Un capitol din Evanghelie și unul din Faptele Apostolilor spre ajutor pe calea duhovnicească.

Sfânta Evanghelie după Matei Spiritual life

Sfânta Evanghelie după Matei

Capitolul 5. 1.Văzând mulţimile, Iisus S-a suit în munte, şi aşezându-se, ucenicii Lui au venit la El.2.Şi deschizându-şi gura, îi învăţa zicând:3.Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor.4.Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.5.Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul.6.Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura.7.Fericiţi…