• Sfântul Cuviosul Părintele nostru Siluan Athonitul

  Din experiențele Sfinților

  Sfântul Cuviosul Părintele nostru Siluan Athonitul | Între iadul deznădejdii și iadul smereniei iubiților, Câteva rânduri cu gândul la Sfântul Siluan, Părintele nostru. Gândesc în aceste momente că dacă vă las adesea fragmente din Scrierile Sfântului Siluan, poate își amintește Sfântul și de mine amărâtul și depărtatul de viața cerească, de toate virtuțile, prin fapte, cuvinte, gânduri lipsit de comuniunea sfinților…și îmi va mijlocii harul, acum și în ziua judecății. Chiar că uneori, pot fi și sărbători, dar mă simt stresat, agitat, presat…ierom. Nectarie                 Dar cine nu iubește pe vrăjmași, acela nu poate cunoaște pe Domnul, nici dulceața Duhului Sfânt.                 Duhul Sfânt ne învață să iubim pe vrăjmași…

 • Sfântul Cuviosul Părintele nostru Siluan Athonitul,  Spiritual life

  Sfântul Cuviosul Părintele nostru Siluan Athonitul

  Stimați, Cum gândea Sfântul Siluan, și ce fel de gânduri sunt acestea? Desigur că sunt cu mult diferite de lume… „O, nemăsurată e milostivirea lui Dumnezeu față de noi! Mulți bogați și puternici ar da mult să vadă pe Domnul sau pe Preacurata Lui Maică, dar nu bogăției i Se arată Dumnezeu, ci sufletului smerit. Și la ce bun banii? Spiridon cel Mare a prefăcut un șarpe în aur, și noi n-avem nevoie de nimic afară de Domnul: în El este plinătatea vieții. Dacă Domnul nu ne-a dat să cunoaștem multe din întocmirile acestei lumi, aceasta înseamnă că n-avem nevoie; nu putem cunoaște cu mintea toată făptura. Dar însuși Făcătorul…

 • Sfântul Cuviosul Părintele nostru Siluan Athonitul,  Spiritual life

  Sfântul Cuviosul Părintele nostru Siluan Athonitul

  Slavă lui Dumnezeu întru sfinții Săi. Sfinte Părinte Siluan roagă-te pentru noi. Ierom. Nectarie Ce lucru mai mare mai poate căuta sufletul pe pământ? Mare minune: dintr-o dată sufletul cunoaște pe Ziditorul Lui și iubirea Lui. Când sufletul vede pe Domnul, cât de blând și smerit este, atunci se smerește și pe sine însuși până la sfârșit și nu mai dorește nimic cum dorește smerenia lui Hristos; și cât timp va trăi sufletul pe pământ, nu va înceta să do¬ rească și să caute această smerenie neînțeleasă pe care n-o poate uita. Doamne, cât de mult îl iubești Tu pe om! Milostive Doamne, dă harul Tău tuturor noroadelor pământului, ca…

 • Sfântul Cuviosul Părintele nostru Siluan Athonitul,  Spiritual life

  Sfântul Cuviosul Părintele nostru Siluan Athonitul, mare theolog al secolului XX

  Milostive Doamne, luminează noroadele Tale ca să Te cunoască pe Tine, să cunoască cum ne iubești Tu pe noi. ,,Am văzut împărați ai pământului în slava lor și am prețuit acest lucru, dar când sufletul cunoaște pe Domnul, atunci va socoti puțin lucru toată slava împăraților; sufletul tânjește atunci neîncetat după Domnul și, nesăturat, ziua și noaptea, dorește să vadă pe Cel Nevăzut, să pipăie pe Cel Nepipăit. Dacă sufletul tău îl cunoaște, Duhul Sfânt îți va da să înțelegi cum învață El sufletul să cunoască pe Domnul și ce dulceață e în aceasta. Milostive Doamne, luminează noroadele Tale ca să Te cunoască pe Tine, să cunoască cum ne iubești…

 • Sfântul Cuviosul Părintele nostru Siluan Athonitul

  Sfântul Cuviosul Părintele nostru Siluan Athonitul

  Sunt minunate scrierile Sfântului Siluan. El a scris pentu că ,,L-a iubit pe Dumnezeu” și pentru că ,,a iubit norodul lul Dumnezeu”. Cu adevărat mare om a fost părintele nostru Siluan, mare în viața pământească și mare în lucrarea lui între Sfinți…Ierom. Nectarie Acolo ,,în Ceruri” vor fi proslăviți toți câți s-au biruit pe ei înșiși, câți s-au rugat pentru întreaga lume și câți au purtat întristarea întregii lumi, căci au fost plini de iubirea lui Hristos, iar iubirea nu rabdă să piară nici măcar un singur suflet. Tânjește sufletul meu pe pământ și dorește cerul. Domnul a venit pe pământ ca să ne ridice acolo unde sade El, Preacurata…

 • Sfântul Cuviosul Părintele nostru Siluan Athonitul

  Sfântul Cuviosul Părintele nostru Siluan Athonitul

  O, frații mei, cad în genunchi și vă rog: credeți în Dumnezeu, credeți că Duhul Sfânt Cel ce dă mărturie despre El în toate bisericile și în sufletul meu. Iubirea unui sfânt pentru oameni nu se poate descrie. Ei iubiesc asemeni lui Dumnezeu, poate nu în așa măsură, dar asemeni. O altă iubire decât cunoaște lumea. Se vede la Sfântul Siluan că el nu se rușinează să se umilească, om bătrân și monah cinsit al marii mănăstiri athonite a Sfântului Pateleimon. Ei se pleacă și roagă pe toți să fie cu luare aminte, să înleleagă că să le fie bine… Ah, ce altă lume, diferită de mândria terestrilor…Fii binecuvântat Doamne,…

 • Sfântul Cuviosul Părintele nostru Siluan Athonitul,  Spiritual life

  Sfântul Cuviosul Părintele nostru Siluan Athonitul

  Sufletul meu tânjește după Domnul și cu lacrimi il caut. Cum aș putea să nu Te caut? Tu m-ai găsit mai întâi și mi-ai dat desfătarea Sfântului Tău Duh, și sufletul meu Te-a iubit. Îmi plac atât de mult scrierile Sfântutui Siluan. Simt nevoia să citesc zilnic, câte puțin, și să împărtășesc cu voi. Ca să ne bucurăm împreună de comuniunea cu Sfântul, prin scrierile lui. Fiți bine. Ierom. Nectarie Doamne, dă-mi duhul smereniei Tale, ca să nu pierd iarăși harul Tău și să nu plâng în hohote după el, cum plângea Adam după rai și după Dumnezeu. In primul an al vieții mele în mănăstire sufletul meu a cunoscut…