• Spiritual life

  Ce gândea Sfântul Nectarie despre Fecioara Maria și ce a învățat el toată Biserica să gândească?

  Nu pot să vă scriu despre aceste pandemii, infecții etc. nu-mi este interesant, și nici nu cred că e nevoie, sunt pline mass-medica care otrăviră oamenii mai rău decât corona însuși. Dar altceva ce se poate scrie în aceste timpuri, așa cum sunt ele, ar fi despre aceea ce gândea un om al lui Dumnezeu, Sfântul Nectarie de Eghina, despre Maica Domnului, Fecioara Mariam. El așa gândea cum auzim în textul cântării scris de el și așa a învățat toată Biserica să gândească și să-i cânte Fecioarei-Maici. Dacă este indicată cântarea pentru aceste vremuri? Este în mod special pentru aceste vremuri și pentru toate vremurile, timpurile și epocile.

 • Spiritual life

  Despre aducerea aminte de Dumnezeu | Sbornicul

  Sbornicul – Culegere despre rugăciunea lui Iisus Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţişi din îndrumările oamenilor încercaţi,care au pus rugăciunea în lucrare… Despre aducerea aminte de Dumnezeu Când în omul cel lăuntric se va statornici pomenirea lui Dumnezeu, atunci se va sălăşlui în tine Iisus Hristos Domnul. Atât una cât şi alta merg împreună. Semnul acesta să-ţi fie semnul cel după care te poţi încredinţa că lucrarea aceasta prea minunată a şi început să se săvârşească în dumneata şi anume – un simţământ deosebit de căldură pentru Domnul. Dacă vei îndeplini toate cele mai dinainte spuse, atunci un astfel de simţământ va începe  să se arate şi din ce în ce…

 • Spiritual life

  „Din experiențele Sfinților”

  Însemnări de Sf. Ioann de Kronstadt Dumnezeul meu! Cum a necinstit vrăjmaşul zidirea pe care Tu ai făcut-o după chipul Tău ! Şi până acum ne necinsteşte pe toţi, ziua şi noaptea, prin nenumărate păcate şi patimi, gânduri necuviincioase, necurate, hulitoare, vătămătoare, tulburătoare de suflete! Ce luare-aminte, ce rugăciune, ce înfrânare, ce luptă trebuie să fie în noi cu vrăjmaşii cei gândiţi! Dumnezeule, ajută-ne tuturor, mai ales celor credincioşi Ţie şi care iau aminte la Tine! Lumea cea de faţă, văzută, este numai o umbră a veacului viitor, duhovnicesc, fără de moarte, al pământului celor vii care va să fie. Are noimă să ne legăm de umbră, nu de Adevărul…

 • Spiritual life

  Episcopii ortodocși din Georgia gândesc altfel despre situația actuală

  La întoarcerea de la plimbare, în Lavră am întâlnit-o pe maica Elena din Georgia. A privit spre mine și s-a apropiat să ia binecuvântare. După care am întrebat-o: – Maica Elena, luați binecuvântare nu vă temeți de corona?– Nu, așa ceva, nuu… Acum a fost întâlnirea Sinodului la noi în Georgia și toți episcopii au hotărât ca la noi să nu se schimbe nimic…– Ce înseamnă că nu se schimbă nimic?– A rămas totul cum a și fost: Sfânta Împărtășanie ca și până acum, slujbele Bisericii la fel…A fost interzis doar traficul, mergem pe jos până la biserică.

 • Spiritual life

  Despre aducerea aminte de Dumnezeu | Sbornicul

  Sbornicul – Culegere despre rugăciunea lui Iisus Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţişi din îndrumările oamenilor încercaţi,care au pus rugăciunea în lucrare… Despre aducerea aminte de Dumnezeu Eu ţi-am pomenit adesea, buna mea soră, despre aducerea aminte de Dumnezeu, şi acum din nou îţi spun, că dacă nu te vei osteni şi nu vei asuda ca să se întipărească în inimă şi în mintea ta acest nume de înfricoşare, în deşert te dai liniştei, în deşert mai cauţi, în deşert te dai postului, în deşert priveghezi. Într-un cuvânt, toată osteneala nu va avea nici un preţ fără o asemenea lucrare, fără aducerea aminte de Dumnezeu. Aceasta este începutul isihiei, al liniştei…

 • Spiritual life

  „Din experiențele Sfinților”

  Ultimele însemnări | De Sfântul Ioan de Kronstadt              Îngerii se minunează cutremu-rându-se de milostivirea lui Dumnezeu către noi, care s-a arătat prin întruparea Lui de dragul nostru, prin împreună-vieţuirea Lui cu oamenii pe pământ, prin învăţătura pe care a dat-o nemijlocit, prin minunile fără număr pe care le-a făcut pentru a da încredinţare de Dumnezeirea Sa şi de solia Sa cea dumnezeiască, prin pătimirile şi moartea pentru noi, prin îngroparea şi învierea cea din morţi, prin înălţarea la ceruri însoţită de făgăduinţa celei de-a doua şi înfricoşătoarei Sale veniri, când va să judece viii şi morţii. Iar cei mai mulţi oameni rămân fie necredincioşi, fie plini de îndoieli, nesimţitori,…

 • Spiritual life

  „Din experiențele Sfinților”

  Ultimele însemnări | De Sfântul Ioan de Kronstadt                                 Dacă ţarul sau orice cârmuire îndeobşte, fie ea lumească sau duhovnicească, greşesc în multe privinţe şi calcă legea din slăbiciune de conştiinţă sau din lipsă de caracter, nu îi dispreţui, nu îi defăima, ci roagă-te Domnului pentru ei ca să tămăduiască cele neputincioase şi să plinească cele cu lipsă (vezi rugăciunea la hirotonie), căci fără Dumnezeu nu putem face nici un lucru cu adevărat bun şi folositor. Vrăjmaşul nu doarme: ziua şi noaptea, în vis şi aievea ne atrage la păcat şi hrăneşte în sufletul nostru tot felul de patimi pierzătoare de suflet. Priveghează, omule, răstigneşte patimile – mai ales…

 • Spiritual life

  „Din experiențele Sfinților”

  Ultimele însemnări | De Sfântul Ioan de Kronstadt Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. Căci cu judecata cu care veţi judeca, cu aceea veţi fi judecaţi (Mt. 7,1). Doamne, dă-ne să nu-i judecăm pe vii, şi cu atât mai puţin pe morţi. Tu, ca Făcător şi Legiuitor, eşti singurul Judecător drept al viilor şi al morţilor. Iar nouă dă-ne să ne osândim cu asprime pe noi înşine şi să cerem pentru cei adormiţi iertarea şi lăsarea păcatelor de voie şi fără voie. Îngrozitor, neînchipuit de stricată e firea omenească cu păcatele de tot felul, despre care şi a vorbi ţi se face ruşine, şi te doare, şi te înspăimântă.…

 • Spiritual life

  „Din experiențele Sfinților”

  Între iadul deznădejdii și iadul smereniei | Sub Ocrotirea Sfântul Cuvios Părintele nostru Siluan Athonitul Așa grăiesc Sfinții Părinți, și experiența multor ani arată că osteneala e de neapărată trebuință. Harul Sfântului Duh face încă de pe pământ pe tot omul asemenea Domnului Iisus Hristos. Cine este în Duhul Sfânt, acela e asemenea Domnului încă de pe pământ, dar cine nu se pocăiește și nu crede, acela se aseamănă vrăjmașului. Domnul ne-a învrednicit să fim asemenea Lui. Și știi cât de blând și de smerit este Domnul! Dacă L-ai vedea, bucuria ta ar fi atât de mare că ai vrea să-i spui: „Doamne, mă topesc de harul Tău!” Dar în…

 • Spiritual life

  Despre un cont al meu de feis cu paginile aferente

  Preacuvioase Părinte Nectarie, Vreau să vă adresez o scurtă întrebare: Aveți cont  de Facebook? Vă întreb, deoarece am văzut un cont de Facebook cu numele Sfinției Voastre. Răspunsul meu: Am un cont de Facebook cu pagini aferente în câteva limbi, română, rusă, sârbă, (engleza și germana se înțeleg din română) cu alfabetul latin și chirilic, dar fără să le accesez vreodată, sau să am măcar un singur prieten sau urmăritor! Scopul lui este  ca oamenii să poată vedea că, ieromonahul Nectarie este o persoană reală, care vă pune la dispoziție  fotografia, adresa de mail și celelalte adrese la care poate fi contactat. Să vadă că este accesibil dacă cineva chiar…

 • Spiritual life

  Răspunsuri la scrisori

              Doamne ajută,             Fiică, omul este ființă rațională nu are cum să nu gândească,             Mie mi se pare că ești însingurată și că îți lipsește comuniunea duhovnicească. Te am adăugat de două ori în grupul fiilor duhovnicești și al prietenilor. Ei se bucură să fie cu mine în comuniune, să citească ce le scriu, să comenteze, să vadă pozele noastre. Mi-ai răspuns că aceste lucruri ar fi superficiale. Nu-mi este clar cum vei putea să ții legătura cu duhovnicul dacă totul vezi astfel, tu totuși încă lumească fiind, și eu știind că grija ta de fapt este să scapi de probleme și imediat și de Biserica și de…

 • Spiritual life

  Despre profeții adevărați

  Stimați prieteni, Am vorbit și am scris ieri despre profeții false și despre prooroci mincinoși . Azi voi lăsa, celor care doresc să audă, cum sună unele dintre adevăratele profeții, recunoscute și primite de Biserica, veritabile, profeții ale oamenilor lui Dumnezeu din Biserică, cum sunt cele ale lui Ioan de Kronstadt, ale Sfântului Nicolae (Velimirovich) – episcop de Ohrida și alții; cum au fost și în primele secole creștine și tot timpul, până azi; proroceau oameni din cadrul comunității religioase (adică Biserica sau Ekklesia, în greacă), recunoscuți, cunoscuți și știuți de toți. Aceștia sunt chemați și la aceștia li se dă Duhul Sfânt, peste ei coboară Duhul lui Dumnezeu, și…

 • Spiritual life

  Roadele rugăciunii | Sbornicul

  Sbornicul – Culegere despre rugăciunea lui Iisus Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţişi din îndrumările oamenilor încercaţi,care au pus rugăciunea în lucrare… Roadele rugăciunii           Căutaţi şi veli afla. Ce trebuie să căutăm? O legătură vie şi simţită cu Dumnezeu. Asta o dă Harul Sfântului Duh, dar e nevoie ca şi noi să ne ostenim pentru a o dobândi. Dar încotro să ne îndreptăm osteneala? Spre lucrarea de a ne aduce aminte de Domnul, ca unul ce este aproape şi chiar în inima noastră. Ca să izbutim în această lucrare, se dă sfatul ca să deprindem rugăciunea lui Iisus: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă”! repetând-o neîncetat, cu gândul la…

 • Spiritual life

  Despre proorocii mincinoși de pe Facebook

  ,, Feriți-vă de proorocii mincinoși, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori ” (Matei7,15) . Doamne ajută V. Am văzut postarea dvs. și cererea unui răspuns din partea mea. Textul la care se referă postarea este un capitol din Noul Testament în care se vorbește despre acest lucru. Vă recomand să citiți Noul Testament, în mod deosebit acel capitol, îl veți recunoaște. Explicațiile lui Ion de pe Facebook nu sunt ortodoxe și abordarea lui este una falsă. Toate cele descrise în acel capitol se vor întâmpla la vremea lor, dar altfel, fără ajutorul acelor calcule matematice și calendaristice. Calculul este o falsă metodă…

 • Spiritual life

  Situația in alte Biserici Locale Ortodoxe | Comunicat al Patriarhiei Georgiene

  Comunicat al Patriarhiei Georgiene: Preafericitul Ilie al II-lea, Patriarhul Georgiei, a luat decizia ca, atât timp cât țara se află în această perioadă de necaz, în fiecare duminică începând cu 15 martie, clopotele fiecărei biserici din țară și toate parohiile georgiene din străinătate (la ora locală corespunzătoare) trebuie să sune la unison la ora 12 (amiază), iar rugăciunile „Tatăl nostru”, „Cuvine-se cu adevărat” și „Ușile pocăinței” vor fi oferite împreună. Cine nu este în biserică la acea vreme, oriunde s-ar afla, este chemat să se alăture acestor rugăciuni, astfel încât, prin unitatea de credință, să-L rugăm pe Domnul împreună pe tot globul, în toată Georgia și în casele noastre. Mai…

 • Spiritual life

  Canonul Sfintei Împărtășanii | Autori

  Autori ai rugăciunilor cuprinse în conținutul Canonului Sfintei Împărtășanii Ierom. Nectarie | Canonul Sfintei Împărtășanii, Studiu Theologico – Liturghic Sfântul Ioan Damaschin Sfântul Ioan Damaschin61 – (gr. Ιωάννης ο Δαμασκηνός ,arab. Yuhanna Al Dimashki), ultimul părinte bisericesc, s-a născut în Damasc – de aici numele de Damaschin – în secolul VII62. În timp ce scriitorii bizantini din secolele VIII- IX îl cunosc pe Damaschin doar în ipostaza de luptător contra iconoclaștilor, cei din secolul XI îl cunosc pe Damaschin mai mult ca melod și imnograf, decât ca teolog. Imnele și cântările sale care cuceriseră lumea creștină erau plăcute atât de mult, încât se spunea de către Suidas, în secolul al…

 • Spiritual life

  Sbornicul | Roadele rugăciunii

  Sbornicul – Culegere despre rugăciunea lui Iisus Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţişi din îndrumările oamenilor încercaţi,care au pus rugăciunea în lucrare… Din experienţele duhovniceşti se poate trage o foarte îndreptăţită încheiere şi anume: cum trebuie să se desăvârşească întru rugăciune. Însăşi osteneala rugăciunii, ţinută aşa cu îndelungată răbdare, îi va duce până la cele mai înalte trepte de rugăciune. Dar ce trebuie să facă cei neputincioşi, cei lâncezi şi mai ales cei ce, înainte de a ajunge la înţelegerea focului cum trebuie să fie rugăciunea, au izbutit să se întărească în formalismul din afară şi au îngheţat în deprinderea tuturor regulilor cuprinse în tipicul rugăciunilor rostite tare prin cuvânt? Lor…

 • Spiritual life

  Viața – dar și bucurie

  Ce frumoase sunt brațele Părintelui Ceresc! Cu câtă dragoste își așteaptă copiii și cu câtă bucurie îi îmbrățișează pe cei însetați de Iubire, Adevăr și Viață. Azi, parcă mai mult decând oricând, Biserica a fost plină, nu doar cu oameni, ci și cu suflete vii, calde, iubitoare – adevărate făpturi ale Tatălui Ceresc. Azi, oamenii s-au împărtășit cu Trupul și Sângele Domnului, gustând cu mai multă râvnă din Sfântul Potir al Vieții care învinge moartea.

 • Spiritual life

  Protejarea copiilor: Credincioșii din Belarus solicită Președintelui lor adoptarea unei legi care să interzică propaganda homosexuală

  Sursa: Lăcașuri Ortodoxe                 Doamne ajută, iubiți urmăritori,                Să mai vorbim despre normalitate până încă mai este lumea normală, că vor veni vremuri, cum în unele părți ale lumii au și venit, că oamenii nu vor mai putea să vorbească de ne-oameni, când se va tăcea din cauza nebuniei celor nebuni. Urmează mai departe articolul pe care m-am gândi să vi-l las spre informare. Cum am spus, intențiile acestui blog sunt, ca pe lângă materialele prezente pe celelalte site-uri românești, să vă pună la dispoziție și unele informații mai puțin cunocute în spațiul Uniunii (RO, UE), informații și știri care pentru oamenii credincioși ai Bisericii Ortodoxe sunt relevante.                 Ierom.…

 • Spiritual life

  Omul este chemat să fie rațional și să respingă concepțiile slabe necreștine

  Sunt multe concepții slabe în sine, care promit lucruri înalte până la ceruri, ca să se trezească discipolul acelor maeștri scufundat în dezmăț și păcate, din care deja harul lui Hristos, prin Sf. Botez și trăirea creștină scosese popoarele creștine. Toate aceste activități ale lor, prin faptul că se află în afara harului lui Iisus Hristos, sunt din prima respinse de cei duhovnicești, ca unele care promit o îndumnezeire rapidă, fără trudă, o autoîndumnezeire, asemănător evenimentului istoric, cunoscut lumii creștine sfințită de har, dar și lumii necreștine de har nesfințite; la toți le este cunoscută dorința și decizia naivă a omului de la început cu consecințele sale istorice, de a…

 • Spiritual life

  Roadele Rugăciunii

  Sbornicul – Culegere despre rugăciunea lui Iisus Culegere din învăţăturile Sfinţilor Părinţişi din îndrumările oamenilor încercaţi,care au pus rugăciunea în lucrare…                   Iubitori ai lucrării minții,                Dacă cineva a început să gândească că vrea să placă lui Dumnezeu, această gândire este deja un act care arată maturitatea și seriozitatea. La fel, cei care caută viața spirituală, sunt considerați inteligenți dacă rămân pe calea verificată și în activitățile stabilite de pleiadele părinților din cadrul creștinismului ortodox și nu se lasă amăgiți de diferite invenții orientale, care aparțin omului firesc și trupesc din perioade precreștine (nu istoric ci spiritual).                 ierom. Nectarie (R.) Roadele rugăciunii ...continuare… Acest lucru este atât de neluat…

 • Spiritual life

  Canonul Sfintei Împărtășanii | Autori din Vechiul Testament cale căror rugăciuni au fost cuprinse în conținutul Canonului Sfintei Împărtășanii

  Ierom. Nectarie | Canonul Sfintei Împărtășanii, Studiu Theologico – Liturghic Împăratul, Psalmistul și Profetul David este unul dintre cel mai iubite personaje ale Vechiului Testament. Psalmii săi scriși prin ispirația Duhului Sfânt constituie și azi, după trei mii de ani componenta de bază a slujbelor bisericești. În Canonul Sfintei Împărtășanii sunt încluși, la începutul Canonului dupa rugăciunile începătare, Psalmul 50, care este după conținului său penitențal este potrivit ca introducere în cantările Canonului. La fel în partea a două a Canonului după rugăciunile începătoare sunt încluși psalmii 22, 23, 115 cu același scop și rol.                                    Sfântul Simeon de-Dumnezeu-primitorul, o personalitate la fel de marcantă a vechiului Testament a cărui rugăciune…

 • Spiritual life

  Toaca

  Toaca este un instrument muzical de percuție folosit în Liturghia ortodoxă. Toaca și clopotele sunt singurele instrumente muzicale acceptate de Biserica Ortodoxă. Toaca este confecționată dintr-o scândură de lemn sau dintr-o placă de fier încovoiată, în care se bate cu unul sau două ciocane, la începutul diferitelor slujbelor bisericeşti, mai ales la slujbele de noapte, pentru a chema credincioșii. Clopotul și toaca se bat alternativ, de obicei în trei „stări”, adică toaca, apoi clopotele, apoi toaca, și tot așa, de trei ori fiecare.

 • Spiritual life

  Scrisoare către sora L.

  Doamne ajută, soră! Te voi ajuta în ceea ce îmi ceri, dar să-mi spui ce regulă zilnică de viețuire creștină ai. Ce ți-a dat părintele V. sau părintele C.? Te întreb, deoarece am obligația, pentru progresul (creșterea) ta duhovnicesc să-ți stabilesc o regulă. Scrie-mi, și vom întări. Dacă voi vedea că mă asculți și respecți indicațiile mele, voi ști că dorești să înveți, să trăiești creștinește, și aceasta mă va obliga să intervin mai mult pentru tine în ceea ce îmi scrii, și să am grijă duhovnicească pentru tine. Pentru mine nu este nicio problemă să-o sun pe D. și să vorbesc pentru o fiică duhovnicească. Dar această grijă a…

 • Spiritual life

  Intențiile blogului

  Iubiți fii duhovnicești și credincioși, Stimați urmăritori ai blogului – Cultura Duhului Artă, Intențiile acestui blog nu sunt să promoveze politic nimic. Puterea politică a Celor Trei Rome Creștine a căzut, iar a patra se află în Ceruri – Ierusalimul Ceresc. În lucrarea divină a Ierusalimului Ceresc ar putea concomitent exista și cele trei Rome, dar nu se dorește. intențiile noastre sunt simple: noi vă lăsăm știri pe care și noi personal le citim și considerăm că se știe de ele, în spațiul creștin ortodox românesc și al Uniunii, prea puțin. Ar trebui să nu uităm că toate puterile mondiale politice au fonduri alocate pentru mass-media pe plan mondial, prin…

 • Spiritual life

  [Federația Rusă] Duma de Stat a aprobat amendamentele constituționale: credința în Dumnezeu recunoscută prin Constituție

  Consiliul Federației Ruse și Duma de Stat au aprobat o serie de amendamente constituționale ieri, 11 martie 2020. De acum, Constituția vorbește despre importanța credinței istorice a Rusiei în Dumnezeu și consacră valorile tradiționale ale căsătoriei Sursa: https://lacasuriortodoxe.ro/stiri/

 • Spiritual life

  Rugăciunea Sfântului Siluan Athonitul pentru lume

  Doamne, îndreptează-ne, precum o mamă duioasă își îndreptează copiii săi mici. Dă fiecărui suflet să cunoască bucuria mântuirii Tale și puterea ajutorului Tău. Dă ușurare sufletelor chinuite ale poporului Tău și pe noi, pe toți, ne învață prin Duhul Sfânt, să Te cunoaștem pe Tine. Se chinuiește sufletul omenesc pe pământ, Doamne, și nu poate să se întărească cu mintea întru Tine, pentru că nu Te cunoaște pe Tine, nici bunătatea Ta. Mintea noastră este întunecată de grijile lumești și nu putem pricepe bunătatea dragostei Tale. Tu ne luminează. Milostivirii Tale toate îi sunt cu putință. Tu ai spus în Sfânta Evanghelie, că morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu…

 • Spiritual life

  Sfântul Simeon Noul Teolog

  Sf. Simeon Noul Teolog s-a născut în anul 949 în Galteea (Paflagonia) și a studiat în Constantinopol. Tatăl său l-a pregătit pentru o carieră în avocatură și pentru o scurtă perioada tânărul a ocupat o poziție înaltă la curtea imperială. La vârsta de 14 ani l-a întâlnit pe renumitul părinte Simeon Piosul la mănăstirea Studion, care avea să-i marcheze adânc dezvoltarea spirituală. Tânărul a rămas în lume pentru mai mulți ani, pregătindu-se pentru viața monahală sub ascultarea părintelui, iar când a împlinit 27 de ani a intrat în mănăstire.Sf. Simeon Piosul i-a recomandat tânărului să citească scrierile Sf. Marcu Ascetul (prăznuit în 5 martie) pe lângă alți scriitori spirituali. El…