abea ajunseserăm în monahism, punând accentul pe faptul că ,,dacă cineva se roagă doar atunci când se roagă, acesta nu se roagă”. Aceeași susținere se regăsește în îndrumările asceților experimentați ai rugăciunii din colecția/sbornicul de texte despre rugăciunea lui Iisus, atunci când se amintește despre – rugăciuni care să preceadă rugăciunii… ,,Numai aşa, când te vei aşeza la rugăciune, nu vei rosti ceva străin, ci ceea ce se află chiar în inima ta, întru a sa desăvârşită simţire”. Pentru a reuși în această…

 • „Lucrarea minții”,  Spiritual life

  ,,Lucrarea minții”

  Rugăciunea Bun venit, iubiților, La dispoziție materialul zilnic despre ,,lucrarea minții” prin care să ne hrănim ca să ne menținem într-o stare bună spre a putea continua călătoria. Să citim despre rugăciune din sbornic, colecție de texte despre rugăciunea interioară a omului. Ierom. Nectarie Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţişi din îndrumările oamenilor încercaţi,care au pus rugăciunea în lucrare. Deoarece rugăciunea, ce este oare? Rugăciunea este suirea minţii şi a inimii la Dumnezeu, spre proslăvirea şi mulţumita lui Dumnezeu, precum este şi cererea bunurilor sufleteşti şi trupeşti ce ne sunt de trebuinţă. Esenţa rugăciunii este, prin urmare, această suire, care începe din adâncul inimii, şi merge cu mintea până la Dumnezeu.…

 • „Lucrarea minții”,  Spiritual life

  „Lucrarea minții”

  Rugăciunea Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţişi din îndrumările oamenilor încercaţi,care au pus rugăciunea în lucrare. Lucrarea aceasta se numeşte „cea meşteşugită” sau a „măiestriei” şi este foarte simplă. Stând cu trezvia minţii şi cu întreaga luare aminte în inimă, tu rosteşte neîncetat: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă” şi aceasta fără nici un fel de plăsmuire a vreunui chip sau arătări, potrivit credinţei că, Domnul te vede şi El este cu luare aminte la tine. Trebuie neapărat să păstrăm toată puterea minţii în inimă şi în tot timpul lucrării să oprim puţin şi răsuflarea, vădind astfel încordarea vrerii noastre. Dar cerinţa cea mai de seamă este credinţa că Dumnezeu…

 • „Lucrarea minții”,  Spiritual life

  Despre ,,trezvia minții”

  Hristos a Înviat, iubiților în Hristos, o scrisoare care trebui să ajungă după amiază dar a întârziat până înspre noapte… Aș vrea să vă amintesc despre o lucrare de mare ajutor pe calea despătimiri și apropierii de Dumnezeu. Recomandarea mea ar fi să se citească câte puțin, o pagină, o jumătate de pagină / zi, și chiar așa ar fi indicat, că să se extindă citirea acestei cărți trezvitoare pe o perioadă îndelungată, rolul ei fiind unul de suport în lucrarea întreprinsă de frățiile voastre – trăirea în rugăciunea și trezvia minții. De aceea nimeni să nu dea în vreo întristare, motivând că totul a trecut, căci lucrurile, așa cum…

 • „Lucrarea minții”

  ,,Lucrarea minții”

  RUGĂCIUNEA SCURTĂ DAR ADESEORI FĂCUTĂ E MAI DE FOLOS DECÂT CEA LUNGĂ Cu privire la rugăciunea făcută de minte în inimă, am aflat de la cei iscusiţi în cugetarea de Dumnezeu că e mai înflăcărată şi mai de folos rugăciunea scurtă, dar lucrată ades, decît cea lungă. De altminteri şi rugăciunea lungă e foarte folositoare, dar numai pentru cei desăvârşiţi, iar nicidecum pentru cei începători. Mintea omului, care nu e deprinsă cu ea, nu poate rămâne multă vreme în rugăciune lungă în faţa lui Dumnezeu, ci omul e biruit de obicei de neputinţa  nestatorniciei minţii, este risipit între cele din afară şi de aceea într-însul repede se răceşte căldura duhului.…

 • „Lucrarea minții”

  ,,Lucrarea minții”

  Sfântul Preacuviosul Părintele nostru Porfirie din deșertul Kavsokaliviei despre lucrarea minții Iubirea pentru Dumnezeu este superioară celorlalte iubiri atunci când se manifestă ca recunoştinţă. Căci este nevoie să iubim, dar nu din datorie, ci aşa cum este nevoie să ne hrănim trupeşte, este nevoie să hrănim duhovniceşte cu iubire. De foarte multe ori ne apropiem de Dumnezeu din nevoia de a avea undeva un sprijin, fiindcă nu găsim odihnă în cei din jur, simţim pustiul spiritual. (…) Ca să vină Hristos înlăuntrul nostru atunci când îl chemăm “Doamne Iisuse Hristoase”, trebuie ca inima noastră să fie curată, pentru a nu exista nici o piedică; să fie eliberată de ură, de egoism, de răutate. Trebuie să…