• Spiritual life

  „Din experiența sfinților”

  La sfântul Siluan putem citi despre sensul creării noastre: „Ca să trăim veșnic cu El și să fim fericiți”. Aflăm că Domnul este bucuria și veselia noastră, că El vrea să trăim cu El și în El, și El să trăiască cu noi și în noi. Dar noi suntem obișnuiți să trăim singuri, singuri noi cu noi, singuri noi în noi, și când egoismul, narcisismul și pasiunile (Viciu, patimă distrugătoare, lat. Passio, slav. patimă) ne îndepărtează de Creatorul nostru, atunci „ne predăm pe noi înșine chinului, jalei, urâtului…” Însă, omul mândru, și toți suntem cuprinși de mândrie de la Adam încoace, se teme de reproșuri, se teme să fie corectat…

 • Spiritual life

  Bucură-te!

  Condacul al 6-lea Acatist Sfintei Mironosițe Maria Cu darul Tău, Hristoase Împărate, cele neputincioase se vindecă şi vasele cele slabe se fac tari. Că mironosiţele femei lângă Crucea Ta cu bărbăţie stau şi darul Crucii fără de frică tuturor îl vestesc; şi iară cete de femei înţelepte, sârguindu-se a se asemăna cetelor îngereşti, cu trezvie de-a pururea strigă Sfintei Treimi: Aliluia! Icosul al 6-lea Căutând a te lumina cu lumina cunoştinţei de Dumnezeu celei adevărate, când ai văzut pe Dumnezeu pe cruce răstignit, minunată Marie, lăcrimând ziceai: „Cum Viaţa acum de voie moarte primeşte?”. Noi dar, ştiind slăvită luminarea ta prin darul Sfântului Duh, strigăm ţie acestea: Bucură-te, că pe…

 • Spiritual life

  Bucură-te!

  Condac 8: acatist Sfântului Nectarie de Eghina Străine minuni, Părinte, izvorăsc din mila ta cea mare și îi ridică pe cei aflați în dureri. De aceea, și la sfânta ta mănăstire, fără încetare sosește mulțime de lume, cerând vindecarea și izbăvirea de boli, cântând neîncetat: Aliluia! Icos 8: Liman izbăvitor, în insula Eghina, este mănăstirea ta, Sfinte. Aici, sufletele monahiilor le-ai condus duhovnicește spre mântuire și le-ai îndreptat cu înțelepciune spre Hristos. Pentru aceasta, neîncetat se vor ruga, către tine zicând: Bucură-te, a minții sfântă lucrare; Bucură-te, ocean de răbdare; Bucură-te, chip viu al smereniei; Bucură-te, tezaur sfânt al curăției; Bucură-te, candelă a nevinovăției și chivot al nepătimirii; Bucură-te, locaș…

 • Spiritual life

  Bucură-te!

  Condac 6: Acatist sf. Serghie de Radonesh În întreaga lume se vestesc nevoințele tale, căci cu postul și privegherea, ți-ai plinit mântuirea sufletului, și urând toate cele ale lumii acesteia în locașurile cerești te-ai sălășluit, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 6: Ca unui luminator al Rusiei care a strălucit în biserica lui Hristos prin faptele sale și ca unui fierbinte rugător, noi cu bucurie îți cântăm așa: Bucură-te, cel ce viețuirea îngerească ne-ai arătat; Bucură-te, cel ce poftele păcatului le-ai lepădat. Bucură-te, chip de smerenie adevărat; Bucură-te, cel ce a răbda ne-ai învățat. Bucură-te, mare învățător al mântuirii; Bucură-te, îndreptătorul păcătoșilor. Bucură-te, cel ce poruncile lui Hristos cu bucurie ai…

 • Spiritual life

  „Din experiența sfinților”

  Sfântul Cuviosul Părintele nostru Siluan Athonitul Luminaţi prin Botez, oamenii cred în Dumnezeu, dar sunt unii care îl şi cunosc. E bine să crezi în Dumnezeu, dar să cunoşti pe Dumnezeu, iată fericirea. Desigur, şi cei ce cred sunt fericiţi, după cum a zis Domnul Apostolului Toma: „Pentru că M-ai văzut şi M-ai pipăit, crezi, dar feri­ciţi cei ce n-au văzut şi au crezut” [In 20, 29]. Dacă vom fi smeriţi, atunci după iubirea Lui, Domnul ne va face cunoscute toate, ne va descoperi toate tainele, dar vai nouă dacă nu ne smerim, ne mândrim şi, căzând înslava deşartă, ne golim şi ne chinuim şi pe noi înşine şi pe ceilalţi. Deşi e milostiv, pentru mândrie…

 • Spiritual life

  Epilog

  Gheron Iosif Isihastul Fiule, toate acestea pe care ti le-am scris, sa le ai neincetat in mintea si in inima ta. Si sa cunosti bine ca inceputul caii celei curate a lui Dumnezeu, si venirea tuturor bunatatilor, este sa cunoasca omul neputinta sa. Iar pentru a-si cunoaste neputinta, trebuie sa treaca prin multe si mari ispite, mai mari decat Puterile lui. Fara a avea aceste ispite peste puterile firii lui, nu este posibil sa cunoasca slabiciunea firii. Si dupa ce-si cunoaste neputinta, pe toate le va cunoaste si toate vor fi date in mainile lui. Atunci, este aproape si adevarata smerenie. Impreuna cu aceasta vine si rabdarea, te cuprinde si…

 • Spiritual life

  „Biserica Ortodoxă și ecumenismul”

  La mijloc este o mare taină, cea mai mare din toate lumile noastre: Hristos și Biserica (Efeseni 5:32). Neamul omenesc nu are minte și cuvînt îndeajuns spre a înfățișa fie și aproximativ această prea-sfîntă și prea-mare taină. Hristos e totodată Dumnezeu-Cuvîntul și om, Dumnezeu-Cuvîntul și Biserica, Dumnezeu- Cuvîntul cu trupul în ceruri și în trupul Său, Biserica, pe pămînt. Oare nu este aceasta o mare taină? Mădularele Bisericii alcătuiesc un organism, un trup, și cu toate astea fiecare rămîne o persoană osebită. Oare nu este aceasta o mare taină? În Biserică totul este sobornicesc, și totuși totul este personal; fiecare trăiește în toți și toți în fiecare, și totuși viața…

 • Spiritual life

  Bucură-te!

  Condacul al 5-lea Acatist Sfintei Mironosițe, egală cu Apostolii, Maria de Magdala Ca o stea cu dumnezeiască mergere urmând lui Hristos, slăvită Maria Magdalena, te-ai arătat între mironosiţe. Împreună cu acelea stând acum şi pururea înaintea Sfintei Treimi, adu-ne şi pe noi împreună cu cetele cele sfinţite, prin rugăciunile tale, luminându-ne calea cea întunecată a vieţii noastre, pentru a-I striga cu bucurie lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 5-lea Văzând, Sfântă Maria Magdalena, pe Hristos Dumnezeu pe cruce răstignindu-Se, minunată bărbăţie ai arătat; că mulţi dintre ucenici au lăsat pe Învăţătorul lor, iar tu, cu dumnezeieştile Lui învăţături neîncetat aprinzându-ţi sufletul şi cugetul, ai biruit neputinţa firii femeieşti şi aşa ai…

 • Spiritual life

  Bucură-te!

  Condac 5: Acatist Sfântului Preacuviosului Serghie de Radonej Ca o stea luminoasă te-ai arătat multora, îndreptând pe toți cei rătăciți către cereasca împărație ca împreună să slăvim pe Dumnezeu, cântându-I: Aliluia! Icos 5: Văzând că-n lumea aceasta toate sunt deșertăciune, ostenindu-te pentru cele nestricăcioase, ai plăcut Bunului Dumnezeu și te-ai învrednicit a sta în fața înfricoșătorului Său Prestol, pentru care noi îți strigăm așa: Bucură-te, că-n lăcașul Cerescului Stăpân locuiești; Bucură-te, căci ca-ntr-o oglindă în Domnul strălucești. Bucură-te, căci pentru cei care-ți cer ajutor la El mijlocești; Bucură-te, al creștinilor aflați în lupte biruitor. Bucură-te, al Rusiei mare apărător; Bucură-te, al necăjiților mângâietorule. Bucură-te, tămăduitorule al bolilor sufletești și trupești;…

 • Spiritual life

  Viaţa şi pătimirea Cuvioasei Muceniţe Evdochia (1_martie)

  Vieţile Sfinţilor pe luna martie Pe vremea lui Traian împăratul (98-117), în cetatea ce se numeşte Iliopolis, care este în Siria cea dinăuntru, în stăpînirea Feniciei din Liban, care se mărgineşte cu ţara evreiască, trăia o fecioară anume Evdochia, cu neamul şi cu credinţa samarineancă, slujitoare a diavolului, locaş şi unealtă preacumplită. Şi era atît de frumoasă şi cu chip minunat, încît nu putea nici un zugrav să-i înfăţişeze frumuseţea ei deplin. Astfel Evdochia, înşelînd pe mulţi ca şi cu un laţ, îi vîna şi la pierzare, prin frumuseţe, îi atrăgea, aducînd bogăţiile ţărilor lor în ale sale vistierii nedrepte prin sîrguitoare necurăţie trupească. Străbătînd despre dînsa vestea pretutindeni, mulţime…