Categorie: Spiritual life

Pomenirea celor adormiți sau trecuți de la noi

De mai multe ori pe an Biserica Ortodoxă face pomenirea celor adormiți sau a celor trecuți de la noi cealaltă lume.

Aceasta este o necesitate a omului, o necesitate a credincioșilor Bisericii, care prin rugăciune mențin comuniunea cu cei dragi, mutați de aici și prin rugăciune îi ajută, cerând mila lui Dumnezeu pentru ei, iertarea greșelilor și a păcatelor de la Dumnezeu pentru ei. Și aceasta lucrare este plăcută lui Dumnezeu, una care aduce mult ajutor și mângâiere, celor de aici și celor de dincolo.

Pomenește Doamne pe toți cei mutați de la noi ca un bun și de oameni iubitor. Iartă Doamne, miluiește, mângăie, că știi ce grea e viața omului pe pământ, știi câtă nevoie avem de Tine, Părinte, și totuși, ce neputincios este omul, ce departe de tine, cât de mult să chinuie pe pământ. Cunoști firea omului, știi ce neputincioși suntem. De aceea, arata iară și iară mila ta față de cei mutați de aici, și ca un bun, re rugăm în genunchi, nu mai aminti de greșelile lor, iartă, lasă, miluiește, Părinte Ceresc, că omul nu știe ce face.

Iartă, te rugăm.

Din nou în Lavră

Sunt din nou la Sfântul Serghie de Radonaj, în Lavră, bucuros și cu mulțumire către Dumnezeu, pentru că am putut pleca până la Sfinții din Nord. Au rămas și alții de vizitat, printre care desigur este și Sfântul Teofan Zăvorâtul, motiv pentru a merge din nou.

Dar pe Sfântul Ioann de Kronștadt îl cunosc, și l-am iubit din tinerețe. Ca diacon și preot în misiune în eparhia Daciei Felix, la românii pe Valea Moravei, Serbia Centrală, aveam pe bordul mașinii, icoana Sfântului, care mă ducea cu gândul la rugăciune către el care mă întărea în lucrarea pentru Dumnezeu.

A fost de mult, au trecut anii, și aceea mașina cu sutele de mii de kilometri cu ei, dar icoana Sfântului Ioan a rămas aproape, este și acum la bord și în inimă, până la întâlnire…

De aceea, Dumnezeul meu, leagă mă prin dragostea ta, mai mult de ceruri și de tine, ca putreziciunea vremelniciei să-și piardă stăpânirea ei asupra mea. Trimiți te rog pe îngerii tăi în ajutorul meu, că timpul este scurt, și toate în curând se vor termina.

Cuvântul

             

Ce este cuvântul? Noi suntem obișnuiți să-l înțelegem ca un mod de a face contact unii cu alții, de a face un schimb de informații. Dar vedem în Scriptură altfel de lucruri spuse despre cuvânt. „Întru început era Cuvântul și Cuvântul era către Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul.” „Și Cuvântul trup S-a făcut.” „Zis-a Dumnezeu: Să fie lumină, și a fost lumină.” Și orice a spus Dumnezeu prin cuvânt, s-a făcut.”

Dar cuvântul omului ce este? Dacă omul este chipul lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu care poate să ajungă până la asemănarea lui Dumnezeu, și cuvântul omului este o energie. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață ca prin cuvânt de rugăciune să ne apropiem de Dumnezeu. Omul în rugăciune ajunge la starea cuvântului cea mai înaltă, unde cuvântul lui prinde puteri, în Duhul lui Dumnezeu, să înfăptuiască, oarecum așa cum și Dumnezeu a înfăptuit Omul nu este menit să facă și el, să creeze o lume; omul este menit să dezvolte acest chip al lui Dumnezeu din el întru asemănarea deplină. Așa înțelegem noi mântuirea.
Cum înțelegem noi mântuirea? În Biserică noi înțelegem mântuirea ca împărtășire a vieții dumnezeiești. Dumnezeu împărtășește omului viața Sa. Când omul ajunge la această asemănare deplină cu Dumnezeu, de pildă dacă omul ajunge să trăiască și în slavă, și în ocară, și în rușine cu aceeași neclintită dragoste dumnezeiască, stăm la înălțime. De ce? Fiindcă această neclintire a iubirii nu este parte din alcătuirea psihologică a omului, ci o caracteristică dumnezeiască: Dumnezeu nu poate avea vrăjmaș. Cine poate ceva împotriva lui Dumnezeu? Nu se clintește, pentru ca nu este nici mărit de slava pe care I-o dăm noi, nu este nici micșorat de hula pe care I-o aducem noi. Fiindcă El este, și viața Lui este veșnică. Dumnezeu este, și ne cheamă la acest „a fi“ și la această asemenea-veșnicie pe care o are El. Stăm la înălțime, într-adevăr, când ajungem la trăirea oricărei virtuți creștine, înțelese nu într-un sens etic, moral, ci înțelese ca însușirea energiei care trăiește în însuși Dumnezeu.
Care este această energie? Este Cuvântul lui Dumnezeu sălășluind și petrecând în om. Dumnezeu, prin energia cuvântului, încearcă să contacteze pe om. Omul, prin cuvântul rugăciunii, încearcă să răspundă lui Dumnezeu. Omul își arată libertatea lui și libera lui alegere când răspunde lui Dumnezeu prin rugăciune, când poate să spună „Amin” lui Dumnezeu, chemării lui Dumnezeu. Dar ceea ce mântuiește pe om este, iarăși, nu ceea ce face omul, în nepuținta lui, ci ceea ce face cuvântul lui Dumnezeu sălășluind în noi.

( ,,Cultura Duhului” – Ieromonah Rafail Noica )

Serghei Vasilievici Rahmaninov

Compozitor rus. Originile sale imperiale romanesti

(n. 1aprilie 1873, Novgorod, Rusia – d. 28 martie 1943, Beverly Hills, SUA) a fost un compozitor și pianist rus.
A fost una dintre vedetele de concert cel mai bine plătite din timpul său, și unul dintre cei mai influenți pianiști ai secolului XX.

Biografie

În sursele rusești, arborele genealogic al familiei Rahmaninov începe cu Ștefan cel Mare. Se pare că voievodul Moldovei a avut un fiu, Ioan Vecin (Ioan Sused), stabilit la Moscova, a cărui existență nu poate fi probată prin documente (de unde s-a presupus că ar fi fost un fiu nelegitim)[15]. Ioan Vecin a avut doi fii, Ioan Voloh și Vasilii Rahmanin. Familia Rahmaninov descinde din acesta din urmă[16]. O altă versiune, neîntemeindu-se pe fapte veridice, îl consideră pe Rahmaninov descendent al Elenei Voloșanca, fiica lui Ștefan cel Mare căsătorită cu fiul lui Ivan al III-lea cel Mare , Ivan al IV-lea cel Tânăr. Cei doi au avut un fiu, însă acesta a murit în adolescență

https://ro.wikipedia.org/wiki/Serghei Rahmaninov

Pelerinaj și rugăciune la Sfinții Rusiei

Iubiți fii duhovnicesti, ucenici, credincioși,

Stimati urmăritori,

Un video realizat la Sfânta Mănăstire Stavropighiala de Maicii, a Sfantului Ioann de Kronștadt, cu gândul la voi, și cu rugaciuni pentru voi.

Pomelnicele voastre (dvs.) au fost pomenite. Iar acest canal personal cu videouri simple, înregistrate cu telefonul mobil în pelerinagele mele, spre folosul vostru duhovnicesc, are posibilitatea de abonare, pentru a primi altele noi.

Sfinte Ioanne de Kronștadt, mare îndrumător și Sfânt al Bisericii Ortodoxe, mijlocește pentru mine și cei pe care i-am pomenit la a Voastră Sfinție.

Pomenirea numelor din pomelnicele ajunse până în prezent. Act de dragoste în Hristos

Iubiți prieteni, în Hristos,

Numele dvs. (pana aseară ajunse) au fost pomenite în Sfânta Lavră rusă, a Sfantului Alexandru de Neva, (Nevski), Sfântul și minunatul Ocrotitor al orașului Sankt-Petersburg.

La fel, au fost citite (pomenite) numele dvs. către Fecioara Maria, la icoana ei făcătoare de minuni, numita — Kazanskaya; care se afla în biserica – Kazansky Sobor.

Scris de pe smartphone-ul meu

Ierom. Nectarie

Un pomelnic pentru prieteni

Iubiți prieteni,

Mâine plec la Sankt-Petersburg, cu un grup de călugări și mireni din România. O să vă pomenesc în rugăciuni la Sfântul Ioan de Kronstadt și la Sfânta Xenia de St. Petersburg.

A apărut însă o idee bună: Dacă doriți să fie pomeniți și alții dintre ai voștri: familie, frați duhovnicești, prieteni, cunoștințe, alții care au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu și rugăciunile Sfinților;

 • Creăm acest grup pe whatsapp, unde veți putea să lăsați numele lor, cu semnătura voastră la final.
 • Să se scrie toate numele într-un singur mesaj, și nu câte unul câte un singur nume.
 • Să fie fără alte comentarii, care ar crea dificultăți la citire.

Grupul – Pomelnicul electronic rapid aici


Cu respect și dragoste în Hristos,
ierom. Nectarie de la Sfânta cu Apostoli-egala Maria de Magdala, Romania
Sfânta Lavră a Preasfintei Treimi – a Sfântului Preacuvios Părintele nostru Serghie de Radonezh, RossiaTwitter Hierom. Nectarius
E-mail: ieromnectarie@culturaduhului.art

Părintele Elpidie: „Sfânta Împărtăşanie va da putere celor ce nu se vor închina lui Antihrist”

Preluat din Grupul pe WhatsApp „The Holy Lavra – Photos


Preîntampinare duhovnicească. Toate acestea vor veni şi dacă nu vom avea credinţă desăvârşită în Dumnezeu, cine va putea rezista acestor timpuri? Iar încredere desăvârşită ştii ce înseamnă? Cu simplitate, cu smerenie şi pocăinţă, să veniţi să primiţi Sfânta Împărtăşanie. Cei care nu se vor împărtăşi, nu vor putea rezista celor ce vor fi. Sfintele Taine vor avea o asemenea putere în sufletul omului, încât aceştia nu vor putea fi influenţaţi sau manipulaţi nici prin gânduri, nici prin simţiri. Microtehnologia digitală va fi de o asemenea capacitate, încât vor putea afecta până şi mintea omului. Vă daţi seama ce minţi satanice există? Veţi vedea, nu acum, peste puţin! Dar nu vor avea nicio putere asupra omului care va înţelege şi se va împărtăşi. Sfânta Împărtăşanie va răspândi în jurul acelui om o asemenea putere, va fi apărat de îngeri atât de tare, încât Lucifer şi slujitorii săi nu vor putea vătăma cu nimic acel suflet. Şi va trăi acel om cu puţină hrană şi va supravieţui, iar cei ce vor avea de toate… vor muri. Ce vrea Dumnezeu de la noi? Să avem credinţă în El. Nu doar credinţă, ci încredere desăvârşită. Să ne schimbăm viața începând de astăzi, să-L iubim pe Dumnezeu și să alergăm în brațele Lui ca un copil în brațele mamei sale. Şi chiar de va avea vreo supărare, nu va alerga în braţele altei mame. Ce înseamnă asta? Că deşi Dumnezeu ne mai ceartă, pentru a ne ajuta să ne schimbăm viaţa, noi nu trebuie să ne îndepărtăm, ci iarăşi să revenim în braţele Sale. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi”! * (…) ,,Ceea ce va urma, va fi foarte greu. Va urma multă violență împotriva noastră, a celor ce vor să ne transforme în niște pioni. Prin intermediul controlului alimentelor, a aerului, a apei, chiar și a gândurilor noastre și a sentimentelor noastre și a creierului nostru… și spun asta pentru că ceea ce ne pregătesc sataniștii este ceva ce nu își poate imagina nimeni, și totuși acești sataniști și-au imaginat și vor ști cum să manipuleze și să controleze mintea oamenilor. Cum ne vor controla? Și nu mă refer acum la controlul exercitat acum prin televizor sau internet, sau la controlul prin telefonul mobil… (…) ci ceea ce va veni, va fi ceea ce spune și Apocalipsa, pecetluirea oamenilor cu cipuri. Nu vor fi ca aceste cip-uri de azi, astea nu înseamnă nimic… acestea sunt doar o prefigurare a cipului pe care îl va pune Antihristul cui va accepta. Nu vor obliga pe nimeni, dar vor ști ca nu vom putea supravietui fara ele. Citeşte şi: La Washington s-a aprins cel mai mare menorah din lume (video) Acest semn, cum va fi? Această pecete va fi o invenție satanică extrem de complexă, dar pe de altă parte și foarte subtilă, care va funcționa pe două nivele. Primul nivel va fi similar cu antena de satelit prin care putem să recepționăm programe la televizor.Prima oară, vor încerca să ne dea această antenă, pe căi ocolite, în special prin asa zise ,,vaccinuri” vor încerca să ne implanteze nano-echipamente în corp, invizibile cu ochiul liber si care vor juca rolul unui spion. Aceste echipamente vor putea citi și interpreta semnalele corpului uman. Acesta va fi o parte din pecete. Al doilea nivel, va fi un cip extrem de subtil pe care îl vor implanta pe mână sau pe frunte, un nano-cip (nu ca cele pe care le știm acum) care va comunica cu echipamentele pe care le vom avea deja în corpul nostru și care vor funcționa ca un tot unitar, ca un computer și vor transmite informații. Acest dispozitiv, va putea să interacționeze strâns cu materialul genetic al omului, cu creierul și cu sistemul nervos, astfel încât nimeni nu va putea să-l mai scoată. De aceea, cei care vor primi acest semn vor fi robiți de Antihrist. Și cine va înțelege că ceva nu e în regulă, nu-l vor mai putea scoate. Cine va încerca să îl scoată va muri. Aceia care vor primi semnul, vor suferi mai mult decât creștinii. Dar asta nu se va întampla acum. Generația noastră nu va trăi aceste vremuri (vedem totuși în vremea/generația noastră existența nanotehnologiei, impunerea ,,vaccinării” și grăbirea unei dictaturi electronice mondiale – n.n). Urmatoarea generație va vedea aceste lucruri. Să nu vă imaginați însă că Antihrist va reuși să cucerească toată lumea. Nu va fi așa! Foarte multe suflete se vor revolta împotriva Antihristului. Vor fi războaie, prigoane, plângere și mult sânge. Dar, aceia vor fi cei mai mari sfinți ai tuturor vremurilor. Până acum ne gândeam la Sfântul Dimitrie, Sfântul Gheorghe, Sfânta Ecaterina și ziceam: “Doamne, de am fi trăit și noi în vremurile acelea sfinte!” Acum, cei ce-L iubesc pe Dumnezeu, vor avea în față, cu ajutorul lui Dumnezeu, vremuri de mărturisire și posibilitatea de a învinge. Citeşte şi: Sf. Siluan Athonitul despre adevarata libertate Totuși, subliniez, ca să învingă acești oameni care doresc să-L mărturisească pe Dumnezeu și nu vor primi pecetea trebuie să aibă totală încredere în Dumnezeu, să I se încredințeze total lui Dumnezeu ca niște prunci, și așa de mare va fi puterea Harului peste ei, că nimic nu va putea să le facă rău, și nu în ultimul rând, ceea ce îi va întări și îi va apăra cel mai mult, este Sfânta Împărtășanie. Cine nu se va împărtăși, cu credință și cu dragoste, înțelegând că primește Sângele și Trupul Dumnezeu-Omului, acela va suferi mult. Puterea noastră în vremurile eshatologice va fi, pe lângă credința noastră în adevăratul Fiu al lui Dumnezeu, Iisus Hristos, va fi Sfânta Împărtășanie. Și încrederea noastră în Dumnezeu, ne va face una cu El și, Sfânta Împărtășanie ne va da puterea să vedem ceea ce ceilalți nu vor putea vedea. Nu vor putea exista în noi ceea ce sataniștii vor încerca să ne introducă prin înșelaciune, acele nano- dispozitive. Sfânta Împărtășanie va avea o asemenea putere, încât va anihila puterea a ceea ce vor să implanteze (nano-dispozitivul introdus prin ,,vaccinare”, nu pecetea în sine – n.n). De aceea, vă rog, vă implor să vă schimbați atitudinea față de Sfânta Împărtășanie. Sfânta Împărtășanie nu este un premiu pentru virtute, ci este izvorul vieții, este Însuși Iisus Hristos care Se dăruiește celor Care Îl doresc și Îl caută ca și Salvator. Nu vine Hristos să premieze sufletele luptătoare, ci vine ca să întărească sufletele luptătorilor. Citeşte şi: Vlădica Averchie Tauşev – Tâlcuiri la Apocalipsă Împreună cu El vom învinge, împreună cu Duhul Sfânt. Este greșit ceea ce spun cei care gândesc că vor lupta [doar prin forțele proprii, n.n.] să devină buni, smeriți ca să primească Duhul Sfânt. Cine credeți că poate reuși să ducă această luptă împotriva diavolului fără ajutorul iubitului nostru Iisus Hristos? Cu acest ajutor Îl rugăm pe Dumnezeu să ne dea puterea ca, întăriți, noi împreună cu El, să ne luptăm cu diavolul. Și când Dumnezeu vede că Îl rugăm din tot sufletul acest lucru, atunci ne dă Duhul Sfânt ca să ne întărească și să putem lupta. Și, când va vedea că noi luptăm cu inima smerită. ne va acoperi cu toate darurile Duhului Sfânt. Atunci, sufletele noastre se vor sfinți prin Dumnezeiescul Sânge, prin Duhul Sfânt pe care l-am primit prin Sfânta Împărtășanie.

Sursa: Părintele Elpidie: “Sfânta Împărtăşanie va da putere celor ce nu se vor închina lui Antihrist” | Apărătorul Ortodox

Către urmăritorii grupului pe Whatsapp: The Holy Lavra – Photos

Iubiților, din acest loc virtual, suntem puțini și aș dori și fim măcar de o sută de ori mai mulți…

Ce mi se pare important, mie, amărâtului, și de nici un folos omenirii, și totuși, iarăși aș vrea să adaug că eu cunosc firea omului, că de mult timp am luptat cu firea căzută, cu mine și la alții, cu firea umană și cu forțele căzute, am răbdat mult, și din experiență și prin har, am primit de la Domnul o anumită cunoștință despre om, fire, tămăduire, și ceea ce numim salvare. Prin harul lui Dumnezeu și prin experiența ajutat de Duhul Sfânt, am ajuns doctor și duhovnic pentru oameni, cu toate că și acum sunt leneș și nu îndeplinesc bine slujba Domnului…

Ce vreau să vă scriu, ce aș dori să vă spun? Da, un singur lucru, un sfat de toată viața.

Dacă vă gândiți vreodată: ce gândește părintele Nectarie, ce ne-ar sfătui, ce face el și ce ne recomandă nouă? Oricând, acum și peste mult timp, peste ani, și cât suntem în trup. Iată, sfatul meu, pentru voi care ați citit aceste rânduri. Ascultați-l de multe, multe ori, ca acesta e omul, acesta ești tu și eu. Când va amintiți de mine, ascultați acest video, că aceasta învățătură doresc să vă transmit, aceste lucruri să vă învăț, până ele ar deveni obișnuința voastră, modul vostru obișnuit de a trăi, zilnic, în fiecare oră: fără descurajare care este începutul lucrări a răutății.Cu respect și dragoste în Hristos,

ierom. Nectarie de la Sfânta cu Apostoli-egala Maria de Magdala, Romania
Sfânta Lavră a Preasfintei Treimi – a Sfântului Preacuvios Părintele nostru Serghie de Radonezh, Rossia


Scrisoare către Părintele Eftimie: despre problema sectelor în țara Daciei

Frate în Hristos, Părinte Eftimie (Mitra) de la Sf. Schit al Sfinților Români,

Am văzut două trei video-uri trimise de sfinția voastră în acest grup (pe WhatsApp), din care încep să înțeleg problema cu care vă confruntați în aceea zonă a României: minciunile care au început să fie servite poporul ortodox, ca unele variante posibile de credință, care ar fi tot o calea spre viața spirituală și spre viața veșnică.

Aceste credințe false, care-i duc la rătăcire pe creștini, reprezintă un pericol prin faptul că prin aceste „analogii” false îndepărtează pe omeni de Hristos și calea adevărată spre viață.

Aceste variante de credință, care încep să îmbine în sine multe elemente istorice românești, încearcă acum să fie prezentate drept o cale mai scurtă și mai rapidă care nu ar fi foarte departe și diferită de Creștinismul Orthodox, prin care a fost luminat poporul din România, și adus la comuniune cu Tatăl și cu Fiul și cu Sfântul Duh.

Pe lângă încercarea de a se prezenta în țările Europene drept o cale spirituală care duce la Dumnezeu, acum această rătăcire începe să se mascheze în așa fel că să fie primită de creștini. În România ia înfățișări patriotice, strămoșești, la locuri „româno-dacice încărcate cu energie” care îi vor pierde pe mulți care stau departe de Biserică și iți caută spiritualitatea nu în literatura patristică creștină ortodoxă și sfânta scriptură, cum le este cunoscut și mărturisit de Sfânta Tradiție de 2000 de ani, care sunt singurele surse autentice ale spiritualității care pe om cu adevărat îl pot duce la viața veșnică și la fericire – în comuniune cu Tatăl și cu Fiul și cu Sfântul Duh (Marele Sfânt Spirit, Dumnezeu) dar încă și prin încercarea să lege prietenii cu clarul neglijent și cu credincioșii Bisericii care nu participă la Liturghie și nu se Împărtășesc. Va avea oare succes lucrarea acestor spirite necreștine, de mult căzute din comuniunea cerului care acum amăgesc întreaga omenire? Frate iubite, ar fi multe de spus! Și mă bucur că aveți harul și dragoste pentru Domnul nostru să luptați cu aceste spirite mincinoase, anticreștine și pierzătoare de oameni deja răscumpărați de Hristos și luminați prin cunoaștere adevărul vieții viitoare.

Se pare antihristul marele manipulator și aici își arată lucrarea lui: pe unii creștini din România, care au neglijata Spiritualitatea autentică a lui Hristos acum îi duce la alte spiritualități pierzătoare de oameni. Dar despre mulți mincinoși care vor încerca să vină în lume în numele lui, însuși Domnul Iisus a spus că sunt mincinoși și pierzători de suflete. Putem să citim cuvintele Domnului în Sfintele Evanghelii despre acești manipulatori și pierzători de oi ale lui Hristos.


Cu respect și dragoste în Hristos,

ierom. Nectarie de la Sfânta cu Apostoli-egala Maria de Magdala, Romania
Sfânta Lavră a Preasfintei Treimi – a Sfântului Preacuvios Părintele nostru Serghie de Radonezh, Rossia

Pacatul mare sau mic se sterge prin adevarata pocainta

Mărturii din viața monahală | Sfântul Iosif Isihastul

Scrisoarea 21.

Imi scrii indoindu-te de faptul ca pacatul tau ar fi fost iertat. Iata ce spun Parintii despre aceasta.

Fiecare greseala pe care o va savarsi omul, daca se va pocai, pacatul i se va ierta, dar imaginea pacatului va ramane pana la cea din urma suflare. Cand il va lua somnul sau cand nu va mai purta de grija, vrajmasul ii va aduce imaginea in trezvie sau in timpul somnului, pentru a-i intina gandul, pentru a-l face vinovat de pacatele cele evchi sau fie si numai pentru a-i imprastia mintea. Nu vezi pe proorocul David, cand il mustra Natan pentru Batseba ? Striga : ” Am pacatuit inaintea Domnului !” Si proorocul Natan ii spune : ” Domnul a ridicat pacatul de deasupra ta „. A fost iertat, deci, de indata. Cu toate acestea, toata viata lui a fost chinuit de acest pacat. Intai a murit copilul pe care l-a nascut Batseba. Apoi a pacatuit fiul sau fata de fiica lui Tamar. Dupa aceea l-a alungat fiul sau Abesalom … Si toate acestea i s-au intamplat dupa ce a fost iertat de pacat. Desi pacatul se iarta, ramane canonul pe masura faradelegii.

Nu vezi pe Sfanta Teodora din Alexandria, care a trait ca monah ? A pacatuit, a plecat din lume, s-a cait si s-a sfintit. Si totusi, adulterul nu a fost uitat. Atunci cand s-au adus defaimari la adresa ei si a fost alungata, a crescut un copil strain, ea singura stiind numai ca este vorba de o defaimare. Dar si Sfantul Efrem ! Nu a fost bagat in inchisoare pentru ca a furat un vitel, desi era sfant cand a fost inchis ? „Da – i-a spus Domnul – acum nu ai furat, dar cand erai copil nu l-ai legat si a fost prins de o fiara salbatica.”

Prin urmare, desi omul este iertat pentru pacatul sau, ramane imaginea pacatului si lucrarea lui. Tu, deoarece te-ai lenevit in ultimul timp, a ingaduit Dumnezeu sa se intoarca ispita pentru a te trezi. Asa ca , scoala-te si striga : ” Fiul lui David, vreau sa vad ” si se va arata Iisus, Datatorul de lumina, trimitandu-ti lumina pocaintei si a cunostintei dumnezeiesti.

Fiul meu, nu ma intristez pentru cele trecute, ci ma bucur pentru cele viitoare. Cel mai mic se binecuvinteaza de catre cel mai mare, iar pacatul mic sau mare se sterge prin pocainta cea adevarata. Deci nu te uita inapoi, ci tinde spre cele viitoare.

Ma bucur foarte mult, fiul meu, ca ceri mereu sa inveti. Aceasta este marturie buna. Cand cineva cauta sa invete ceva trebuie sa si infaptuiasca din ceea ce invata. Nu se poate altfel. Dar chiar daca nu reuseste sa infaptuiasca nimic, stie macar ca sunt altii care lucreaza. Rusinat de aceasta, se va smeri si va cere de la Dumnezeu sa trimita peste el mila Sa cea bogata si sa-l intareasca. In felul acesta va ajunge si el in randul celor care reusesc sa lucreze virtutea.

Scrisori

Fiică,

Totul este ascuns în Voia lui Dumnezeu care ți-a fost descoperită. Totul este în iubire de Hristos și împlinirea poruncilor Lui. Dar tu,fiică, nu ai primit voia lui Dumnezeu pentru tine, deci va trebui să trăiești mai departe,până vei cunoaște, din experiență, că omul a fost gândit ca o ființă dependentă de comuniunea cu Creatorul său, și nu ca una independentă, de sine, asemeni unui lup din pădure. Dumnezeu, însă, dă libertate ființelor sale, ca să vadă, să înțeleagă, să aleagă…

Dacă pe mine m-ai fi ascultat, că ai vorbit cu mine și ai auzit multe, dacă ai fi ascultat sfaturile mele, ai fi acum, deja după atâta timp , foarte bine. Ai fi găsit calea și te-ai simți sigură, purtând crucea acestei vieți spre creștere duhovnicească și dezvoltare. Dar dacă gândești doar lumește, doar la dezvoltarea personală și la succesul în carieră, ajungi nemulțumită, fără răspunsuri, învinuindu-i pe duhovnici și pe Dumnezeu pentru greutățile acestei vieți…

Nici acum ,fiică, cu toate că nu ești înțeleaptă, nu te resping, dar va trebui să-ți amintești și să împlinești tot ceea ce ți-am indicat să faci. Așa, schimbându-ți viața și crescând duhovnicește, totul se va schimba. Și aceasta se numește adevărata dezvoltare personală. Altfel, soră, vei vedea ce grea este viața oamenilor pe pământ și ce nefericiți sunt,cu toate câte au și câte întreprind.

Vorbesc astfel,pentru că sunt duhovnic și nu manager! Nu te mira. Și, deoarece chemarea mea nu este să rezolv doar unele probleme mici, ci prin harul care îmi este dat, să rezolv întrebări ale vieții, probleme mari ale ființei lui Dumnezeu: Omul.

Vrei să fii bine? Ascultă de părinții, care te pot crește. Tine-te aproape de Biserică și de Hristos. Fără Hristos cel Înviat din morți, în lumea aceasta totul ar fi un non-sens. Creșterea Duhovnicească este un proces lung și cere încadrarea ta – în planul lui Dumnezeu pentru tine.


Cu respect și dragoste în Hristos,

ierom. Nectarie de la Sfânta cu Apostoli-egala Maria de Magdala, Romania
Sfânta Lavră a Preasfintei Treimi – a Sfântului Preacuvios Părintele nostru Serghie de Radonezh, Rossia


 

Răspunsul fiicei duhovnicești

Am înteles Părinte, o să merg la Părintele V. I. (preotul din București care a fost indicat – nota edit.) si o sa ma spovedesc, împărtășesc si toate cele necesare sufletului.

Imi doresc ca Dumnezeu sa imi dea l cale frumoasa de străbătut în viata prin Iubirea față de Sa de oameni. De-alungul timpului nu i-am cerut bogății lumesti, ci doar un loc de munca stabil, unde sa imi placa ceea ce faci si sa fiu apreciată pentru munca mea. Si de acum încolo imi doresc la fel, dar si o familie binecuvantata. 

Nu o sa il mai Invinovatesc pe El pentru tot ce se intampla, si o sa incerc sa fac ascultare cat pot eu de bine. 

Eu stiu ca toate de la El sunt, doar ca uneori nu mai am rabdare. 

Domnul sa imi dea răbdare și ochi sa pot vedea bogățiile Lui.

Despre Învierea Fiului lui Dumnezeu

Adevărat a Înviat,Domnul nostru Iisus Hristos și a umplut inimile tuturor oamenilor credincioși și pe ale noastre până astăzi, de bucurie, nădejde – în așteptare bună și plină de sens profund.

Așadar,se cade nouă să trăim nu ca oamenii muritori, pierduți în cele vremelnice, ci ca unii care au primit viață în avans de la Tatăl Ceresc. De la Fiul, nu de la orice om-filosof muritor, ci de la unul care nu moare, am primit învățături (filosofie) cerești după care să viețuim. Și încă ce am primit? Am primit putere și har prin Duhul Sfânt ca să viețuim plăcut lui Dumnezeu care este în Treime lăudat.

Așa,făcându-L noi cunoscut pe Dumnezeu în mijlocul lumii: pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, ne salutăm cu salutarea mare de origine îngerească: ,,De ce îl căutați pe cel Viu între morți?A înviat!Nu este aici.”

Adevărat a Înviat,Domnul nostru și a bucurat sufletele noastre,de oameni, necăjite și deznădăjduite!

Adevărat a Înviat, Hristos și-a adus viață și bucurii duhovnicești tuturor!
Cu respect și dragoste în Hristos cel înviat din morți
,

ierom. Nectarie de la Sfânta cu Apostoli-egala Maria de Magdala, Romania
Sfânta Lavră a Preasfintei Treimi – a Sfântului Preacuvios Părintele nostru Serghie de Radonezh, Rossia


Salutarea noastră duminicală: Hristos a Înviat!

În Hristos iubiți,

Ce ar fi această viață pământească fără Învierea lui Hristos? Oare, nu ar fi o amărăciune, un non-sens, nu ar fi o continuă chinuire, dacă nu am ști că ne este dăruită viața veșnică, că nu trăim ca să murim, ci ca să trăim!?

De aceea,a fost dusă vestea cea bună – evanghelică – la toate marginile lumii, despre viețuirea lui Dumnezeu–Fiul printre oameni, despre învățătura Lui adusă din ceruri, despre umilirea Lui de bună-voie și rușinoasa moarte, dar și despre glorioasa Înviere din morți și despre nedescrisa Înălțare și șederea de-a dreapta Tatălui!

Și acum ce va fi mai departe? Au trecut două mii de ani! Ce urmează? Unde e credința în El? întreabă unii fără de credință. Mai departe: trăirea după învățătura Lui cerească și poruncile lui Hristos, pentru că timpul e scurt! Iar după aceea urmează a doua și întru-tot înfricoșătoarea, glorioasă venire! Venire, ca a nimănui până acum: pe norii cerului! Și de ce? Pentru că a fost omorât Creatorul și va trebui să judece omenirea! Să judece, să pedepsească, iar pe cei care au revenit la „omenie”, s-au botezat spre iertarea păcatelor, și au trăit cum le-a poruncit, acestora să le răsplătească, să-i cinstească!

Așadar, Hristos a Înviat! Și ar mai fi o salutare apostolică, care a fost neglijată, pentru că apostolii aveau mare credință și puteau așa să salute: Treacă lumea și vină harul!

Biserici Ortodoxe Locale în Occident

Desigur, că vor trebui în viitor să existe Biserici Ortodoxe Locale Canonice, multinaționale, multiculturale, multilingvistice, în tot Occidentul, pentru omul occidental aceasta e o normalitate. Întrebarea e doar: care-i calea corectă în realizarea acestei necesități spirituale? Și aceasta ar trebui să-i preocupe pe Primații Bisericilor, pe Mitropoliții și Episcopii din Sinoadele Bisericilor Canonice Ortodoxe.

Preotul şi ministrul | O întâmplare tristă

Am preluat această postare de la credincioase dintr-un grup pe WhatsApp.


Un ministru a chemat un preot să-i sfinţească casa. Preotul a venit, a făcut slujba, după care a fost invitat să binecuvinteze masa pregătită pentru această ocazie. Deşi era vineri, pe masă erau cărnuri şi alte mâncăruri de dulce.
– Să mă iertati, a spus părintele, dar fiind zi de post, nu pot binecuvânta decât ce e de post.
– Ce vorbă e asta? s-a supărat ministrul. Hai, binecuvântează toate, că ne supărăm. Ei, comedie, nu am chemat un altul mai deştept! Aici nu e masă obişnuită, părinte, aici suntem oameni cu greutate. Binecuvântezi, sau pleci de aici?
– Iertaţi-mă, plec, a spus părintele, strângându-şi epitrahilul.
– O să vezi tu cât de curând ce răsplată o să primesti pentru gestul ăsta a spus ministrul, simţindu-se jignit.
Într-adevăr, peste câteva zile, părintele a fost chemat la episcopie şi a fost mutat la altă parohie, mult mai mică. Nu i-a fost greu să înţeleagă pricina mutării sale. Dar, mulţumindu-I lui Dumnezeu pentru toate, părintele a plecat, având încredinţarea că nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu.
Peste un an de zile, la alegeri, partidul ministrului a obţinut voturi puţine, şi ministrul a revenit la funcţia pe care o avusese mai înainte: director de spital.
Peste alt an de zile, pe când se afla în concediu, a izbucnit un incendiu în care copilul său cel mic şi-a pierdut viaţa.
În faţa sicriului, fostul ministru stătea şi plângea:
– Oare cu ce Te-am supărat, Doamne, cu ce?
Din rânduiala lui Dumnezeu, la înmormântarea aceea fusese chemat să slujească tocmai preotul pe care ministrul îl prigonise, căci parohul din cartier plecase de urgenţă din oraş.
Preotul a ţinut slujba, smerit. A plecat imediat după ce a ţinut un scurt cuvânt, pentru că nu voia să îl pună într-o situaţie delicată pe fostul ministru.
Comportamentul său l-a ajutat pe cel care mai înainte îl prigonise să îşi înţeleagă greşeala. Şi-a dat seama că în viaţă toate sunt trecătoare şi că important este un singur lucru: ascultarea de Dumnezeu, oricât de grea ar fi această ascultare. A înţeles cât de creştineşte se purtase părintele atunci când refuzase să sfinţească bucatele de dulce în post. A înţeles că niciun compromis nu are urmări bune. Că urmări bune au numai faptele bune. Mai mult chiar, el a încercat să determine transferul părintelui la postul iniţial. Pentru că nu mai era ministru, şi nu mai avea aceeaşi greutate în ochii celorlalţi, a avut mult de furcă pentru a-şi împlini dorinţa. Dar, în cele din urmă, a reuşit.
După ce părintele a început să slujească din nou în vechea sa parohie, directorul spitalului l-a chemat din nou să îi facă sfeştanie:
– Vă rog din tot sufletul, părinte, să mă iertaţi pentru răul pe care vi l-am făcut. Vă rog să veniţi din nou la noi, că vă avem ca pe un sfânt. Soţia mea de la început a zis că semănaţi cu Hristos la înfăţişare şi la moralitate.
– De iertat, v-am iertat. De semănat cu Hristos la chip, aproape toţi bărboşii seamănă puţin. Cât despre moralitate, niciun om nu se poate compara cu Hristos. Ştiu că, dacă aş veni la voi, m-aţi trata ca pe un sfânt. Tocmai de aceea nu voi veni. Sau poate voi veni peste multă vreme, când nu o să mă mai ţineţi de sfânt. Că aşa, să mă ridicaţi în slăvi, şi de acolo să mă doboare diavolul, nu îmi este de folos. Să îmi lăsaţi totuşi un pomelnic, să vă pomenesc. Şi vă mai spun încă o dată: de iertat, v-am iertat. Dar aveţi grijă cum trăiţi, ca să vă ierte şi Dumnezeu…


Sursa: Grupul pe WhatsApp Photos. By Mihaela Stauciuc |
Danion Vasile | Patericul Mirenilor, Pilde pentru secolul XXI

Canonul Sfintei Împărtășanii | Autori

Ierom. Nectarie | Canonul Sfintei Împărtășanii, Studiu Theologico – Liturghic

Sfântul Antioh Pandectul

Unul dintre marii Cuvioși ai Palestinei creștine: Sfântul Antioh Pandectul, monah din Lavra Sfântului Sava cel Sfințit. Una dintre rugăciunile lui a fost cuprinsă in pravila de seară a fiecărui creștin, iar o alta în rânduiala Pavecerniței, – dovadă a marii prețuiri de care s-a bucurat, ca trăitor și ca scriitor, din partea Bisericii Sobornicești.60 Rugăciunea alcătuită de Sfântul Antioh sunt : o Rugăciune către Domnul Iisus Hristos din prima parte a canonului Sfintei Împărtășanii. Această rugăciune ,, Și ne dă nouă, Stăpâne (…), a Sfântului Antioh urmează în Canonul Sfintei Împărtășanii precum și la Pavecerniță imediat după rugăciunea lui Pavel Everghetinosul ,,Nepătată, neîntinată, nestricată, fără prihană, curată Fecioară (…).

Nu deznadajdui; cu toti se intampla la fel

Mărturii din viața monahală | Sfântul Iosif Isihastul

Iubiților,

Suntem deja la citirea scrisorii a douăzecea,a Sfântului Cuvios Părintele nostru Iosif Isihastul, care sunt actualmente în monahismul ortodox printre cele mai citite materiale.
Gheron Iosif, sau acum Sfântul Iosif Isihastul, este un om care întru-totul a urmat poruncilor Domnului Iisus Hristos. Și din acest motiv toate scrierile lui sunt unele care ne atrag și ne bucură, care ne fascinează, iar aceasta este lucrarea harului; este dragostea lui către Dumnezeu și maica Domnului, și este harul „rămânerii în dragostea Domnului către om”, stare harică cerească,din care dăruiește în scris din abundență fiilor săi duhovnicești și care, tot în scris, este resimțită și de noi amărâții, triștii, și împătimiții după cele vremelnice: slava, cinstea, egoismul și iubirea de sine etc.
Dar când vorbește Sfântul Apostol Pavel despre cinstea și slava la care suntem chemați la ce se referă, dacă nu la cele veșnice, cerești, care trebuie căutate…?
ierom. Nectarie

Scrisoarea a 20-a 

Ma doare sufletul si nori grei acopera inima mea. Mintea mea se opreste si inima mea tace iar mana imi este amortita din pricina ta. Sunt nedumerit si ma minunez cum de nu poti sa te silesti un pic.

Ah, daca ai si putut vedea durerea mea si lacrimile mele pentru tine ! Si cat sunt de nelinistit pana cand voi auzi ca te-ai ridicat si ai biruit pe vrajmas. Pentru ca nu esti tu cel care face aceste lucruri, ci cel viclean, razvratitul de diavol – Dumnezeu sa-l piarda o data pentru totdeauna !

Curaj, fiul meu. Ridica-te. Manie-te impotriva celui ce ispiteste, stiind ca el este cel care a nascocit tot viclesugul acesta. Nu te lasa. Lupta impotriva lui. Cand iti aduce in minte chipul acela, ia un bat si loveste-te tare peste fluierele picioarelor, ca sa piara pofta cea trupeasca. Ai sa plangi de durere, dar in felul acesta va disparea amintirea chipului din mintea ta. Vor disparea imaginile si inselaciunea imaginatiei.
Sa te temi mult de aceasta ispita, fiul meu. Pentru ca aduce murdarirea sufletului. Acest necurat trebuie batut fara mila. Aici, toti ucenicii mei tineri au un bat la capataiul lor si numai ce le vine gandul cel trupesc incep a se lovi ! Numai asa dispare pofta si immugureste sufletul. Alt medicament nu exista. Rugaciune, post si bataie. Astfel, mintea se curata si sufletul va intra usor in stare de rugaciune. Se inmoaie inima si primesti indrazneala in timpul rugaciunii.

Vedeți imaginea sursă

Nu deznadajdui : cu toti se intampla la fel. Este razboi al ispitelor si va trece. Pentru ca te-ai luptat impotriva lui la inceput, acum, intrucat s-a micsorat zelul tau, el vrea sa castige terenul pierdut. Dar tu nu te lasa. Ridica-te, caieste-te si plangi.

Nu-ti aduci aminte de fratele acela care zicea demonului : ” Chilia mea este ca o fabrica : trimiti un glonte, un glonte vei primi „. Deci lupta-te cu indarjire impotriva patimilor tale si in curand, cu ajutorul lui Dumnezeu, vei fi izbavit.

Trebuie insa, mai intai, sa intelegi care este cauza ispitei. Acest lucru ti s-a intamplat deoarece ai lasat in mintea ta ganduri impotriva staretului si a obstii si a fratilor. Diavolul, ca mare mestesugar in cele viclene, aduce ura impotriva staretului si a fratilor, pentru ca sa rupa legatura dragostei. Aduce gand de dispret fata de cei ce traiesc in virtute, pentru a-i face sa inceteze rugaciunea. Pentru ca rugaciunea celor multi il leaga si-l face neputincios. Dea ceea cauta in orice fel si cu orice pretext sa-i izoleze pe cei credinciosi si sa-i separe de adunarea fratilor. Dupa aceea ii stapaneste si face cu ei ce vrea. Trebuie sa intelegi ca toate acestea sunt viclenii ale celui rau. De aceea, nu trebuie sa asculti ce-ti sopteste in gandurile tale. Ai grija sa nu te scoata din randuiala si din canonul tau, pentru ca atunci esti pierdut. Sa nu dai nici o sansa asteptarilor lui.

Astept sa-mi faci bucuria spunandu-mi ca l-ai plesit chiar peste fata. Eu voi pune acum pe toti fratii sa faca rugaciune pentru ca sa primesti putere de sus, desi eu nu incetez niciodata a ma ruga pentru tine. Acum o vom face impreuna. Tu poarta de grija celorlalte si nu deznadajdui.

Primeste aceste metanii, roaga-te si vei primi putere. Iubeste pe parintele staret si pe frati si nu te mai amari pe nedrept din cauza lor. Dragostea este, cu adevarat, mai puternica decat orice mestesug si putere ale vrajmasului.

Orice s-ar intampla, nu lua in seama nimic, din moment ce nu esti tu vinovatul. Nici tu nu i-ai deranjat pe aceia si nici aceia pe tine, ci ispita, care ne lupta pe toti si le amesteca pe toate, deoarece aceasta este lucrarea ei. Astazi ai fost tu ispitit, maine va fi altul si poimaine altul, intrucat ispititorul totdeauna va fi prezent in aceasta viata.

Dar iarasi spun si te rog sa iei seama la cuvantul meu : impreuna vom merge in Rai. Si daca nu reusesc sa te iau si pe tine, nici eu nu voi putea sa fiu acolo. Ia aminte din cuvinte marimea dragostei in Hristos Iisus Domnul nostru.

Sub ocrotirea Sfântului Preacuvios Serghie de Radonej

Încă din pântecele maicii tale ai primit de la Dumnezeu înțelepciune ca să proslăvești pe Preasfânta Treime. Și întărit în credință și dragoste, ai ridicat un locaș minunat în numele ei, unde ai adunat o mulțime de călugări, pentru aceasta credincioșii ți se închină cântând:
Bucură-te, cel ce ești mare cinstitor al Sfintei Treimi;
Bucură-te, că turma ce ai adunat-o spre mântuire ai îndreptat-o.
Bucură-te, ca cel ce ești pastor și mielușel cu chip cinstit;
Bucură-te, cel ce ești îndreptătorul credinței și chip al blândeților duhovnicești.
Bucură-te, cel ce ești lăcaș curat și fără prihana a celor sfințite;
Bucură-te, că încă din viață te-ai învrednicit a vedea pe Preasfânta Născatoare de Dumnezeu însoțită de doi apostoli.
Bucură-te, cel ce te-ai învrednicit în timpul Sfintei Liturghii de a sluji cu îngerii;
Bucură-te cel ce-n timpul Sfintei Liturghii că-ntr-o pară de foc ai stat.
Bucură-te, cel ce te-ai împărtășit cu acel foc dumnezeiesc intrat în potir;
Bucură-te, că te-ai învrednicit cu îngerii a vorbi.
Bucură-te, cel ce ești plin de tot binele;
Bucură-te, cel ce ești păzitor al curăției sufletești și trupești.
Bucură-te, Serghie, grabnicule ajutător și de multe minuni făcător!

Sinodul Bisericii Ortodoxe Române va trimite o delegație la Amman, Iordania

Deciziile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române:

„În legătură cu invitația Preafericitului Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, adresată Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române de a participa, în perioada 25-27 februarie 2020, la întâlnirea fraternă de la Amman, Iordania, «Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a reiterat hotărârea sa nr. 3668, reluată în hotărârile nr. 9156/2018 și nr. 180/2019, și anume ca Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Moscovei să reia dialogul pentru a ajunge, cât mai curând posibil, la o soluție, în problema autocefaliei Bisericii Ortodoxe din Ucraina, pentru a nu se adânci polarizarea celor două tabere adverse: una a Bisericilor Ortodoxe pro-Constantinopol și cealaltă a Bisericilor Ortodoxe pro-Moscova.

De asemenea, Sfântul Sinod a precizat că este de acord cu acordarea autocefaliei întregii Biserici Ortodoxe din Ucraina (nu doar a unei părți), însă aceasta se poate realiza numai prin înțelegerea dintre Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Moscovei și prin consens panortodox.

Iar, pentru a nu se interpreta că întâlnirea de la Amman, inițiată de Patriarhia Ierusalimului, ar fi o Sinaxă a întâistătătorilor Bisericii Ortodoxe, la respectiva întâlnire fraternă la care se vor discuta modalități de reconciliere și de restabilire a comuniunii euharistice între unele Biserici Ortodoxe autocefale surori, Sfântul Sinod a hotărât ca Biserica Ortodoxă Română să nu fie reprezentată de Patriarhul României, ci de o delegație a Patriarhiei Române.

Această participare a Bisericii Ortodoxe Române la întrunirea fraternă de la Amman este motivată de faptul că toate Bisericile Ortodoxe autocefale au responsabilitatea de a conlucra pentru menținerea, apărarea și promovarea unității dogmatice, canonice și euharistice ortodoxe, potrivit Evangheliei lui Hristos și Sfintelor Canoane Ortodoxe».”

Canonul Sfintei Împărtășanii | Autori

Ierom. Nectarie | Canonul Sfintei Împărtășanii, Studiu Theologico – Liturghic

              Sfântul Chiril al Alexandriei (+ 444)

                      S-a născut în Alexandria, în anul 370. Studiile și le-a făcut la școala din orașul natal.57Sfântul Chiril al Alexandriei a fost Patriarh al Alexandriei pe vremea când aceasta era la apogeul influenței și puterii sale în sânul Imperiului Roman. Sfântul Chiril a fost un scriitor prolific, el fiind și protagonistul principal al controverselor hristologice din secolele al IV-lea și al V-lea. A fost figura centrală a Sinodului de la Efes din 431 care a culminat cu îndepărtarea lui Nestorie din scaunul de Arhiepiscop al Constantinopolului. Sfântul Chiril este unul din Părinții Bisericii faima sa în lumea ortodoxă aducându-i numele de „Pecete a tuturor Părinților”.58

                      Rugăciunea alcătuită de Sf. Chiril și cuprinsă în canon este Rugăciunea a IV-a de mulțumire , după Dumnezeiasca Împărtășanie

Opera

 • Lucrări exegetice,
 • Lucrări apologetice
 • Lucrari dogmatico-polemice
 • Omilii
 • Epistole


54 Ieromonah Teofan Mada, Viața în Hristos după Sfântul Ioan Gură de Aur, Editura Agnos, Sibiu – 2007, p.19.

55 Arhid. Prof. Dr. Constantin Voicu, Patrologie vol. II, p. 141

56 Ieromonah Teofan Mada, Viața în Hristos după Sfântul Ioan Gură de Aur, p. 22.

57 Arhid. Prof. Constantin Voicu, Patrologie, vol. II, p.61

58 Chiril al Alexandriei, Orhodox wiki, 24, 04, 2016, http://ro.orthodoxwiki.org/Chiril_al_Alexandriei

59 Arhid. Prof. Constantin Voicu, Patrologie, vol. II, p.66-70

„Lucrarea minții”

Sbornicul – Culegere despre rugăciunea lui Iisus

Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţi
şi din îndrumările oamenilor încercaţi,
care au pus rugăciunea în lucrare…

                      Învățătură Tainică

                      Se pare că e un lucru simplu, dar dacă nu-l cunoşti, poţi osteni cu sudoare mult de tot şi, cu toate acestea să nu ai decât foarte puţine roade. şi încă şi asta se împlineşte după însuşirile lucrării trupeşti. O astfel de lucrare e mai uşoară şi de aceea, ea atrage; pe câtă vreme cea lăuntrică e mai anevoioasă şi de aceea respinge. Dar cel ce s-a legat ca de ceva material, se materializează, se răceşte, ajunge şi mai neclintit şi, ca urmare, se depărtează din ce în ce mai mult. şi de aici se întîmplă că unul ca acesta încă de la început, va lăsa câte ceva din cele lăuntrice sub pretextul că nu li s-a împlinit vremea, încă nu le-a venit sorocul să rodească, iar mai tîrziu, uitându-se în urmă el descoperă că sorocul a trecut şi în locul pregătirii, el a ajuns cu totul nepotrivit pentru ele. Cu toate acestea, nici cele din afară nu trebuiesc părăsite; sunt şi ele reazim celor lăuntrice; că atât unele cât şi altele trebuiesc să meargă mână în mână… Este vădit doar, că preferinţa este pentru cele dintâi, fiindcă noi trebuie să slujim mai întîi pe Domnul cu duhul şi se cuvine să ne închinăm Lui în duh şi adevăr. şi unele şi altele trebuiesc să fie într-o supunere reciprocă, după vrednicia lor anumită, fără să se asuprească una pe alta şi fără o despărţire silită.

                      Lucrul cel mai de seamă pe care ei (Sfinţii Părinţi) l-au căutat şi ceea ce au învăţat ei, este să înţeleagă zidirea duhovnicească şi să ştii s-o ţii. Cine va ajunge aici nu-i va mai rămâne decât această singură regulă: păstrează-te înlăuntrul tău, aibi o tainică învăţătură în inimă. Învaţă-te aducerea aminte de Dumnezeu, pomenirea morţii, amintirea păcatelor, prihănirea de sine, adică descoperă mereu acest subiect şi despre el vorbeşte neîncetat lăuntrului tău – de pildă: la cine mă voi duce; sau – vierme, iar nu om. Acestea şi cele asemenea lor, săvârşite cu luare aminte şi cu simţire, este o tainică învăţătură.

Sub ocrotirea Preasfintei De-viață-făcătoarei Treimi

Văzându-Te pe Tine Isaia pe scaun înalt şi preaînălţat a zis: O! ticălosul de mine, că om fiind şi buze necurate având, am văzut pe Domnul Savaot cu ochii mei; iar când cărbunele cel de foc purtat de înger s-a atins de buzele lui, cu curăţie Te laudă pe Tine, Tatăl şi Fiul şi Sfântul Duh, pe Unul Dumnezeu. Deci, o, Preasfântă Treime arde cu focul Dumnezeirii Tale spinii fărădelegilor noastre celor multe, ca să cântăm Ţie cu inimă curată: Aliluia!